Faiz Bunalımı

Faiz Bunalımı

Milletimizi, bütün imkânlarına rağmen sıkıntıya mahkûm eden olay, faiz politikasıdır. Yüce di­nimizin faizi yasaklayan hükümleri tarih boyunca mevzii olarak hissedilmiş, özellikle Osmanlı idaresi boyunca faizin topluma neler getirdiği, neler götürdü­ğü düşünülmemişti bile. Halbuki bugün bir[…]