Mücahid

Mücahid

İnançlarımızla birlikte milli karakterimize işlemiş birtakım kavramlar vardır ki, bunları et tırnak gibi birbirinden ayırmak mümkün değildir. Mücahid de böyle bir kavramdır. Yüce kitabımızın cihadı farz eden emriyle birlikte savaşı meşrulaştıran çok ciddi kurallar vardır.[…]