KADER

KADER

Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili Kardeşlerim bu gün sizinle kader konusunu konuşacağız. Bilindiği gibi bütün insanlar arasında hatta inanmayan arasında bile kader düşüncenin en önemli konularından bir tanesidir. Çoğu kez bir türlü bütün ayrıntılarıyla bilinemeyen, zaman zaman yanlış telakki[…]

KAİNAT YOKKEN, ALLAH'IN VARLIĞI...

KAİNAT YOKKEN, ALLAH’IN VARLIĞI…

Allah’ın kâinatı yaratmadan önceki varlığına ilişkin sorunun iki yanı vardır, birincisi: Allah’tan evvel ne vardı? İkincisi: tam bir hiçlik varken Allah’ın varlığı nasıl yürüyordu? / Bir şeyin evvelinden bahsedilebilmesi için saatin çalışmaya başlaması lazım gelir. Saati, Cenb-ı Hakk ‹big bang› ile yarattı. / …evrenler levh-i mahfuz dediğimiz plandan altı saniye sonra çıkmıştır / Yüce Kitabımızda Cenab-ı Hakk’ın indindeki saatin ve zamanın çok farklı olduğu bildirilmiştir, bu ‹altı sayısı› oradan gelmektedir. Altı saniye sonra şekillenmiştir enerji…