Perdeler Açılıyor!..

Perdeler Açılıyor!..
Perdeler Açılıyor!..

İNSANIMIZIN SEMBOLÜ: SEVGİ

Cenab-ı Hakk’ın lütfettiği bu büyük ışık şüphesiz ki Türk-İslâm dünyasındaki dirilişlerle iç içedir. Memleketimizde iki asırdır diriliğini kaybetmeye başlayan iman ve İslâmiyet aşkı yeni kuşakların gönlünde bir sevgi seli halinde parlamış, bir daha bu memleketin ufuklarından ayrılmamak üzere millî varlığımızın vazgeçilmez sembolü haline gelmiştir.

Yine iki asırdır sindirilmiş, yıldırılmış, bezdirilmiş Türk insanı tüm bu çirkin kaosun fırtınasından kurtulmanın mutluluğu içinde bu kadar camiye ne lüzûm var diyen hainleri çatlatırcasına câmilerden sokaklara taşmaktadır. İslâm düşmanı pislik böceklerinin bağrını çatlatırcasına Allah dâvâsına sarılan nesil, genç nesildir. Çığ gibi büyüyen gençlerin bu İlâhî aşkına karşı koyacak hiçbir hidayet planı da yoktur. İlâhî hikmet sanki milletin gönül barajında biriken sevdanın sırlarını baraj kapaklarını açarak geleceğin ümit tarlasına salıvermiştir.

Ne İslâm düşmanlarının hezeyanları, ne de İslâm cemaa­ti içindeki ufak tefek taktik farklılıkları bu ümit tarlasında yetişen yeni kuşakların Selçuklu ve Osmanlılardan daha canlı İslâm mücahitleri olmasını engelleyemez.

ŞEHİD KANLARI

Bizzat Cenab-ı Hakk’ın yönettiği bu muhteşem kader senaryosunda Kazakistan’dan Yakutlar’a ve Bosna’ya kadar ateşlenmiş bir taze medeniyetin müjdesini değil engellemek, gölgelemek bile mümkün değildir. Davanın bizzat sahibi olan Cenab-ı Hak Resulullah’a vaadettiği “Duhâ” sırrının kaderdeki ateşleme düğmesine basmış, Bedir’den Çanakkale’ye, Dumlupınar’a kadar akarı şehid kanlarının niyazını kabul etmiştir. Ne İslâm cemaati içerisindeki iyi niyetli kardeşlerimiz ne de dışarıdaki düşmanlar bu muhteşem nûrun bu milletin elindeki meş’ale sırrını yavaşlatamaz. Allah’ın kaderine verdiği süratin hikmetini sezenler bayrak yarışı gibi meş’aleyi en cesur ve süratle taşıyabilenlerdir. Bu hikmetli coşkunun önüne ne Emevilerden kalan İslâm dışı taassuplar, ne de Kur’anın azametli emirlerini yumuşatmak isteyenler çıkabilirler. Fahr-i Kâinat Efendimiz (s.a.v.)’in insanlığı kaostan kurtarmak için lütfettiği ahlâk-ı Muhammedî eksiksiz sırları ile sahneye intişar edecektir. Velev ki bütün şerler ve şeytan her türlü oyununu sergilese de rahmet seli hızını kesmeyecektir.

ŞERRİN BÜYÜSÜ BOZULDU

Son aylarda Ramazan’ın da çok özel rahmet sırrı ile memleketimizde pek çok insanın İslâmiyet’e bakış tarzındaki müsbet değişim geleceğin her bir saatinin daha müjdeli olduğunu açıkça fark ettirmektedir.

Yüce kitabımızın bütün hükümlerinin yeryüzünde yegâne mutluluk çaresi olduğu yakında dost düşman herkes tarafından kabul edilecektir. Şer büyüsü bozulmuştur. Allah’ın en büyük sanat şaheseri Fahr-i Kâinat Efendimiz’in sırrı insanların yüreğinde yeni ve canlı motiflerle intişar etmeye başlamıştır. Pek çok şaşkının İslâmiyet’te yenilenmeye ihtiyacı şeklinde çok iyi fark edilmiştir. Çünkü Kur’an yeninin de en yenisi olma özelliğini ve hikmetini sonsuza dek taşıyacaktır.

Bu yazı Onkolog Dr. Haluk Nurbaki, 23 Şubat 1995 tarihli Beklenen Vakit Gazetesi’nden alınmıştır.