Bir Oruç Panoraması

Bir Oruç Panoraması
Bir Oruç Panoraması

Mübarek Ramazan ayının sonuna geldiğimiz şu günlerde diğer yıllara nazaran oruç tutan insanların nisbetinin artmasını sevinçle müşahede ediyoruz. Oruç İslâm ülkelerinin dışında da hızla yayılıyor. Bu konu üzerinde birçok ilim adamı araştırma yaparken, hastalıkların önlenmesi için orucu tavsiye eden mütehassıs doktorların sayısı günbegün artıyor. Meşhur Alman dergisi PM’nin bir makalesinden Almanya’daki 29 klinikte oruç ile tedavi yapıldığını öğreniyoruz. Biz bu yazımızda oruç konusunda değişik ilim adamlarımızın görüşleriyle bir panorama oluşturacağız.

Ancak daha önce bu konuda Yüce Resûl Fahr-i Kâinat Efendimizin bazı hadis meallerini dercetmek istiyoruz.

  • Her şeyin bir zekâtı (temizleme usulu) vardır. Bedenin zekâtı da oruçtur. Oruç sabrın yarısıdır.

•Oruç tutunuz ki, sıhhat bulasınız.

  • Yalanla, gıybetle zedelenmeyen oruç, fenalıklara karşı bir siperdir.
  • Bir oruçluya yemek yediren kimseye, o oruçlunun ecri kadar ecir verilir. Oruçlunun sevabı da eksilmez.

•Mide hastalıkların yuvasıdır. Perhiz (oruç) ilaçların başıdır.

•Kim Ramazan orucunu onun farz olduğuna ve faziletine inanarak ve Allah rızasını gözeterek tutarsa, Allah da onun geçmiş günahlarını bağışlar.

Bediüzzaman: İşte Ramazan-ı Şerifteki oruç, hakiki ve halis, azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır… İnsana en mühim bir ilâç nev’inden maddî ve mânevi bir perhizdir.

İşte Ramazan-ı şerif âdetâ bir âhiret ticareti için gayet kârlı bir meşher, bir pazardır. Ve uhrevi hasılat için, gayet münbit bir zemindir.

Dr. Buchinger: Tansiyon düşüklüğü gibi istisnalar hariç, hiçbir hastalık yoktur ki, orucun faydası olmasın veya tamamiyle iyileştirmesin! Oruç, bıçağa gerek duyulmayan bir ameliyattır.

Dr. Hellmut Lützner: Oruçlunun hissettiği acıkma safhaları, aslında tedavi seanstandır. Bu safhalar, hastalıklı ve zararlı maddelerin dokulardan koparıldığı ve vücutta dolaştığı saatlerdir. Oruç sırasında bazı vücutlarda meydana gelen ağız ve ter kokulan, bu zararlı maddelerin vücuttan atılması sebebiyledir.

Onk. Dr. Haluk Nurbaki: Oruç, vücud için bir kalori kısıtlanması ya da beslenmeden düşme olayı değildir. Aksine vücut mekanizmasının mükemmel bir revizyonudur.

Karaciğer hücreleri birbirinden farklı 16 grup görevi yürütmek için 24 saat aralıksız çalışırlar. Yaşlanmanın tek sorumlusu olarak kabul edilen bu vefakat hizmetkârın bir tek ümidi var. Oruç! Çünkü karaciğer hücresi bir mü’minin vücudunda mekân tutmuşsa, yorgunluğu arttıkça, yorgunluğun arttıkça adeta yalvaran bir sesle sorar: -Ramazan ne zaman?

Yakın bir zamanda inanmayanlar da oruç tutacaklardır. Ne var ki, inananın tuttuğu oruçtaki nimet ve hikmetlerin payına erişmeleri mümkün olmayacaktır.

Prof. Dr. Ayhan Songar: Nasıl kontrolsuz bir buhar basıncı kazanını patlatır. Kontrol altına alındığı, zaptedildiği takdirde ise, bu tren katarını sürükler götürürse, nefs-i emmaremiz, şuuraltımız, bir takım baskı, kontrol ve düzenleme mekanizmalarına muhtaçtır. İşte bunların başında oruç gelir… Allah, “Oruç tutunuz, ta ki korunasınız” buyuruyor…

Doç. Dr. Emin Işık: Kur’an, “Sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılındı” (Bakara 183) diyerek, diğer İbadetlerin farz oluşlarını bildirirken kullandığından daha başka ve umumi bir ifade kullanır. Bütün ümmetler ve bütün insanlık mevzubahs edilir ki, oruç, insanlığın dâvâsı ve insan olmanın şartı demek olur.

Dr. Helga Bühler: Açlık grevi ile oruç arasındaki tek fark insanın niyetidir. Oruç pozitif ve istekli bir harekettir. Açlık grevi ise, öfke ve gazaptan kaynaklanır.

Bilindiği gibi, öfke ve sinirlilik halleri mide asidi üretmekte, mide asidi ise acıkmaya sebeb olmaktadır. Dolayısıyla oruçlu kişi açlık hissetmezken, diğeri büyük bir açlıkla karşı karşıyadır.

Çeşitli ilim adamlarımızın ifade ettikleri gibi orucun insan sağlığı için sağladığı faydalar, bugün modem tıp tarafından ortaya konmaktadır. Orucun bazı hastalıklar için koruyucu bir İlaç olarak kullanılması da içinde bulunduğumuz asrın son çeyreğine rastlamaktadır. İbadetlerdeki ilahi hikmetleri kesin olarak bilmek mümkün olmayabilir ve bu hikmetler düşünülerek ibadet etmekte ihlâs esasına ters düşer. Oruç, diğer ibadetlerde olduğu gibi Emr-i ilahi olduğu İçin tutulur, iman zevkini tatmış müslüman, Allah’ın emri olduğu için kendi isteği ile oruç tutmalıdır.

Büyük şairimiz N. Fazıl Kısakûrek’ten bir şiir ile yazımıza son verelim.

Karagöz seyri değil / Gözyaşı dökme ayı

“Bilinmez”! bilirler / Bilseler ağlamayı.!

Bu yazı Onkolog Dr. Haluk Nurbaki, 04 Şubat 1996 tarihli Akit Gazetesi’nden alınmıştır.