İrtica!..

İrtica!..

İrtica kavramı, İslâmiyetin yeryüzüne getirdiği bir çıkmaz sokağın tanıtımından ibarettir. İrtica, İslâmiyette cahil devrin kötülüklerine dönmek demektir. Yani irticanın, İslâm tanımıyla iki unsuru vardır. Cahilliğe dönüş. ‘ncisi de, çirkin geleneklere, yanlış yaşam tarzına dönüştür. Çünkü[…]

Hıyanet Şebekesi

Hıyanet Şebekesi

Yıllarca Türkiye üzerinde oynanan mizansenin markası aynıdır. Ateistler ve marksistler, özgürlükçü aydın maskesiyle sokaklarda dolaşır, medyada akıl verir, ardından daima sol terör hırçınlaşır. Dikkat ederseniz, günlerdir masum bir kılık altında sokaklarda marksist çığırtkanlar nümayiş yaparak,[…]

İnananların Gücü

İnananların Gücü

İstanbul’un fethini anma törenlerinde özellikle MGV’nin hazırladığı şölende İslâm’ın gücünü seyretmenin büyük mutluluğunu yaşadık. Aslında İslâm’ın gücü, yenilmezliği pek âşikar olduğu halde müslümanlar bunu seyretmekten bir anlamda teyit etmekten büyük haz alıyorlar. Ben de İnönü[…]

İnsaf

İnsaf!..

Memleketimizde iki yüz yıldır yıkılmak istenen manevi değerler öyle ağır bir çöküntüye uğramıştır ki, bütün dünya milletlerinin kabul ettiği insaf çizgileri bile yok edilmiştir. Aslında inanç düşmanı olan pek çokları yazar, sanatçı kılığı altında maskelerini[…]

İslâmiyetin Kaderi

İslâmiyetin Kaderi

Cenab-ı Hak, yeryüzünde yaşayan milyarlarca insanın şüphesiz ki kaderlerini Levh-i Mahfuz sırrına nakşetmiştir. Ancak, Allah’ın büyük bir rikkat ve dikkatle izlediği ve kader kompitürüne yeni rahmet lütufları işlediği toplum Müslümanlardır. İnanmayanların gidişatını, günahlarını ve isyanlarını[…]

Son Darbe

Son Darbe

Madde kâinatının saati bing bang’la çalışmaya başlamıştır. “Ondan önce” kavramı söz konusu olamaz. Çünkü saat çalışmaya başlamadan önce zaman yoktur ki öncelik veya sonralık kavramı olsun. Efendimizin Kur’an mucizesi, beş sene ara ile şenin iki[…]

Kökten Dinci

Köktendinci

Dil açısından ciddi bir karmaşa yaşayan milletimize birçok kavramlar yutturmaca olarak sunulmakta, düşünceler, fikirler altüst edilmektedir. Bunlardan biri da bence çok önemlisi de “kökten dinci” kavramıdır. Batı’da “Radikal İslamcı Hareket” diye gündeme getirilen kavram, allanmış[…]

Bir Oruç Panoraması

Bir Oruç Panoraması

Mübarek Ramazan ayının sonuna geldiğimiz şu günlerde diğer yıllara nazaran oruç tutan insanların nisbetinin artmasını sevinçle müşahede ediyoruz. Oruç İslâm ülkelerinin dışında da hızla yayılıyor. Bu konu üzerinde birçok ilim adamı araştırma yaparken, hastalıkların önlenmesi[…]

Mücahid

Mücahid

İnançlarımızla birlikte milli karakterimize işlemiş birtakım kavramlar vardır ki, bunları et tırnak gibi birbirinden ayırmak mümkün değildir. Mücahid de böyle bir kavramdır. Yüce kitabımızın cihadı farz eden emriyle birlikte savaşı meşrulaştıran çok ciddi kurallar vardır.[…]

Vatandaşın Mesajı

Vatandaşın Mesajı

Uzun zamandan beri seçim sonraları ortaya çıkan neticeleri vatandaştan gelen mesaj olarak yorumlamak hevesine kapıldık. Bu memlekette insanlarımız hiçbir zaman koalisyonu arzu etmedikleri halde çeşitli parti mensuplarının rey dağılımlarından ortaya çıkan sonuçlan “vatandaş koalisyon istiyor”[…]

Faiz Bunalımı

Faiz Bunalımı

Milletimizi, bütün imkânlarına rağmen sıkıntıya mahkûm eden olay, faiz politikasıdır. Yüce di­nimizin faizi yasaklayan hükümleri tarih boyunca mevzii olarak hissedilmiş, özellikle Osmanlı idaresi boyunca faizin topluma neler getirdiği, neler götürdü­ğü düşünülmemişti bile. Halbuki bugün bir[…]

İdam Curcunası

İdam Curcunası

Suudi Arabistan’da idam edilen vatandaşlarımızın durumunu baha­ne eden “İslam düşmanı” haysiyetsizlerin yüce dinimize ne kadar âdice saldırdıklarını gördünüz. Akılyaşı, yedi-sekiz yaşını geçmeyen bir kı­sım yazar müsveddeleri ise, Haccı boykota kadar saçmaladı. Suudi Arabistan’da ne tarz[…]

Modern Ebu Cehiller

Modern Ebu Cehiller

Bu görüntü İslâmiyetin doğduğu yıllar­da Mekkeli kâfirlerin isyanlarına tıpa tıp benzemektedir. Ebu Cehil ve şurekası bü­tün gayretini Efendimiz (s.a.v)’in sözlerini halka duyurmamakla yoğunlaştırdı. İllahi hikmet bütün dinleri, siyasi otoritelere karşı mücadele zeminini oturtmuşken (Hz. İsa[…]