Dr. Haluk Nurbaki

Vergi ve Faiz Yüzsüzleri

Vergi ve Faiz Yüzsüzleri

Nerede yıllarca vergi adaletinden bahseden solcular, niçin ortaya çıkıp da "Ne demekmiş piyasa dengesi? Mutlaka faiz gelirinden vergi alınmalıdır" diye bu kavrama arka çıkmıyorlar.

Eskiden vergi yüzsüzleri için büyük nefret duyar, ağzıma geleni söylerdim. Halbuki asıl vergi yüzsüzleri dev paralarını faizle ikiye katlayarak milleti sömüren, “faizden vergi alınsın denilince” isyan eden gerçek yüzsüzlerdir. Vergi yüzsüzleri diye ilan ettiğimiz kimseler iyi kötü bir emek ve sermaye harcayarak çalışmışlar ve fakat çeşitli nedenlerle vergilerini ödeyememişlerdir. Hatta bir kısmı vergi borçlarının faizle […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Hıyanet Şebekesi

Hıyanet Şebekesi

Beyler kendimize gelelim. Batı teknolojisi, hatta Batı kültürünün olumlu yanlarıyla geçinmek ayrı şeydir, Batı’ya karşı pasif bir homonun erkeğine duyduğu zebunluğu duymak ayrı bir şeydir.

Yıllarca Türkiye üzerinde oynanan mizansenin markası aynıdır. Ateistler ve marksistler, özgürlükçü aydın maskesiyle sokaklarda dolaşır, medyada akıl verir, ardından daima sol terör hırçınlaşır. Dikkat ederseniz, günlerdir masum bir kılık altında sokaklarda marksist çığırtkanlar nümayiş yaparak, polisi zorluyor ve olay çıkarmaya çalışıyor. Aynı günün gecelerinde PKK’lı teröristler, özellikle İstanbul’u hedef seçip nerede ise isyana varan eylemler […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Takdir Tayin Etti

Takdir Tayin Etti

...mânasını bulan bir milletin nasıl bir büyük değişime uğrayacağını ve başarıdan başarıya koşacağını yakında göreceğiz. Bunun küçük bir örneğini belediye iktidarlarında gördük.

İçerde ve dışarda çeşitli baskı grupları Refah’a karşı büyük tepki kampanyası yürüttüler. Buna karşılık bizde pek çok siyasi partinin bulunması özellikle bunların uzun yıllardır taraftar bulmaları ufukta hiçbir zaman Refah’a biri umut ışığı yakmamıştır. Fakat son on yılda hadiseler Refah iktidarından kaçınmanın imkânsız olduğunu kaçınılmaz kıldı. Kader penceresinden olaya baktığınızda günlük hadiselerin hepsi de bahanedir […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Vatandaşın Mesajı

Vatandaşın Mesajı

Türk milletinin son seçimlerde verdiği tek mesaj işte budur: "Ben Muhafazakâr inançlı milletvekili istiyorum." Millet liberal ekonomi flaması altında gelen ekonomik soygun oyunlarını anlamıştır.

Uzun zamandan beri seçim sonraları ortaya çıkan neticeleri vatandaştan gelen mesaj olarak yorumlamak hevesine kapıldık. Bu memlekette insanlarımız hiçbir zaman koalisyonu arzu etmedikleri halde çeşitli parti mensuplarının rey dağılımlarından ortaya çıkan sonuçlan “vatandaş koalisyon istiyor” özel bir keramet yorumuna tabi tuttuk. Son bir kaç seçimde fark edildiği gibi insanımız yüzde seksen civarındaki bir çoğunlukla inançlarını […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Yanlışı Yaşamak

Yanlışı Yaşamak

Bu basit meseleleri aslında asıl büyük geleceği haber vermek için hatırlattım. Hasta zihinlerinizde saklayıp planlamak istediğiniz şer tuzakların başınıza yıkılacağını bilesiniz istedim.

Mekke’nin fethinden yani kâfirlerin mutlak yenilgi ve tasfiyesinden sonra Ebû Süfyan’ın evinde ilginç bir ko­nuşma oldu… O çağın küfrünün lideri durumunda iken Mekke’nin fethinden yarım gün önce Müslümanlığı kabul eden Ebû Süfyan ve eşi arasında geçen bu konuşma çok ilginçtir. Hind, kendisinin hiç beklemediği bu yenilgi karşısında panik içindeydi. Öyle ya o çağın en akıllıları, […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Siz Bu Milleti Anlamadınız, Anlayamazsınız!

Siz Bu Milleti Anlamadınız, Anlayamazsınız!

...Türkiye’de yıllardır böyle bir kör dövüşün içindedir. Tek parti devrinde halk, yöneticilere karşı tarif edilmez bir nefret duymuş, ilk seçimlerde CHP yi yerle bir etmiştir.

Demokratik bir sistem içinde her kuruluş, her siyasi teşekkül, milletini anlamak zorundadır. Ancak faşist ve farksız düşünce sahipleri ahmakça bir düşünce ile milleti aptal, kendini akıllı sayar. Bu yüzden millete rağmen iş yapmak ister. Türkiye’de yıllardır böyle bir kör dövüşün içindedir. Tek parti devrinde halk, yöneticilere karşı tarif edilmez bir nefret duymuş, ilk seçimlerde CHP […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Millet Nedir, Ne Değildir?

Millet Nedir, Ne Değildir?

...var olma savaşını kazanabilmek için önce kendi değerlerine ve tarihine sahip çıkması gerekmektedir. Üstelik yine hamdolsun tarihimizde utanılacak bir tek hâtıra, ya da yanlışımız yoktur.

Bir millet aynı ekolojik şartlara uyumu, birlikte yaşanan ortak duygu ve düşünce paralelinde buluşabilen topluluktur. Ne düşüncesi, ne duyguları olmayan, çıkar amacı ile bir araya gelen insan sürüsü değildir. Bu yüzden bir millet uzun zaman süreçleri içinde geleneksel bir yapı kazanır. Bu yapı ne kadar sağlamsa, bir anlamda tarihsel varlığı ne kadar uzun ve derinse […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Demokratik Hukuk Devleti

Demokratik Hukuk Devleti

Laikseniz laik olun, müslümanların yakalarından ellerinizi çekin. Bu çağda marksist kafa ile dine saldıramazsınız. Hele bin yıldır yaşayışından, soluk almasına kadar her zerresi ile İslâm hamurunda yoğrulmuş bu millete akıl öğretmeye, “bit” kadar bilginizle rehberliğe hiç kalkmayın.

Devlet kavramı ve devlet olma tarzı, tarihin ilk yıllarından beri büyük kargaşalar geçirmiştir. Bu yüzden sayıları parmakla gösterilecek kadar az olan adil yöneticiler dışında toplumlar, insanlar, devletten hep zulüm görmüştür. Her konuda olduğu gibi, tarihte ilk kez “Medine Beyannamesi” ilanı ile Fahr-i Kâinat Efendimiz, demokratik hukuk devletini kurmuş ve tarif etmiştir. Batı, büyük sosyal çalkantılar […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Laikler Listesi

Laikler Listesi

... Laiklik diye birşey yok ortada. Var sanılan bazılarının, kendi taşından yonttuğu bir puttan ibarettir. İnananlar, elbirliği ile insanımızı “Sâmiri’nin buzağısı” na tapmaktan kurtaralım. A Sınıfı, B Sınıfı laiklerle hesabımız kıyâmete kadar sürer. Her seferinde mutlaka Allah ve Resûlünden yana olan kazanır.

Türkiye’de laiklik konusunda kimsenin belirgin bir tanım yapamadığı kesin. Ancak birçokları bilerek, bilmeyerek kendini laik sanmaktadır. Dünya literatüründe laiklik diye bir doktrin yoktur. Zaten bir kimsenin kendi başına laik olması da mümkün değildir. Olsa olsa bir kimse, ben laiklikten yanayım diyebilir. Laikliği savunanların düşünce ve amaç yapısı ise birbirinden farklı, hatta çoğu zaman birbirine ters […]