Dr. Haluk Nurbaki

KADER

Allah’ın verdiği nimetleri paylaşan ve de Allah güzelliklerini gören, hiçbir hadiseyi çirkin görmeyen, hiçbir şeyi abes görmeyen bir gönle sahip olduğunuz takdirde Allah ne diyor: ben size güzel olan kaderi müyesser kılarım. Demek ki, eğer kader sabit olsaydı bu ayet-i kerime gelmeyecekti.

Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili Kardeşlerim bu gün sizinle kader konusunu konuşacağız. Bilindiği gibi bütün insanlar arasında hatta inanmayan arasında bile kader düşüncenin en önemli konularından bir tanesidir. Çoğu kez bir türlü bütün ayrıntılarıyla bilinemeyen, zaman zaman yanlış telakki edilen, zaman zaman insanın hayattaki ümitlerini alt üst eden hatta hatta imanından eden çok önemli bir konudur. 1. KADER BAŞLI BAŞINA […]

 Dr. Haluk Nurbaki

GÖNÜL 1

GÖNÜL 1

Gönül, ruhun insan bedeninde, insan varlığında açıldığı noktadır.

İyi günler sevgili dinleyiciler… Biliyorsunuz gönül sohbetine devam ediyoruz. Gönlün tanıtımına devam ediyoruz. Ve bugün gönlün ilahi yansıma sırlarını anlatmaya çalışacağız. Konu Başlıkları 1. MÜMİNİN GÖNLÜNE SIĞARIM 1.1. Nedir Bu Gönül Hikmeti? 2. AŞK DEDİĞİMİZ GÜCÜN VARLIĞI 2.1. Aşkın Varlığını Tanıtabilmek: Aşk-ı Mecazi 2.2. Aşk, Akıl Almaz Bir Gücü Temsil Eder 2.3. Aşkın Maverası: Rabbınız Değil Miyim? 2.4. Aşkın Boyutu […]

 Dr. Haluk Nurbaki

ŞEYTAN – 1

ŞEYTAN – 1

...şeytanın bütün tuzağı, kendisi gibi menfi olan nefsi kendi tarafına çekmektir. Çünkü nefs de kendisinde bir takım özellikler vehmetmektedir. Zanna düşmektedir; ben akıllıyım, ben zekiyim, ben güzelim… diye düştüğü bu zanların tümü menfi bir baskıdır. Çünkü Allah’tan başka ne güzel vardır ne akıl vardır ne de zenginlik vardır.

Uğur Canbolat: Gönül sohbetlerinin ortaya koyacağı mana meyvelerini nasıl toplarız? Efendim, mânâ meyvelerini toplayabilmek için iki fazda olayı mütalaa etmek lazım. Bir tanesi; büyük bir iştiyakla bu sohbetleri dinlemek ve bunları gönlüne nakşetmek isteyen kardeşlerimiz için bu nakış nasıl olsa olur… Gönle bu nakış mutlaka imzasını atar. Daha doğrusu nasıl ki beynin bir hafıza sistemi […]

 Dr. Haluk Nurbaki

ÖLÜM ve VELİLER

ÖLÜM ve VELİLER

Ölürlülük bu dünyaya aittir. Eğer mümin ölmez, şehid ölmez yasaları geçerli ise bu ölmezlik bildiğimiz tarzda bir ölmezliktir. Yani taa, ahirete gidip de ondan sonra ölmezlik değildir o! Toprağa intikâl ettikten itibaren de ölmezliği devam etmektedir.

Uğur İlyas Canbolat: Evet sevgili dostlar, gönüllerde gezinti programı ile yine huzurlarındayız, yine sizlerle beraber olmanın hazzını yaşıyoruz. Hocam Dr. Haluk Nurbaki ve ben Uğur İlyas Canbolat hepinizi selamlıyor, gönül kapınızın manadan gelen esintilere hep açık kalmasını, açık olmasını diliyoruz. Hocamla beraberliğimizde yine mana katlarından sırlar yakalayacak, gönlümüzün anahtar mahiyetindeki şifrelerini deşifre etmeye gayret göstereceğiz. […]

 Dr. Haluk Nurbaki

GÖNÜLDEN ŞERRE ATILAN OK

GÖNÜLDEN ŞERRE ATILAN OK

Haluk Nurbaki, mümin’nin gönlündeki iman silahı gönül kabiliyetini anlatıyor. Şer karşısında niyazın ve imanın gücü…

 Dr. Haluk Nurbaki

Hz. Hüseyin Efendimizin Muhteşem Sırrı

Hz. Hüseyin Efendimizin Muhteşem Sırrı

Hz. Hüseyin (ra) bu sırada Cenab-ı Hakka şöyle yalvarıyordu: “Ya Rabbi, bütün belalarını ba­na ver. Çünkü takdirde namûtenahi bela sırrı vardır. Ge­lecekteki mü’minler bu belala­ra tahammül edemeyebilirken isyana düşerler. Bütün belaları bana ver ki, bundan sonra kı­yamete kadar gelen mü’minler imtihanlarını en hafif çizgide atlatsınlar."

İki gün sonra 14 asır önce âlem­lere rahmet Fahr-i Kâinat Efendimizin canı, sevgili torunu Hz. Hüseyin Efendimizin şehadet günü­dür. İnsanlık aleminin en elim ihaneti olan bu olay, bütün mü’minlerin gönlünde onarılmaz bir yaradır. An­cak Hz. Hüseyin Efendimiz, müba­rek canını arkamdan mü’minler yas tutsun diye feda etmedi. Tam aksi­ne, muhteşem mücadelesinin sırrı­nı insanoğlu anlasın da Allah’a […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Perdeler Açılıyor!..

Perdeler Açılıyor!..

Şer büyüsü bozulmuştur. Allah’ın en büyük sanat şaheseri Fahr-i Kâinat Efendimiz’in sırrı insanların yüreğinde yeni ve canlı motiflerle intişar etmeye başlamıştır.

İNSANIMIZIN SEMBOLÜ: SEVGİ Cenab-ı Hakk’ın lütfettiği bu büyük ışık şüphesiz ki Türk-İslâm dünyasındaki dirilişlerle iç içedir. Memleketimizde iki asırdır diriliğini kaybetmeye başlayan iman ve İslâmiyet aşkı yeni kuşakların gönlünde bir sevgi seli halinde parlamış, bir daha bu memleketin ufuklarından ayrılmamak üzere millî varlığımızın vazgeçilmez sembolü haline gelmiştir. Yine iki asırdır sindirilmiş, yıldırılmış, bezdirilmiş Türk insanı […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Millet Nedir, Ne Değildir?

Millet Nedir, Ne Değildir?

...var olma savaşını kazanabilmek için önce kendi değerlerine ve tarihine sahip çıkması gerekmektedir. Üstelik yine hamdolsun tarihimizde utanılacak bir tek hâtıra, ya da yanlışımız yoktur.

Bir millet aynı ekolojik şartlara uyumu, birlikte yaşanan ortak duygu ve düşünce paralelinde buluşabilen topluluktur. Ne düşüncesi, ne duyguları olmayan, çıkar amacı ile bir araya gelen insan sürüsü değildir. Bu yüzden bir millet uzun zaman süreçleri içinde geleneksel bir yapı kazanır. Bu yapı ne kadar sağlamsa, bir anlamda tarihsel varlığı ne kadar uzun ve derinse […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Nefislerinizin Oyunundan Kurtulun!..

Nefislerinizin Oyunundan Kurtulun!..

Şerleri en çok rahatsız eden şey, müminlerin tercihlerini toplu bir istikamette kullanma ferasetidir. İşte şer hep aynı oyunun peşindedir. Bu gücü zaafa uğratmak, parçalamak, farklı istikametlere yönelterek kendine bir nefes deliği bulmaya çalışmaktadır.

Allah’ın özel sevgi ve himâyesine mazhar olmuş milletimiz, gerçekten dünyanın tek ümididir. Öyle olmasına rağmen bu milletin evladına çürümüş, köhnemiş, dünya amaç ve örnek gösterilmektedir. Aslında dünyada yaşamak, hele mutlu bir toplum kurmak çok zor bir san’attır. Yüzyıllar boyu milletimiz bu san’atı becermiş ve gerçekten en haysiyetli toplum olma sırrını temsil etmiştir. Son bir kaç […]