Dr. Haluk Nurbaki

ALPERENLER DEVRİ / 2

Bugün, daha henüz bir İslam Ekonomisi kitabı yazılmamıştır, bir İslam sosyolojisi kitabı yazılmamıştır, bir İslam hukuku kitabı yazılmamıştır. Biz kalkıp ta bunların hiçbirisi yokken; İslam Ümmetçiliği etrafında bir hayale kapılırsak gideceğimiz yer İslam’a vahim bir düşman kitlesi oluşturmaktan başka bir şey değildir.

Konu başlıkları 1. BİZİM TÜRK KÖYLÜSÜ ACAYİPTİR! 2. EFENDİMİZE DİL UZATANLARIN HEPSİ HOMOSEKSÜELDİR 3. TESLİM OLUNACAK VELİ KİM, ACABA? 4. Hepiniz Alperenlerin Devamısınız, Horasan Programı Devam Ediyor! 4.1. Bu Devirde “Alperen” Aramak Zorundayız 4.2. Birbirinize Sarılın, En İyi “Velilik Oyunu” Odur 5. “TÜRK – İSLAM” SENTEZİ 6. İSLAM ÜMMETÇİLİĞİ 6.1. İslam En İyi Politika, Ekonomi, Hukuk, Sosyoloji Bilen İnsandır 6.2. Evvela İslamiyet’in Ne Demek Olduğunu […]

 Dr. Haluk Nurbaki

İnananların Gücü

İnananların Gücü

Necip Fazıl’a seslendim. “Kalk gel artık!.. Hayâl ettiğimiz o gençlik dirildi” dedim.

İstanbul’un fethini anma törenlerinde özellikle MGV’nin hazırladığı şölende İslâm’ın gücünü seyretmenin büyük mutluluğunu yaşadık. Aslında İslâm’ın gücü, yenilmezliği pek âşikar olduğu halde müslümanlar bunu seyretmekten bir anlamda teyit etmekten büyük haz alıyorlar. Ben de İnönü Stadyumu’ndaki coşkuyu seyrederken Milli Gençlik Vakfı’na duyduğum hayranlığı bir kez daha tazeledim ve Cenab-ı Hakk’a onları bu ülkenin mutlak sahibi […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Devlete Karşı İşlenen Suç

Devlete Karşı İşlenen Suç

Hiçbir devlet kendisini yıkmaya matuf birtakım fikir ve düşüncelere ve bunların yayılmasına müsaadeyi göze alamaz.

Şüphesiz devlet, milli varlığı temsil eden bir otoritelere bütünüdür. Bir suçun devlete karşı işlenip işlenmemesi bu tanımla bağdaştırılmalıdır. Bu açıdan bakıldığı takdirde milli bütünlüğümüzün parçalanmasına ve milli değerlerimizin yok edilmesine yönelik davranışlar devlete karşı işlenmiş suç sayılmalıdır. Çünkü devlete karşı işlenen suçta tehlike devleti yıkma amacına kıyaslanarak ciddiye alınmaktadır. Osmanlı devletinin yıkılışında fevkalade nazik ve […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Çıkmaz Sokaktaki Işık!..

Çıkmaz Sokaktaki Işık!..

İcabında üst üste gelen yeni seçimlerle darmadağın edilmiş İslâmi cemaatler, tek yumruk halinde birleşecek, milletin bin yıldır taşıdığı bayrağı yeniden kapacaktır.

Milletimiz yirmi yıldır büyük bir hızla tarihinden gelen büyük İslâm sevdasını yaşama gayreti göstermektedir. Hele son on yılda en azından Kuran’a ve ezana sahip çıkmanın hevesi, genç hanımefendilerin başlarındaki tesettürden başlayarak dalga dalga toplumumuzu sarmıştır. Ne çare ki, şer kuvvetler büsbütün çıldırmış, bu uyanışı söndürmek için akıl almaz fitne ve riya senaryoları altında milletin gözünün […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Yanlışı Yaşamak

Yanlışı Yaşamak

Bu basit meseleleri aslında asıl büyük geleceği haber vermek için hatırlattım. Hasta zihinlerinizde saklayıp planlamak istediğiniz şer tuzakların başınıza yıkılacağını bilesiniz istedim.

Mekke’nin fethinden yani kâfirlerin mutlak yenilgi ve tasfiyesinden sonra Ebû Süfyan’ın evinde ilginç bir ko­nuşma oldu… O çağın küfrünün lideri durumunda iken Mekke’nin fethinden yarım gün önce Müslümanlığı kabul eden Ebû Süfyan ve eşi arasında geçen bu konuşma çok ilginçtir. Hind, kendisinin hiç beklemediği bu yenilgi karşısında panik içindeydi. Öyle ya o çağın en akıllıları, […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Bozulan Düzeni İyileştirme Çabaları!..

Bozulan Düzeni İyileştirme Çabaları!..

Şair Eşref bu mısrasında: Eskiden “devri istibdattı söyletmezlerdi adamı / şimdi devri hürriyet evvela söyletirler sonra .., ananı.”

Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk bakışta fark edilemeyen müthiş bir mânevî esrarı vardır. Kuruluş safhasında velîlerin himmeti ve Kur’an ahlâkıyla atılan temellerin hikmeti nedeniyle bu benzersiz medeniyet abidesi sahneden çekilmiş olmasına rağmen, güzelliğini hiç yitirmiyor. Onu yıkıp daha iyisini yapma iddiasıyla ortaya çıkmamıza rağmen ne hale geldiğimiz ortadadır. 6 asır gibi büyük bir zaman dilimini yalnız kendi […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Osmanlı Ruhunun Ölmezliği

Osmanlı Ruhunun Ölmezliği

Çığırtkanlar ne kadar yay­gara koparırsa koparsın bu ülkede bir din tehlikesi ve din kavgası sorunu yoktur. Yüzde 99′u Müslüman olan bir ül­kede İslamı tehlike görmek, ancak marksistin cinnet mantığı olabilir.

Devletlerde tıpkı insanlar gibi ruhsal ve bedensel varoluş sırrı taşır. Son AGİK topla­tısında Osmanlı ruhunun ölmezli­ğini bir kez daha seyrettim. Gerçi AGİK toplantısı, uğursuz ve samimiyetsiz çehresinin başarısız bir sembolüdür. Ne var ki bu toplan­tıda dost düşman herkes, Osman­lı ruhunun sırrını istese de istemese de seyretti. Hem de Osmanlının Avrupa’ya son noktada ulaştığı bir toprak […]