Dr. Haluk Nurbaki

KADER

Allah’ın verdiği nimetleri paylaşan ve de Allah güzelliklerini gören, hiçbir hadiseyi çirkin görmeyen, hiçbir şeyi abes görmeyen bir gönle sahip olduğunuz takdirde Allah ne diyor: ben size güzel olan kaderi müyesser kılarım. Demek ki, eğer kader sabit olsaydı bu ayet-i kerime gelmeyecekti.

Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili Kardeşlerim bu gün sizinle kader konusunu konuşacağız. Bilindiği gibi bütün insanlar arasında hatta inanmayan arasında bile kader düşüncenin en önemli konularından bir tanesidir. Çoğu kez bir türlü bütün ayrıntılarıyla bilinemeyen, zaman zaman yanlış telakki edilen, zaman zaman insanın hayattaki ümitlerini alt üst eden hatta hatta imanından eden çok önemli bir konudur. 1. KADER BAŞLI BAŞINA […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Marksistleri İncitmek mi?

Marksistleri İncitmek mi?

Laikliği korumak için madde koymaya özenenler, önce laikliğe, din ve dince kutsal sayılan konuları koruyacak bir ciddiyet getirsinler.

Nüfusunun % 99.99’u Müslüman bir ülkede her vesile ile dine sataşacaksınız, başını açmıyor diye üniversiteden kızları kovalayacaksınız sonra da çıkıp bu ülkede demokrasi var diyeceksiniz! Buna karşılık yine bu ülkede sayıları binde biri bile zor bulan Marksistler incinir diye PKK’ya Marksist bile demekten kaçınacaksınız. Terör yasasına laikliği korumak için madde koymaya özenenler, önce laikliğe, din ve […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Silinmeyen Mühür

Silinmeyen Mühür

Yüce Padişah hisar inşaatında çalışan 5000 usta ve yaklaşık 10000 işçiyle birlikte, paşaları da dahil olmak üzere gerektiğinde taş taşımış ve hisarın Fahr-i Kâinat Efendimizin (S.A.V.) Regaip Kandili gününde bitirilmesi sağlanmıştır.

II. Murad Han devri. 17 yaşındayken tahta geçen ve 25 yaşına kadar at sırtından inmeyen Murad Han. Onun zamanında mânâ âleminin anahtarı, Ehl-i Beyt’ten Horasan’a yansıyıp, oradan birer mânevî füze olarak Anadolu’ya atılan Aksaraylı Hamid Hazretlerinin Ankaralı mûridi Hacı Bayram’dı. Hacı Bayram’da, biri İstanbul’un kalelerinin, diğeri ise kendisinden 500 sene sonraki Ankara’nın manevi anahtarları gizliydi. […]

 Dr. Haluk Nurbaki

MUTTAKİLERİ HİDAYETE ÇIKARAN KİTAP

Kuran-ı Kerim, Levh-i mahfuzun Arapça’ya çevrilmiş bir özetidir. Yani “Levh-i Mahfuz” dediğimiz zaman bütün Kâinatın, âlemlerin ne kadar bilgisi, yazgısı varsa bunları ihtiva eden dev bir kompüter merkezi, demektir “Levh-i mahfuz” aslında. Yine Yüce kitabımız biliyorsunuz başlangıç kısmında, yani Sure-i Bakara’nın hemen ikinci, üçüncü ayetinde: “bu kitap insanları hidayete çıkaran kitaptır” demiyor; ancak muttakileri hidayete çıkaran kitaptır, diyor.

Kuran-ı Kerim, Levh-i mahfuzun Arapça’ya çevrilmiş bir özetidir. Yani “Levh-i Mahfuz” dediğimiz zaman bütün Kâinatın, âlemlerin ne kadar bilgisi, yazgısı varsa bunları ihtiva eden dev bir kompüter merkezi, demektir “Levh-i mahfuz” aslında. *** Konu Başlıkları 1. LEVH-İ MAHFUZ MERKEZİ 1.1. Allah’a Karşı Bir Sorumluluk Duygusu 1.2. Kuran İle İnsan İkiz Kardeştir 1.3. Kuran Okumayan, Namaz Kılmayan Bir İnsan […]

 Dr. Haluk Nurbaki

ALPERENLER DEVRİ / 3

Keşke bütün İslamlar kendi bulundukları cemaatleri ıslah edebilseler de bir federatif kavram kurabilsek.

KEŞKE BİR FEDERATİF KAVRAM KURABİLSEK Ayrıca bugünkü ümmet şeyi, toplamı bir federatif kavramdır, federatif kavramdır. Keşke bütün İslamlar kendi bulundukları cemaatleri ıslah edebilseler de bir federatif kavram kurabilsek. Birbirimizi desteklemekten aciziz. Cezayir’ in bağımsızlığına oy vermedik ya! Afganistan’a ne kadar yardım ettik? Hangi ümmet fikrinden bahsediyoruz? Afganistan’da… Hadi peki, diyelim ki siyasi sebeplerden dolayı kitleler, […]

 Dr. Haluk Nurbaki

KALBİN MADDESİ ve MÂNÂSI

İnsanın gönlüne Allah tecelli eder. Âlemler ise, Cenâb-ı Hakkın tecellisi ile meydana gelmiştir. Allah’ın zât-ı sıfatlarından büyük olduğu için, insan büyük âlemdir.

Sevgili dinleyicilerim, size bugün kalbi, onun hem maddesini hem mânâsını anlatacağım. Bu sayede de gönlü, gönlün derinliklerini sevgiyi imanı öğreneceğiz. İnsanların yeryüzüne geldiklerinden beri merak ettikleri fakat bir türlü gerçeğini öğrenemedikleri konu: “Kalp” konusudur. Çünkü kalp ilk bakışta insanın maddesel yapısının devamını sağlayan sıradan bir organ, bir pompa, bir motor gibi sanılır. Hâlbuki insan vücudunun […]

 Dr. Haluk Nurbaki

ALPERENLER DEVRİ / 2

Bugün, daha henüz bir İslam Ekonomisi kitabı yazılmamıştır, bir İslam sosyolojisi kitabı yazılmamıştır, bir İslam hukuku kitabı yazılmamıştır. Biz kalkıp ta bunların hiçbirisi yokken; İslam Ümmetçiliği etrafında bir hayale kapılırsak gideceğimiz yer İslam’a vahim bir düşman kitlesi oluşturmaktan başka bir şey değildir.

Konu başlıkları 1. BİZİM TÜRK KÖYLÜSÜ ACAYİPTİR! 2. EFENDİMİZE DİL UZATANLARIN HEPSİ HOMOSEKSÜELDİR 3. TESLİM OLUNACAK VELİ KİM, ACABA? 4. Hepiniz Alperenlerin Devamısınız, Horasan Programı Devam Ediyor! 4.1. Bu Devirde “Alperen” Aramak Zorundayız 4.2. Birbirinize Sarılın, En İyi “Velilik Oyunu” Odur 5. “TÜRK – İSLAM” SENTEZİ 6. İSLAM ÜMMETÇİLİĞİ 6.1. İslam En İyi Politika, Ekonomi, Hukuk, Sosyoloji Bilen İnsandır 6.2. Evvela İslamiyet’in Ne Demek Olduğunu […]

 Dr. Haluk Nurbaki

KUTLU DOĞUM HAFTASI

Sevgili Haluk Nurbaki Hocamızın gönül dilinden, Fahr-i Kâinat Efendimiz’in Milâdi takvime göre Kutlanan Doğum Haftası sohbeti.

 Dr. Haluk Nurbaki

Reenkarnasyon Saçmalıktır

Reenkarnasyon Saçmalıktır

...ruh hakkında açıklama vardır ve çok sarih açıklamalar bunlar. Mesela âyet-i kerimede, “Siz ölüydünüz, diriltildiniz. Sonra tekrar öldürülüp diriltileceksiniz…"

— Hiçbir âyetle, Kuran’la, hiç ilgisi yok reenkarnasyonun. Reenkarnasyon: ruhun bir ölen kimseden çıktıktan sonra tekrar başka bir bedene girmesi, yani tekrar bir hayat bulması, yeniden kabuk değiştirme anlamına geliyor. Şimdi bu hâdiseyi anlatmak, misal vermek, bunların hepsi biraz önce söylediğim gibi, ruhu tanımamaktan ileri gelir. Hâlâ ruhu İslâmiyet’ten önceki kavimlerin, hatta dinî çevrelerin yorumlarından […]

 Dr. Haluk Nurbaki

İstanbul’un Gönlündeki Çifte Sultanlar

İstanbul’un Gönlündeki Çifte Sultanlar

İstanbul’daki Sümbül Efendi Dergâhının bahçesinde İstanbul’un mânâ nabzı atar durur. Çifte Sultanlar’ın sonsuz mânâ ışınları İstanbul’a nasıl yansıyacak?

Yıllar önceydi, Mürşidim Faik Saraç, beni Sümbül Efendi dergâhının bahçesindeki bağrı yanık çınar ağacının yanına götürmüş ve İstanbul’un gönül sırrıyla tanıştırmıştı. 14 asır öncesinde bir manastır olan bu bahçede, Fahri Kâinat Efendimiz (s.a.v.) gönül incileri ve Hz. Hüseyin Efendimizin sevgili kızları yatıyordu. Hain Yezid’in oyunları ile Bizans’a cariye olarak gönderilen bu çifte sultanlara, İslâm’dan dönmeleri […]

 Nurbaki Mektebi

İbret Hikâyesine Odaklandık: Bersisa

İbret Hikâyesine Odaklandık: Bersisa

Boğaç Babür Turna’yla Bersisa’nın ortaya çıkış hikâyesini konuştuk: "Biz Bersisa’yı ilk olarak 1980’lerin sonunda Onkolog Doktor Haluk Nurbaki’den duymuştuk. O, bizim için mânâ âleminin kapılarını açan çok büyük bir insan."

Tasavvufi meseleler sinema ve tiyatroya uyarlanırken genelde mana yücelerinin hayat hikâyelerine odaklanıldığını söyleyen Boğaç Babür Turna, Bersisa’da işin özüne inmeye çalışıp Mevlana’nın mesajlarından bir tanesini hikâye ettiklerini söylüyor. Tiyatro ve sinemada ‘tasavvuf’tan ve kadim metinlerden beslenen oyunlara çok sık rastlamıyoruz. O yüzden Mevlana’nın Yedi Meclis eserinde geçen Bersisa adlı meselin sahnelenmesi heyecan verici bir gelişmeydi. […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Bu Tipleri Tanıyor musunuz?

Bu Tipleri Tanıyor musunuz?

19.yüzyılda manevi değerlerin yıkılıp insanlık madde rüzgârına kapılınca, hemen hemen her ülkede bu acayip ayrık otları türedi.

Yeryüzündeki milletlerin dağılımı ve yerleşimi bir tarz nebat yapısına benzer. Bu açıdan bakıldığında memleketimiz tam manası ile bir gül bahçesini temsil eder. Fakat ne zamandan beri bu sarih bahçede hiçbir bitkiye benzemeyen çirkin otlar türedi, zaman içerisinde gelişti, bahçenin güzelliğini bozacak kesrete erişti. Şimdi size bu şeytan büyüsü çirkinliklerden örnekler vereceğim. Yaşı kırk’ı geçtiği halde […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Allah’ın Muhteşem Şaheseri Fahr-i Kâinat Efendimiz (sav)

Allah’ın Muhteşem Şaheseri Fahr-i Kâinat Efendimiz (sav)

Milli varlığımızın özüne sinmiş olan Sevda-yı Muhammedi (sav) bütün dünyaya ışık tutacak harika bir güzelliğimizdir.

İlah kendi güzelliğinin sonsuzluğunu, ilminin bitmezliğini seyretmek istedi. Ve imkânsızı yarattı. İşte Nur-u Muhammedi (sav). Ve sonra o sevdayı âlemlere rahmet olarak evrenlere yansıttı ve tüm varlıklara bir sevda heyecanı yayıldı. Ve de 12 Re’biülevvel günü insanlık yüce peygamberimizin nuru ile tanıştı. Güneşin kalbi havadaki moleküllerin raks heyecanı yeniden yaratılmanın sonsuz heyecanını yaşadı. İnsanlık içine […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Vergi ve Faiz Yüzsüzleri

Vergi ve Faiz Yüzsüzleri

Nerede yıllarca vergi adaletinden bahseden solcular, niçin ortaya çıkıp da "Ne demekmiş piyasa dengesi? Mutlaka faiz gelirinden vergi alınmalıdır" diye bu kavrama arka çıkmıyorlar.

Eskiden vergi yüzsüzleri için büyük nefret duyar, ağzıma geleni söylerdim. Halbuki asıl vergi yüzsüzleri dev paralarını faizle ikiye katlayarak milleti sömüren, “faizden vergi alınsın denilince” isyan eden gerçek yüzsüzlerdir. Vergi yüzsüzleri diye ilan ettiğimiz kimseler iyi kötü bir emek ve sermaye harcayarak çalışmışlar ve fakat çeşitli nedenlerle vergilerini ödeyememişlerdir. Hatta bir kısmı vergi borçlarının faizle […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Hıyanet Şebekesi

Hıyanet Şebekesi

Beyler kendimize gelelim. Batı teknolojisi, hatta Batı kültürünün olumlu yanlarıyla geçinmek ayrı şeydir, Batı’ya karşı pasif bir homonun erkeğine duyduğu zebunluğu duymak ayrı bir şeydir.

Yıllarca Türkiye üzerinde oynanan mizansenin markası aynıdır. Ateistler ve marksistler, özgürlükçü aydın maskesiyle sokaklarda dolaşır, medyada akıl verir, ardından daima sol terör hırçınlaşır. Dikkat ederseniz, günlerdir masum bir kılık altında sokaklarda marksist çığırtkanlar nümayiş yaparak, polisi zorluyor ve olay çıkarmaya çalışıyor. Aynı günün gecelerinde PKK’lı teröristler, özellikle İstanbul’u hedef seçip nerede ise isyana varan eylemler […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Takdir Tayin Etti

Takdir Tayin Etti

...mânasını bulan bir milletin nasıl bir büyük değişime uğrayacağını ve başarıdan başarıya koşacağını yakında göreceğiz. Bunun küçük bir örneğini belediye iktidarlarında gördük.

İçerde ve dışarda çeşitli baskı grupları Refah’a karşı büyük tepki kampanyası yürüttüler. Buna karşılık bizde pek çok siyasi partinin bulunması özellikle bunların uzun yıllardır taraftar bulmaları ufukta hiçbir zaman Refah’a biri umut ışığı yakmamıştır. Fakat son on yılda hadiseler Refah iktidarından kaçınmanın imkânsız olduğunu kaçınılmaz kıldı. Kader penceresinden olaya baktığınızda günlük hadiselerin hepsi de bahanedir […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Hâyânın Bittiği Yerde!..

Hâyânın Bittiği Yerde!..

Kur'an ve Rasulullah'ı inkâr şüphesiz ki, şehidlik makamını da inkârdır. Milletin kamu vicdanı tarafından böylelerine "ahbes" damgası vurulması yetmemektedir.

Memleketimizde söz söyleme, yazı yazma özgürlüğü yalnız ateist ve marksistlerin patronajındadır. İnananlar, taraflı tarafsız pek çok insan şerlerine lânet deyip haince yapılan bütün saldırılara karşı susar. Bunların içinde açık açık Türkiye’yi bölmek faaliyeti vardır. Kutsallaştırıp büyük adam pozuna soktukları birçok yazar bu ihânetin içindedir. Bunlardan bir kısmı teröre ve Türkiye’nin bölünmesine açık destek vermesi nedeniyle […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Yazıklar Olsun

Yazıklar Olsun

1000 yıllık İslami bayraktarlığın temsilcisi olan milletimizi bu kutsal görevden geri çevirerek, marksist, komünist pisliğe sürüklemek kimin hakkıdır?

70 yıldır ekilen ateist tohumların ne türlü çirkin meyvalar verdiğini birkaç gün önce Kadıköy’de seyrettik. Bir toplumda içtimai bütünlüğü, huzuru sağlamanın tek unsurunun din olduğunu modern çağda bilmeyen politikacı ve ilim adamı kalmadı. Bizimkiler hariç tabii… Çünkü bizde aydın geçinenlerin büyük çoğunluğu hâlâ manyak Marks’ın “Din Afyondur” sloganını yaşıyorlar. Hâlbuki dünyanın neresinde olursa olsun, toplum […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Devlete Karşı İşlenen Suç

Devlete Karşı İşlenen Suç

Hiçbir devlet kendisini yıkmaya matuf birtakım fikir ve düşüncelere ve bunların yayılmasına müsaadeyi göze alamaz.

Şüphesiz devlet, milli varlığı temsil eden bir otoritelere bütünüdür. Bir suçun devlete karşı işlenip işlenmemesi bu tanımla bağdaştırılmalıdır. Bu açıdan bakıldığı takdirde milli bütünlüğümüzün parçalanmasına ve milli değerlerimizin yok edilmesine yönelik davranışlar devlete karşı işlenmiş suç sayılmalıdır. Çünkü devlete karşı işlenen suçta tehlike devleti yıkma amacına kıyaslanarak ciddiye alınmaktadır. Osmanlı devletinin yıkılışında fevkalade nazik ve […]

 Dr. Haluk Nurbaki

İnsaf!..

İnsaf!..

Bizim insanımız kendinden olmayanların değersizliğini idrak etmiştir. Artık yalancı şöhret noktalarından inerek insaf sahibi olun, inanmayanların değil, inananların mutlaka başarı göstereceklerini görerek çürümüşlükten kurtulun.

Memleketimizde iki yüz yıldır yıkılmak istenen manevi değerler öyle ağır bir çöküntüye uğramıştır ki, bütün dünya milletlerinin kabul ettiği insaf çizgileri bile yok edilmiştir. Aslında inanç düşmanı olan pek çokları yazar, sanatçı kılığı altında maskelerini hiçe sayarak çürümüşlüklerini, hatta ihanetlerini aşikâr kılmışlardır. Son günlerin gündeminde Refahlı belediyelerin başarısını ısrarla görmezlikten gelme baş sırayı almaktadır. İstanbul’u […]