Dr. Haluk Nurbaki

MUTTAKİLERİ HİDAYETE ÇIKARAN KİTAP

Kuran-ı Kerim, Levh-i mahfuzun Arapça’ya çevrilmiş bir özetidir. Yani “Levh-i Mahfuz” dediğimiz zaman bütün Kâinatın, âlemlerin ne kadar bilgisi, yazgısı varsa bunları ihtiva eden dev bir kompüter merkezi, demektir “Levh-i mahfuz” aslında. Yine Yüce kitabımız biliyorsunuz başlangıç kısmında, yani Sure-i Bakara’nın hemen ikinci, üçüncü ayetinde: “bu kitap insanları hidayete çıkaran kitaptır” demiyor; ancak muttakileri hidayete çıkaran kitaptır, diyor.

Kuran-ı Kerim, Levh-i mahfuzun Arapça’ya çevrilmiş bir özetidir. Yani “Levh-i Mahfuz” dediğimiz zaman bütün Kâinatın, âlemlerin ne kadar bilgisi, yazgısı varsa bunları ihtiva eden dev bir kompüter merkezi, demektir “Levh-i mahfuz” aslında. *** Konu Başlıkları 1. LEVH-İ MAHFUZ MERKEZİ 1.1. Allah’a Karşı Bir Sorumluluk Duygusu 1.2. Kuran İle İnsan İkiz Kardeştir 1.3. Kuran Okumayan, Namaz Kılmayan Bir İnsan […]

 Dr. Haluk Nurbaki

ALPERENLER DEVRİ / 3

Keşke bütün İslamlar kendi bulundukları cemaatleri ıslah edebilseler de bir federatif kavram kurabilsek.

KEŞKE BİR FEDERATİF KAVRAM KURABİLSEK Ayrıca bugünkü ümmet şeyi, toplamı bir federatif kavramdır, federatif kavramdır. Keşke bütün İslamlar kendi bulundukları cemaatleri ıslah edebilseler de bir federatif kavram kurabilsek. Birbirimizi desteklemekten aciziz. Cezayir’ in bağımsızlığına oy vermedik ya! Afganistan’a ne kadar yardım ettik? Hangi ümmet fikrinden bahsediyoruz? Afganistan’da… Hadi peki, diyelim ki siyasi sebeplerden dolayı kitleler, […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Değişik Amaçlı Namazlar

Değişik Amaçlı Namazlar

Her gün beş vakit devamlı kıldığımız namazlara vakit namazları denilir. Bu namazlar dışında yine farz olan değişik amaçlı namazlar vardır. Ayrıca farz olmayan sevap ve niyaz namazları da mevcuttur. Farz olanlar: Cenaze, cuma namazlarıdır. Bayram namazı da vaciptir. Niyaz namazları pek çok olmakla beraber; kesilen kurbanın namazı, kadir gecesi kılınan namaz ve şükür niyazı için […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Evrendeki Sır ve Onu Açan Fatiha Anahtarı

Evrendeki Sır ve Onu Açan Fatiha Anahtarı

Sonsuz miniklerde: Binbir ışık binbir Raks atomlarında binbir beste okyanuslarında muhteşem bahçeler, renk renk örümcekler. Bu damlacık kuşundan dev müzik şöleni. Sevdasını zerre zerre saran gülün kadife teninden gönülleri sarhoş eden kokular. Ve sonra sonsuz mesafelerde serili muhteşem dünyalar. Evrene sinen bu akıl almaz ihtişam nedir? Bizdeki hasret, bizdeki haşyet neyin nesi? Bu dayanılmaz tutkular […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Gerçek Namaz

Gerçek Namaz

Şekilsel namaz, ahlâkımızda yaptığı merhale merhale eğitimle bizi hakiki namaza götürecektir. Gerçek namaza aday olan kimse nefs dahil varlığının bü­tünüyle, imanın, ihlâs ve sıdk potasında erir. Arınmış olan nefs, beden, ruh ve gö­nülle birlikte ilâhi huzurda insanın ufuk zevkine ulaşır. Böyle bir kimse namazında her ayeti ve zikri okurken onun sırrını adeta yaşar. İlk tekbirle […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Riyâkârın Namazı

Riyâkârın Namazı

Sûre-i Maun namaz konusunda fevkalâde sert hükümler getirmektedir. Hatırlanacağı gibi “Yetimi iteleyen, fakiri doyurmaktan zevk almayan, yardımlaşmaya karşı çıkanın namazı yanlıştır ve riyadır.” Reddedilen bu tarz namazdan mutlaka uzak kalmamız gerekiyor. Riya namazının belirtilerini şöyle özetleyebiliriz: 1- Kimsesize, garibe, fakire karşı hem cömert, hem şefkatli olmalıyız. Bunun dışında hareket edenler, yardımın her cinsinde yani zekât, […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Namazda Neler Okuyoruz?

Namazda Neler Okuyoruz?

1- Namaza başlarken ilk kez (Allahü ekber) deriz. Bu tekbirin ismi iftitah tekbiri veya tekbir-i tahrimidir. Dünyayı haramlama; yasaklama tekbiri demektir. Yani, Allahüekber; Allah yücelerin en yücesi dediğimiz an namaz başlamış dünya ilgisi yasaklanmıştır. Dünya artık ellerin arkasında kalmıştır. 2- Sonra Sübhaneke okunur. Sübhaneke’nin mânası: Allah’ım seni teşbih ve tenzih eder, hamdü senalar arz eylerim. […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Namaz ve Abdestin Gerçeği

Namaz ve Abdestin Gerçeği

Namaz insanlarda Ahsen-i Takvim (Güzeller güzeli bir hilkat) sırrının intişarıdır. Allah’a giden kutsal yolda mutlu bir yolculuktur. Bedene güç, nefese berraklık, ruha huzur, gönle haz veren ilâhi bir ziyafettir. Namaz, kulun ilâhi huzurda sınırsız bir hamd’ı, kendi hiçliği yanında Sübhanın kudretini yaşama zevkidir. Namaz, Elest Meclisi’nde Efendimizin “beli” niyazi ile bizleri kurtarma sahnesinin, bu dünyadan […]

 Dr. Haluk Nurbaki

İbadetlerin Sağlığımıza Verdiği Faydalar

İbadetlerin Sağlığımıza Verdiği Faydalar

BAHİS: 1 İBADETLERİN SAĞLIĞIMIZA VERDİĞİ FAYDALAR: A —ORUÇ: Orucun asıl amacı, Allaha ibâdettir. Fakat sabrın güzelliğine erişmek, aç kalanların halini tanımak gibi pek çok faydaları vardır. Bu ibadetin sağlığımız yönünden de pek çok yararları bulunmaktadır. Bilindiği gibi Sûre-i Bakara’nın (183-187) 4 ayeti, dinimizin temel ibadetlerinden orucu emretmekte ve şartlarını bildirmektedir. Orucun maddî, manevî faydaları sayılmakla […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Mutlu Olmak

Mutlu Olmak

Yüce Peygamberimizin insanlara getirdiği en önemli nimetlerden bir tanesi mutluluk reçetesidir. Yüce Peygamberimiz hem toplumları Allah inancıyla düzlüğe çıkarmak, bunu uygarlık bilim gibi iki güçlü kuvvetle meydana getirmek isterken bir yandan da insanlığa tek “Mutlu olma reçetesi“ni akıl almaz bir biçimde vermiştir. Bir insan, bunu iyice anlayarak kavrayarak yaşamını sürdürürse mutlu olmaması için hiç bir […]

 Dr. Haluk Nurbaki

ALLAH’A YAKIN OLMAK NE DEMEKTİR?

Efendimiz, kendi yaşayış tarzıyla İslâm’ın nasıl olması lazım geldiğini ortaya koymuştur. Bir insanın dünya hayatından koparak Cenab-ı Hakk’a gidip dönmesi kesinlikle İslamiyet’in yasakladığı bir durumdur. Eğer; Cenab-ı Hakk devamlı ibadeti murad buyursaydı, insanda nefsi yaratmazdı. …Allah’a yaklaşımı; insan kendi zevkiyle, kendi imanıyla senkron olarak yürüttüğü zaman Cenab-ı Hakk’ın makbulüdür. Mesela; cuma namazı için, namazınızı kılar […]

 Dr. Haluk Nurbaki

EZAN-I MUHAMMEDÎ

Sayın Onk Dr Haluk Nurbaki’nin, İslam’ın temel unsurlarından ezan, abdest ve fatiha ile canlanan namazın manevi hikmetlerini anlattığı bu eşsiz mana ziyafetini kaçırmayınız.

 Dr. Haluk Nurbaki

Yanlışı Yaşamak

Yanlışı Yaşamak

Bu basit meseleleri aslında asıl büyük geleceği haber vermek için hatırlattım. Hasta zihinlerinizde saklayıp planlamak istediğiniz şer tuzakların başınıza yıkılacağını bilesiniz istedim.

Mekke’nin fethinden yani kâfirlerin mutlak yenilgi ve tasfiyesinden sonra Ebû Süfyan’ın evinde ilginç bir ko­nuşma oldu… O çağın küfrünün lideri durumunda iken Mekke’nin fethinden yarım gün önce Müslümanlığı kabul eden Ebû Süfyan ve eşi arasında geçen bu konuşma çok ilginçtir. Hind, kendisinin hiç beklemediği bu yenilgi karşısında panik içindeydi. Öyle ya o çağın en akıllıları, […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Ruh Secdeyle Yükselir

Ruh Secdeyle Yükselir

Bir insan kin ve korkuya düşerse, hipotalamus - hipofiz program âhengini kaybeder ve bütün hormonlar karman çorman olup insan fizyolojisinin tamamı bozulur.

İbadetin manevî hikmetlerini açıklamadan evvel, çağımız insanına ibadetin biyolojisini anlatmak istiyorum: a- İman etmek, insanın biyolojik programında mevcuttur ve her insanın kullanmak zorunda olduğu bir anahtardır. Beynin hipotalamus bölgesinde yer alarak bütün hormanları yöneten bir merkezle, duygularımızın tesirinde kalan bir başka merkez yan yanadır. Hayat şeklimizi baştan sona yöneten iç salgı bezleri ve bunların merkez […]