Dr. Haluk Nurbaki

Muhteşem Ahenk

Muhteşem Ahenk

Yakın çevremizi incelediğimizde gördüğümüz muhteşem ahenk, akıl almaz ilmî program evrenin her köşesinde mevcuttur. Daha ilginci ilk yaratılış anında da mevcut olmuştur. Evrenin yaratılması konusunda 19. asırdan bu yana birçok teori ortaya atılmış ancak bunlardan hiçbiri sağlam bir dayanağa oturamamıştır, içlerinde biraz daha akılcı olan “Dağılan Parçacıklar” (Big bang) teorisi üstünde duralım. Bu teori evrenin […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Arzın Enerji Depolaması

Arzın Enerji Depolaması

Çağımızın gelişen bilgileri ile Cenab-ı Hak’kın varlığı konusunda insanları kendisine adeta bir anafor gibi çeken olaylar zinciri her geçen gün biraz daha üstüste katlanıyor. Bunları çeşitli misaller üstünde göstermek istiyorum. Sözgelişi arzın enerji depolaması, üstünde durulması gereken bir hadise. Bilindiği gibi başlangıç çağlarında arzdaki enerji su ve ormanların kurumuş ağaçlarından ibaretti. Isınma veya başka basit […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Kanser ve…

Kanser ve…

Cenab-ı Hak’kın varlığına ve O’nun muhteşem kudretine en ilginç gözlemlerden birisi de kanser hücresinin macerasından geçer. Bilim adamları yıllar boyu kanser hücresinin vücutta nasıl teşekkül ettiğini ve neden bazı insanların kansere yakalandığını, araştırdılar. Biliyorsunuz ki bir türlü neticeye ulaşılamadı. Ancak kanseri kolaylaştırıcı sebeplerle kansere yakalanmayan insanların varlığı mukayese edilirken bir noktada çözüme ulaşıldı. Bu sorunun […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Kuran’daki Gerçek

Kuran’daki Gerçek

Burada çok önemli bir gerçeğe değinmek istiyorum. Ateist çağlarda bile insanların bir kısmı büyük sapmalara rağmen, “Büyük bir kudret vardır ama kâinatı öylesine uzaktan dengelemiştir” şeklinde basit sathî bir Allah inancına sahiptiler. Asıl mesele gerçek bir Allah inancına nasıl yaklaşım sağlanacağıydı. Evet, fizik bize maddenin en küçük zerresinin bile bir programı olduğunu anlatıyor, astrofizik uzaydaki […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Boşluk Deneyi

Boşluk Deneyi

Bu konu tam manasıyla açıklığa kavuşmadığı sıralarda Paul Davies isimli bir teorik fizik profesörü çok ilginç bir deney yaptı. Bu deney “Boşluk Deneyi”ydi. Mutlak boşlukta atomların, elektronların nasıl hareket ettiği ve ışınların nasıl geçtiği eskiden beri fizikçilerin merakını çeken bir konuydu. Bu çerçevede sıfıra yakın bir boşluk elde etmek üzere deneyler yapan Paul Davies laboratuvar […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Modern Fizik ve Allah İnancı

Modern Fizik ve Allah İnancı

Fizik ve biyoloji ilimlerinin 19. yüzyılda kazandığı büyük gelişmeler bilim adamlarını birdenbire büyük bir kaosun içine sürükledi. Öğrendikleri her yeni şeyle kâinatın sırrını çözdüklerini sanmak gafletine düştüler. Mesela buzun eriyip suyun buhar olması gerçeğiyle karşılaşmak bile onlar için bulutların, denizlerin esrarının çözülmesi demekti. Bu güven duygusu kısa süre içinde Allah varlığının inkârını, bilimsel tanımıyla “Ateizm”i […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Atomdaki Aşkın Sırrı

Atomdaki Aşkın Sırrı

En hakîki ifâdesîle maddenin sembolü olan atomda tam bir aşk mevcütdür. Müstehzi münkire, Sûre-i Bakara’nın 15 inci Âyetinde buyurulduğu veçhile, asıl Allahın onlarla na­sıl istihza etdiğini, Dâvamı müsbet metodla isbat ederek göstereceğim.

Modern fizik, senelerce, dalâlet sitesinde bocalayan müsbet ilimleri, hakikat nuruna iletmekde.. Atomu reklâm afişlerinden harp sahala­rına kadar yayan ilim, onun en canlı noktasını tam bir hak analizi ile açıklamadı. Bu yazımızla bu sırlardan iki ana noktayı tam bir riyâzî metodla açıklamak azmindeyiz! Bu gün birer ilmî akide olan bu sırların, Âyeti kerîmesîle, ayrıca «KÜN» emrinin […]