Dr. Haluk Nurbaki

Milletin Özündeki Sır

Milletin Özündeki Sır

Milletin özündeki bu esrarengiz ilâhi hikmetin bir tecellisi de bin yıllık tarihi boyunca hiçbir taassup ve irtica sapması göstermemesidir. Çünkü tarih boyunca siyasi otoriteler yapacakları zorbalıkları hep din maskesi alanda yapmışlardır.

Milletimiz bin yıldır Allah ve Resulüne yaptığı hizmetler, bu arada verdiği milyonlarca şehid nedeniyle büyük bir ittifakı ilâhiye mazhar olmuştur. Dost-düşman herkes bunun hikmetini anlamasa da onun korunduğunun farkındadır. Gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından bu milleti bölmek, hatta tüketmek için yapılan bütün gayretler akim kalmaya mahkûmdur. Zaten son yıllık tarihimizi insafla inersek, milletin karşı karşıya kaldığı […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Demokrasi ve Baskı Grupları

Demokrasi ve Baskı Grupları

...sözlü ve yazılı basının abartmalı yansıtmaları bu baskı gruplarının varlığını dev gölgeler gibi gösterir... Demokrasi içerisindeki baskı grupları arasında en ilginç ve anlamsız olanı da halkın sevgisine inememiş, kendini milletin en akıllısı sayan, aydın geçinen gruplardır. Bunlar bazen meslek kuruluşları halinde, bazen cılız sloganlar altında toplanarak demokrasiye müdahale etmeye kalkarlar.

Halkın yönetime iştirakinin bir anlamda yönetim tarzlarındaki tercihinin bir ifadesi olan demokrasi, aslında çok güçlü bir rejimdir. Şüphesiz ki en zor taraflarından biri, çoğulcu demokraside halk tercihlerini elinde tutan iktidarın farklı görüşteki halk kitlelerine karşı da adil ve tarafsız davranma zorunluluğudur. Demokrasinin yürütülmesinde en güç hadiseden biri, baskı gruplarını dengelemektir. Demokrasinin içinde varlığı zorunlu kabul […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Vergi ve Faiz Yüzsüzleri

Vergi ve Faiz Yüzsüzleri

Nerede yıllarca vergi adaletinden bahseden solcular, niçin ortaya çıkıp da "Ne demekmiş piyasa dengesi? Mutlaka faiz gelirinden vergi alınmalıdır" diye bu kavrama arka çıkmıyorlar.

Eskiden vergi yüzsüzleri için büyük nefret duyar, ağzıma geleni söylerdim. Halbuki asıl vergi yüzsüzleri dev paralarını faizle ikiye katlayarak milleti sömüren, “faizden vergi alınsın denilince” isyan eden gerçek yüzsüzlerdir. Vergi yüzsüzleri diye ilan ettiğimiz kimseler iyi kötü bir emek ve sermaye harcayarak çalışmışlar ve fakat çeşitli nedenlerle vergilerini ödeyememişlerdir. Hatta bir kısmı vergi borçlarının faizle […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Takdir Tayin Etti

Takdir Tayin Etti

...mânasını bulan bir milletin nasıl bir büyük değişime uğrayacağını ve başarıdan başarıya koşacağını yakında göreceğiz. Bunun küçük bir örneğini belediye iktidarlarında gördük.

İçerde ve dışarda çeşitli baskı grupları Refah’a karşı büyük tepki kampanyası yürüttüler. Buna karşılık bizde pek çok siyasi partinin bulunması özellikle bunların uzun yıllardır taraftar bulmaları ufukta hiçbir zaman Refah’a biri umut ışığı yakmamıştır. Fakat son on yılda hadiseler Refah iktidarından kaçınmanın imkânsız olduğunu kaçınılmaz kıldı. Kader penceresinden olaya baktığınızda günlük hadiselerin hepsi de bahanedir […]

 Dr. Haluk Nurbaki

İnancın Ateiste Kurduğu Tuzak

İnancın Ateiste Kurduğu Tuzak

...Artık herkes anladı ki, inançsız yaşayan kuşaklar hırsız olur, anarşist olur ve ilk fırsatta milleti böler.

Yüce kitabımızın mutlak mucizesi her yaşanan çağda ihtişamını hiç kaybetmeden devam eder. Bütün tarih boyu Allah düşmanları inananlara tuzak kurar dururlar. Kur’an böyleleri için “Asıl Allah’ın kuracağı kaçınılmaz tuzağı göreceksiniz” emrini hatırlatmaktadır. Yakın tarihi izlediğimiz zaman bu Kur’an emrinin ne kadar esrarlı bir şekilde tecellî ettiğini müşahede ederiz. Osmanlı imparatorluğu’nu çok hileli bir tuzakla müttefikler […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Madde ve Mânâ İşbirliği

Madde ve Mânâ İşbirliği

Milletimizin geleceği, yalnız "ümitvarız” temennisiyle sembolize edilemez. Ben yeni yetişen genç neslin, her sahadaki başarısından, bunun yanında imanındaki güçten bir şey kaybetmemesinden öylesine sıcak bir mutluluk duyuyorum ki, gerçekten bu millet, kurtulmuştur.

Yüce kitabımız ve İslâmiyet, şüphesiz her emriyle erişilmez bir ihtişamı temsil etmektedir. Dünyanın yaşam çizgisinde bu ihtişamı, madde ve mânâyı akıl almaz bir ustalıkla mezcetmesinde seyrederiz. Takdire ve ilahi hükme karşı son derece teslimiyetine rağmen bir Müslüman, gayret ve çalışmada en uç noktaya ulaşmanın çabasını yaşar. Sultan Fatih bir yandan devrinin teknolojisini aşarak en büyük […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Gerçek Yüzlerini Gösteriyorlar

Gerçek Yüzlerini Gösteriyorlar

dürüst, haysiyetli bir bürokratın namaz kılmasını, eşinin başındaki eşarbı laikliğe saplanmış bir hançer, nerede ise milli felaket olarak prezante etmeye çalışıyor. Eğer dinine bağlı olmak tesettüre karşı saygıda bulunmak laikliğe saplanan bir hançerse milyonlarca hançer her gün onu belki de sizin tabirinizle arkadan vuruyor. Daha fazla can çekiştirmeden şu laik cenazeyi ortadan kaldırın. Namazı da kılınamayacağına göre millete yeni bir zahmet doğurmaz.

Aslında kendini yalancı pehlivan gibi teşhir edip, inançsızlar önünde kahraman pozu takınmanın hiç gereği yoktu. Halk Partisi’nin dört senelik koalisyon sırasında nelere sabrettiğini gördünüz mü? Bürokratlar, hatta kaymakamlar arasında bile inananlar varmış. Fakat Halk Partisi iktidarda kalıp çıkar dengelerini elinde tutmak için susmuş. Galiba yalnız bizim ülkede bir âdet var: Ben senin ne kadar suçlu […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Faiz Bunalımı

Faiz Bunalımı

Bir anlamda kapitalist güç, “Be­nim karşıma hiç kimse çıkamaz, çıkarsa ekonomiyi batırırım” dedi.

Milletimizi, bütün imkânlarına rağmen sıkıntıya mahkûm eden olay, faiz politikasıdır. Yüce di­nimizin faizi yasaklayan hükümleri tarih boyunca mevzii olarak hissedilmiş, özellikle Osmanlı idaresi boyunca faizin topluma neler getirdiği, neler götürdü­ğü düşünülmemişti bile. Halbuki bugün bir Kur’an mucizesi olarak tecelli etti ki faize bağlı bir eko­nomik politika bir milleti akılalmaz sıkın­tılara sürüklemektedir. Türkiye, belki petrol gibi […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Birileri Ne İstiyor?

Birileri Ne İstiyor?

Son günlerde memleketin kamuoyu gerek medya, gerekse ateist ve marksistler tarafından öylesine karıştırıldı ki kimin ne istediğini anlamak mümkün değil. Marksist ve ateistler SHP içinde öylesine bir kargaşa ortamı yaratmışlardır ki, partinin ne istediğini anlamak, üst kademe yöneticileri tarafından dahi bir türlü anlaşılamıyor. Bir yandan cumhuriyetin, milli bütünlüğün sahibi olduğunu iddia edenler öyle dengesiz politikalar […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Siz Bu Milleti Anlamadınız, Anlayamazsınız!

Siz Bu Milleti Anlamadınız, Anlayamazsınız!

...Türkiye’de yıllardır böyle bir kör dövüşün içindedir. Tek parti devrinde halk, yöneticilere karşı tarif edilmez bir nefret duymuş, ilk seçimlerde CHP yi yerle bir etmiştir.

Demokratik bir sistem içinde her kuruluş, her siyasi teşekkül, milletini anlamak zorundadır. Ancak faşist ve farksız düşünce sahipleri ahmakça bir düşünce ile milleti aptal, kendini akıllı sayar. Bu yüzden millete rağmen iş yapmak ister. Türkiye’de yıllardır böyle bir kör dövüşün içindedir. Tek parti devrinde halk, yöneticilere karşı tarif edilmez bir nefret duymuş, ilk seçimlerde CHP […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Millet Nedir, Ne Değildir?

Millet Nedir, Ne Değildir?

...var olma savaşını kazanabilmek için önce kendi değerlerine ve tarihine sahip çıkması gerekmektedir. Üstelik yine hamdolsun tarihimizde utanılacak bir tek hâtıra, ya da yanlışımız yoktur.

Bir millet aynı ekolojik şartlara uyumu, birlikte yaşanan ortak duygu ve düşünce paralelinde buluşabilen topluluktur. Ne düşüncesi, ne duyguları olmayan, çıkar amacı ile bir araya gelen insan sürüsü değildir. Bu yüzden bir millet uzun zaman süreçleri içinde geleneksel bir yapı kazanır. Bu yapı ne kadar sağlamsa, bir anlamda tarihsel varlığı ne kadar uzun ve derinse […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Nefislerinizin Oyunundan Kurtulun!..

Nefislerinizin Oyunundan Kurtulun!..

Şerleri en çok rahatsız eden şey, müminlerin tercihlerini toplu bir istikamette kullanma ferasetidir. İşte şer hep aynı oyunun peşindedir. Bu gücü zaafa uğratmak, parçalamak, farklı istikametlere yönelterek kendine bir nefes deliği bulmaya çalışmaktadır.

Allah’ın özel sevgi ve himâyesine mazhar olmuş milletimiz, gerçekten dünyanın tek ümididir. Öyle olmasına rağmen bu milletin evladına çürümüş, köhnemiş, dünya amaç ve örnek gösterilmektedir. Aslında dünyada yaşamak, hele mutlu bir toplum kurmak çok zor bir san’attır. Yüzyıllar boyu milletimiz bu san’atı becermiş ve gerçekten en haysiyetli toplum olma sırrını temsil etmiştir. Son bir kaç […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Demokratik Hukuk Devleti

Demokratik Hukuk Devleti

Laikseniz laik olun, müslümanların yakalarından ellerinizi çekin. Bu çağda marksist kafa ile dine saldıramazsınız. Hele bin yıldır yaşayışından, soluk almasına kadar her zerresi ile İslâm hamurunda yoğrulmuş bu millete akıl öğretmeye, “bit” kadar bilginizle rehberliğe hiç kalkmayın.

Devlet kavramı ve devlet olma tarzı, tarihin ilk yıllarından beri büyük kargaşalar geçirmiştir. Bu yüzden sayıları parmakla gösterilecek kadar az olan adil yöneticiler dışında toplumlar, insanlar, devletten hep zulüm görmüştür. Her konuda olduğu gibi, tarihte ilk kez “Medine Beyannamesi” ilanı ile Fahr-i Kâinat Efendimiz, demokratik hukuk devletini kurmuş ve tarif etmiştir. Batı, büyük sosyal çalkantılar […]