Dr. Haluk Nurbaki

Marksistleri İncitmek mi?

Marksistleri İncitmek mi?

Laikliği korumak için madde koymaya özenenler, önce laikliğe, din ve dince kutsal sayılan konuları koruyacak bir ciddiyet getirsinler.

Nüfusunun % 99.99’u Müslüman bir ülkede her vesile ile dine sataşacaksınız, başını açmıyor diye üniversiteden kızları kovalayacaksınız sonra da çıkıp bu ülkede demokrasi var diyeceksiniz! Buna karşılık yine bu ülkede sayıları binde biri bile zor bulan Marksistler incinir diye PKK’ya Marksist bile demekten kaçınacaksınız. Terör yasasına laikliği korumak için madde koymaya özenenler, önce laikliğe, din ve […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Bu Tipleri Tanıyor musunuz?

Bu Tipleri Tanıyor musunuz?

19.yüzyılda manevi değerlerin yıkılıp insanlık madde rüzgârına kapılınca, hemen hemen her ülkede bu acayip ayrık otları türedi.

Yeryüzündeki milletlerin dağılımı ve yerleşimi bir tarz nebat yapısına benzer. Bu açıdan bakıldığında memleketimiz tam manası ile bir gül bahçesini temsil eder. Fakat ne zamandan beri bu sarih bahçede hiçbir bitkiye benzemeyen çirkin otlar türedi, zaman içerisinde gelişti, bahçenin güzelliğini bozacak kesrete erişti. Şimdi size bu şeytan büyüsü çirkinliklerden örnekler vereceğim. Yaşı kırk’ı geçtiği halde […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Yazıklar Olsun

Yazıklar Olsun

1000 yıllık İslami bayraktarlığın temsilcisi olan milletimizi bu kutsal görevden geri çevirerek, marksist, komünist pisliğe sürüklemek kimin hakkıdır?

70 yıldır ekilen ateist tohumların ne türlü çirkin meyvalar verdiğini birkaç gün önce Kadıköy’de seyrettik. Bir toplumda içtimai bütünlüğü, huzuru sağlamanın tek unsurunun din olduğunu modern çağda bilmeyen politikacı ve ilim adamı kalmadı. Bizimkiler hariç tabii… Çünkü bizde aydın geçinenlerin büyük çoğunluğu hâlâ manyak Marks’ın “Din Afyondur” sloganını yaşıyorlar. Hâlbuki dünyanın neresinde olursa olsun, toplum […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Devlete Karşı İşlenen Suç

Devlete Karşı İşlenen Suç

Hiçbir devlet kendisini yıkmaya matuf birtakım fikir ve düşüncelere ve bunların yayılmasına müsaadeyi göze alamaz.

Şüphesiz devlet, milli varlığı temsil eden bir otoritelere bütünüdür. Bir suçun devlete karşı işlenip işlenmemesi bu tanımla bağdaştırılmalıdır. Bu açıdan bakıldığı takdirde milli bütünlüğümüzün parçalanmasına ve milli değerlerimizin yok edilmesine yönelik davranışlar devlete karşı işlenmiş suç sayılmalıdır. Çünkü devlete karşı işlenen suçta tehlike devleti yıkma amacına kıyaslanarak ciddiye alınmaktadır. Osmanlı devletinin yıkılışında fevkalade nazik ve […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Mücahid

Mücahid

Yüzyıllar boyu kuzey komşusuyla ölüm kalım savaşı veren milletimiz tarihinin hiçbir devrinde Rusya’ya karşı korku, telaş ve zebunluk zilletine düşmemişlerdir. Fakat Marksist kalemler, ne yazık ki bu zilleti biraz kamufle etseler de göstermektedirler.

İnançlarımızla birlikte milli karakterimize işlemiş birtakım kavramlar vardır ki, bunları et tırnak gibi birbirinden ayırmak mümkün değildir. Mücahid de böyle bir kavramdır. Yüce kitabımızın cihadı farz eden emriyle birlikte savaşı meşrulaştıran çok ciddi kurallar vardır. Bunlar tahakkuk ettiği takdirde her mü’min için kendi vatanını işgal eden, hürriyetlerini yok eden istilacı güce karşı, savaş ibadetinin bir […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Yanlışı Yaşamak

Yanlışı Yaşamak

Bu basit meseleleri aslında asıl büyük geleceği haber vermek için hatırlattım. Hasta zihinlerinizde saklayıp planlamak istediğiniz şer tuzakların başınıza yıkılacağını bilesiniz istedim.

Mekke’nin fethinden yani kâfirlerin mutlak yenilgi ve tasfiyesinden sonra Ebû Süfyan’ın evinde ilginç bir ko­nuşma oldu… O çağın küfrünün lideri durumunda iken Mekke’nin fethinden yarım gün önce Müslümanlığı kabul eden Ebû Süfyan ve eşi arasında geçen bu konuşma çok ilginçtir. Hind, kendisinin hiç beklemediği bu yenilgi karşısında panik içindeydi. Öyle ya o çağın en akıllıları, […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Babalarınıza Sorun!

Babalarınıza Sorun!

Yargısız infazın mucidi Halk Partisi’dir ve Türk tarihinin en inanılmaz yargısız infazını Mustafa Muğlalı Erzurum’da gerçekleştirmiştir. Nitekim yıllar sonra konu Demokrat Parti tarafından meclise getirilerek olay tescil edilmiştir. Güneydoğu Anadolu'da Avni Doğan’ın yaptığı yargısız infaz emirlerinin haddi hesabı yoktur.

Halk Partisi’nin hatta tümüyle sol kesimin yeni kuşakları mazilerini unutmuş olmanın pişkinliği içindedir. Özellikle ömürleri boyu kuzu postuna bürünen kurt politika alışkanlıklarını bir türlü bırakmamakta ısrarlıdırlar. Onlara pek çok sabıkalarını sık sık hatırlatmak gerekiyor. Yeni kuşak solcular inanmazlarsa söylediğim gerçekleri BABALARINA sorsunlar. Yargısız infazın mucidi Halk Partisi’dir ve Türk tarihinin en inanılmaz yargısız infazını Mustafa […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Kafkasya, Rusya’nın İç Meselesi Olamaz!..

Kafkasya, Rusya’nın İç Meselesi Olamaz!..

Rusya Çeçenya’dan aldığı dersten sonra değil bize karşı tavır almak, küçük Türk İslâm devletlerinin yanından bile geçmeye tövbe edecektir.

İkinci Cihan Savaşı’ndan sonra dünya haritası mümkün olduğu kadar sağlıklı bir şekilde çizilmek istendi. Birleşmiş Milletlerin kurulması ve sömürgeciliğin sona ermesi bir çok ülkenin sağlıklı bir şekilde bağımsızlık kazanmalarına fırsat verdi. Aslında Sovyetler Birliği olmasaydı dünya milletleri imkân oranında kültürlerini temsil eden devlet yapılarına kavuşacaklardı. Ne var ki, Sovyetler Birliği kendi kültürüne sahip olmayan dev […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Solu Diriltme Çabaları

Solu Diriltme Çabaları

Son günlerde gerçekten komaya giren sola, büyük bir çaba ile reanimasyon yapılmaktadır. Ne çare ki bu işi beceririm sanarak ortaya çıkanlar, gerçekten tam mânâsı ile yeteneksiz ve bilgisizdir. Hamdolsun sol böyle sosyal hekimlerin eline düşmüştür.

Tıp biliminde ölüme yakın bir noktadaki hastayı hayata döndürme çabalarına “Reanimasyon” denir. Ve başlıbaşına bir bilim dalıdır. Üstelik çok usta ellerin başaracağı bir faaliyet dalıdır. Kaba bir çeviri ile yeniden canlandırma, hayata döndürme işlemi, acemi ya da bilgisiz biri tarafından yapılırsa, hastanın ölmeyeceği de varsa çabucak ölüm getirir. Son günlerde gerçekten komaya giren sola, büyük […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Millet Nedir, Ne Değildir?

Millet Nedir, Ne Değildir?

...var olma savaşını kazanabilmek için önce kendi değerlerine ve tarihine sahip çıkması gerekmektedir. Üstelik yine hamdolsun tarihimizde utanılacak bir tek hâtıra, ya da yanlışımız yoktur.

Bir millet aynı ekolojik şartlara uyumu, birlikte yaşanan ortak duygu ve düşünce paralelinde buluşabilen topluluktur. Ne düşüncesi, ne duyguları olmayan, çıkar amacı ile bir araya gelen insan sürüsü değildir. Bu yüzden bir millet uzun zaman süreçleri içinde geleneksel bir yapı kazanır. Bu yapı ne kadar sağlamsa, bir anlamda tarihsel varlığı ne kadar uzun ve derinse […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Demokratik Hukuk Devleti

Demokratik Hukuk Devleti

Laikseniz laik olun, müslümanların yakalarından ellerinizi çekin. Bu çağda marksist kafa ile dine saldıramazsınız. Hele bin yıldır yaşayışından, soluk almasına kadar her zerresi ile İslâm hamurunda yoğrulmuş bu millete akıl öğretmeye, “bit” kadar bilginizle rehberliğe hiç kalkmayın.

Devlet kavramı ve devlet olma tarzı, tarihin ilk yıllarından beri büyük kargaşalar geçirmiştir. Bu yüzden sayıları parmakla gösterilecek kadar az olan adil yöneticiler dışında toplumlar, insanlar, devletten hep zulüm görmüştür. Her konuda olduğu gibi, tarihte ilk kez “Medine Beyannamesi” ilanı ile Fahr-i Kâinat Efendimiz, demokratik hukuk devletini kurmuş ve tarif etmiştir. Batı, büyük sosyal çalkantılar […]