Dr. Haluk Nurbaki

GÖNÜL 1

GÖNÜL 1

Gönül, ruhun insan bedeninde, insan varlığında açıldığı noktadır.

İyi günler sevgili dinleyiciler… Biliyorsunuz gönül sohbetine devam ediyoruz. Gönlün tanıtımına devam ediyoruz. Ve bugün gönlün ilahi yansıma sırlarını anlatmaya çalışacağız. Konu Başlıkları 1. MÜMİNİN GÖNLÜNE SIĞARIM 1.1. Nedir Bu Gönül Hikmeti? 2. AŞK DEDİĞİMİZ GÜCÜN VARLIĞI 2.1. Aşkın Varlığını Tanıtabilmek: Aşk-ı Mecazi 2.2. Aşk, Akıl Almaz Bir Gücü Temsil Eder 2.3. Aşkın Maverası: Rabbınız Değil Miyim? 2.4. Aşkın Boyutu […]

 Dr. Haluk Nurbaki

MUTTAKİLERİ HİDAYETE ÇIKARAN KİTAP

Kuran-ı Kerim, Levh-i mahfuzun Arapça’ya çevrilmiş bir özetidir. Yani “Levh-i Mahfuz” dediğimiz zaman bütün Kâinatın, âlemlerin ne kadar bilgisi, yazgısı varsa bunları ihtiva eden dev bir kompüter merkezi, demektir “Levh-i mahfuz” aslında. Yine Yüce kitabımız biliyorsunuz başlangıç kısmında, yani Sure-i Bakara’nın hemen ikinci, üçüncü ayetinde: “bu kitap insanları hidayete çıkaran kitaptır” demiyor; ancak muttakileri hidayete çıkaran kitaptır, diyor.

Kuran-ı Kerim, Levh-i mahfuzun Arapça’ya çevrilmiş bir özetidir. Yani “Levh-i Mahfuz” dediğimiz zaman bütün Kâinatın, âlemlerin ne kadar bilgisi, yazgısı varsa bunları ihtiva eden dev bir kompüter merkezi, demektir “Levh-i mahfuz” aslında. *** Konu Başlıkları 1. LEVH-İ MAHFUZ MERKEZİ 1.1. Allah’a Karşı Bir Sorumluluk Duygusu 1.2. Kuran İle İnsan İkiz Kardeştir 1.3. Kuran Okumayan, Namaz Kılmayan Bir İnsan […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Reenkarnasyon Saçmalıktır

Reenkarnasyon Saçmalıktır

...ruh hakkında açıklama vardır ve çok sarih açıklamalar bunlar. Mesela âyet-i kerimede, “Siz ölüydünüz, diriltildiniz. Sonra tekrar öldürülüp diriltileceksiniz…"

— Hiçbir âyetle, Kuran’la, hiç ilgisi yok reenkarnasyonun. Reenkarnasyon: ruhun bir ölen kimseden çıktıktan sonra tekrar başka bir bedene girmesi, yani tekrar bir hayat bulması, yeniden kabuk değiştirme anlamına geliyor. Şimdi bu hâdiseyi anlatmak, misal vermek, bunların hepsi biraz önce söylediğim gibi, ruhu tanımamaktan ileri gelir. Hâlâ ruhu İslâmiyet’ten önceki kavimlerin, hatta dinî çevrelerin yorumlarından […]

 Dr. Haluk Nurbaki

RÜYA 2

RÜYA 2

Bazıları hiç rüya görmüyor, deniyor… Nedenleri nelerdir, insan hiç rüya görmez mi ya da görmemesi mümkün mü? Şimdi rüya konusunun önemini ben bir daha özetlemek istiyorum; Rüya, biliyorsunuz, bir anlamda ruhumuzu tanımamız için bir vesiledir. Hem bir taraftan Cenab-ı Hakk’ın lütfedeceği bazı ilahi mesajları rüya kanalıyla alabiliyoruz, bir taraftan da ruhumuzu tanıyoruz… Ölmezliği tanıyoruz, zamanın […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Kuran’ın Kelâm Sırrı

Kuran’ın Kelâm Sırrı

Buraya kadarki bölümlerde akılcı bilim yolu ile Kur’an’ın ne muhteşem mucizeler taşıdığını anlatmaya çalıştım. Şimdi ise Kur’an’ın taşıdığı akıl almaz birsim, onun gerçeğine, özüne doğru bir yaklaşımla size aktarmaya gayret edeceğim. Her gün içinde bulunduğumuz bazı hikmetleri hiç düşündünüz mü? Kur’an’dan âyetler okuyarak belâlalardan nasıl korunduğunuzu, okuduğunuz Fatiha ile ölülerinize nasıl huzur ve rahmet verdiğinizi […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Arzın Dönüşü ve Yuvarlak Oluşu

Arzın Dönüşü ve Yuvarlak Oluşu

Kur’an’da arzın dönüşünü vurgulayan pek çok ayet vardır. Özellikle amme cüzündeki pekçok sûrede, gündüz ve gece öyle tariflerle verilmiştir ki ondan arzın dönüşünü kolaylıkla çıkarırız. Ancak sûre 27, ayet 88′de arzın dönüşü çok açık biçimde beyan edilmiştir: “Sen dağları görür, onları camid sanırsın. Oysa onlar bulut gibi yürümektedirler. Bu herşeyi sapasağlam yapan Allah’ın sanatıdır. Şüphesiz […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Kuran’ın Muhtelif İlmi Mucizeleri

Kuran’ın Muhtelif İlmi Mucizeleri

1- Evrenin gizli gerçekleri: Bilimin evren konusunda içinden çıkamadığı iki önemli soru vardır. a) Değişik mekânlar ve boyutlar, b) Evrendeki manyetik gerilim. Varlıkların iskelet sırrı boyutlarda gizlidir; bu iskelete yansıyan sonsuz kudret ise manyetik gerilimle şekillenir. Her iki kavram gizliliğini sürdürdükçe, evren hakkında tüm bilgilerimiz tahminlerden öteye geçmez. Kur’an’da bu konuları kapsayan pek çok âyet […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Kuran’ın Fizik Mucizeleri

Kuran’ın Fizik Mucizeleri

Kur’an’ın bilimsel mucizeleri saymakla bitmez. Şüphesiz bunların farkedilmeleri için engin bir fizik bilgisine ihtiyaç vardır. Zaten evrenin yaradılışındaki şaheser sanat, bir yandan ahengi, bir yandan matematik ve fizikle ihtişamı sergilemektedir. Bu gerçek açıdan bakınca fizik Allah’ın bir kader sistemidir. Bazı kıt düşüncelilerin sandığı gibi Fizik, bir madde ilmi değil, evren nizamıdır. Çeşitli kitaplarımızda, birçok ayetlerin […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Kuran’ın Matematik Mucizeleri

Kuran’ın Matematik Mucizeleri

Kur’an’da 19 sayısının büyük bir hikmeti vardır. Birçok ayetlerin kelime ve harf sayıları 19′un katları kadardır. Ayrıca Besmele 19 harflidir. Kur’an’da Sûre-i Yusuf’ta insanın 19 özelliği gizlidir. Bu nedenle 19 sayısının çok önemli bir yanı vardır. 1) 19′UN KUR’AN’DA BİLDİRİLMESİ: Kur’an bilindiği gibi Âlâk sûresinin ilk beş ayeti ile başladı. Bu beş ayet 19 kelimeden […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Kuran ve Bilim

Kuran ve Bilim

1- KUR’AN’DA BENZERSİZLİK SIRRI Kur’an’ın en önemli hikmeti benzersizlik sırrıdır. O, kendi lisanı ve özel ahengi içinde okununca, insanın temel vasfı olan duyma hassasını yitirmemiş her insan, onun benzersizliğini hemen sezer. Onun bilinen sözlerden hiç birine benzemediğini derhal farkeder. Bu hikmetin nedeni, yitirdiğimiz manâü hafızamızdaki dini aksisedadır. İnsanın kalbi; gönlü, Kur’an dalgalarına göre ayarlanmış hassas […]

 Dr. Haluk Nurbaki

KURAN ve İLİM

«ALLAH, MUHAMMED’E ÂŞIK OLMASAYDI, BÖYLE KİTAP FALAN GÖNDERİLMEZDİ.» Çünkü bu kitap Levh-i Mahfuz’un kendi tabiri ile (Sure-i Yusuf’daki tabiri ile) «kâinatın temel kompüter sisteminin Arapçaya tercüme edilerek şifrelenmiş bir halidir.»

…Yüce Kitabımızı, biliyorum diyenlerin dahi anlamadan, bir kitap gibi seyretmeleri… Onun mânâsını eleştirmek şöyle dursun, her bir saniye içine sindirip Allah diye sokaklarda raks edecekken, onun karşısında şaşkın şakın «şu şöyle mi oldu, bu böyle mi oldu» gibi evhamlara düşmeleri… …Yüce kitabımız, sevgilisi Fahr-i Kâinat Efendimize lütfettiği çok özel bir nimettir. Yani, söylemesi çok tuhaf […]

 Dr. Haluk Nurbaki

KURAN MUCİZELERİ

KURAN MUCİZELERİ

Mânevi ve ilmi yorumları ile (en büyük yanlışımız olan) Kuran-ı Kerim’i mezarlık kitabı anlayışından çıkarıp, Sırrı Muhammedi cereyanından sunarak Kuran’ı seziş ufkumuzu genişleten, Yüce Aşknâmeyi gönüllerimizin hakikat mekânına sunan Onk. Dr. Haluk Nurbaki; bu sohbeti ile Yüce Kitabımızın ilmi gerçeklerini zihin idrakimize açıyor.

 Dr. Haluk Nurbaki

FATİHA SÛRESİ YORUMU

FATİHA SÛRESİ YORUMU

Kur’an’ın Hay sırrı, diriliği ve eskimezliğini, Fatiha’nın hükümlerini Ölülere okunuşunun sebepleri ve ölülerinizin size teşekkürü… “Hamd etmek” ve “Alemlerin Rabbı” kavramlarının hikmeti… Fatiha’nın bize öğrettiği ilim ve Fatiha’ya duyulması gereken hayranlığı, Yüce Allah’ın “Rahman” ve “Rahim” sıfatlarının sırrı ile cazibe gücü.. Fatiha’nın diğer isminin “Sure-i Şifa” olduğunu Ve daha birçok konuda detaylı olarak öğreneceğiniz manevi […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Sure-i İhlâs’ın Efüsi Yorumu / 08

…Dünyamızda yaşadığımız günlerle gerçek arasındaki farkı görmedikçe hiçbir yere varamayız. Yani biz hepimiz çok Müslüman’ız diye geçiniriz… Camiye gideriz, orucu tutarız… Ondan sonra, kapının önüne çıktığımız zaman «felan ağa, felanla felan yapıyor… Kardeşim! Bu devirde de böyle olur» deriz. Hemen, dünya batağına pat diye atlarız. Atlamamak lazım! Dünya batağı orada duracak, sen aslan gibi ayakta […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Sure-i İhlâs’ın Efüsi Yorumu / 07

…«O hiçbir şeye küfüv olamaz» demektir. “Küfüv” demek; dengi veya zıddı demektir. Demek ki; ALLAH hiçbir şeyin zıddı da olamaz, dengi de olamaz. Bir Müslüman’ın, Allah’a imanda fevkalade önemli, anahtar bir yasasıdır bu; sure-i ihlâsın dördüncü ayeti. Biz genelde «adam sende, bize ne, okuyoruz, gidiyoruz» deriz ama hayatta çoğu zaman, Cenab-ı Hakk’a küfüv getiririz. O’na […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Sure-i İhlâs’ın Efüsi Yorumu / 06

  …Vallahu Ahad; ‹Yalnız sen varsın! Hiç başka bir şey yok!› demektir, kesret yok! Onun için İslamiyet’in mesuliyeti elbette çok büyük ama çok da zevkli. Çünkü, böyle bir Cenab-ı Hakk’ın her an varlığından, her an düşüncede, harekatta önceliğinden ve özündeki en gizli noktasında olmasında rahatsız olmamak lazım. Biz kuluz, hata ile mağlubuz, yani biz hatalarla […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Sure-i İhlâs’ın Efüsi Yorumu / 05

  Cenab-ı Hakk’ı, sure-i ihlâs’ın ışığı altında başlayarak diğer ayet-i kerimelerin emri istikametinde anlamaya gayret etmek, çalışmak; hem hayatta şahsi çıkar açısından bizim tüm yaşantımızı etkileyecek büyük bir olaydır, hem de ahiret dediğimiz asıl büyük hayat için ana temeldir. Çok iyi bilmek lazım gelir ki; ahretin, yani büyük hayat yaşantısının öyküsü, takdiri bandı, filmi burada […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Sure-i İhlâs’ın Efüsi Yorumu / 04

  Cenab-ı Hakk’ın bir sıfatı, Rahman sıfatı; merhamet, kudret ve sevgiyi ifade ediyor. Merhamet, sevgi ve kudreti ifade eden bu sıfat bütün kâinata yaygındır. Atomlarda, elektronlarda, galaksilerde, yıldızlarda bütün mahlûkatın evlat sevgisinde, Türklerin toprağı alırken oraya karşı cazibesinde, aklınıza gelen her olayda… Cenab-ı Hakk’ın Rahman tecellisi vardır. Ama bütün bu tecelliler var diye Cenab-ı Hakk […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Sure-i İhlâs’ın Efüsi Yorumu / 03

  Cenab-ı Hakk’a yaklaşım için gönül derinliği ve gönül hassasiyeti lazımdır. Bunu, Allah iyice anlamamız için; kendisini tarif edip, ismini de “içtenlik suresi”, “gönüldenlik”, “canı yürekten suresi” diye ihlâs koymuş. Şimdi tekrar dönelim Cenab-ı Hakk’ın hikmetine. Allah yüce kitabında kendisinin sıfatlarını tanımlarken, muhtelif sıfatlarını bildirirken, hepinizin bildiği gibi “Esmaül Hüsna” denilen yüz sıfatını bildirmiş bize […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Hâyânın Bittiği Yerde!..

Hâyânın Bittiği Yerde!..

Kur'an ve Rasulullah'ı inkâr şüphesiz ki, şehidlik makamını da inkârdır. Milletin kamu vicdanı tarafından böylelerine "ahbes" damgası vurulması yetmemektedir.

Memleketimizde söz söyleme, yazı yazma özgürlüğü yalnız ateist ve marksistlerin patronajındadır. İnananlar, taraflı tarafsız pek çok insan şerlerine lânet deyip haince yapılan bütün saldırılara karşı susar. Bunların içinde açık açık Türkiye’yi bölmek faaliyeti vardır. Kutsallaştırıp büyük adam pozuna soktukları birçok yazar bu ihânetin içindedir. Bunlardan bir kısmı teröre ve Türkiye’nin bölünmesine açık destek vermesi nedeniyle […]