Dr. Haluk Nurbaki

ALPERENLER DEVRİ / 3

Keşke bütün İslamlar kendi bulundukları cemaatleri ıslah edebilseler de bir federatif kavram kurabilsek.

KEŞKE BİR FEDERATİF KAVRAM KURABİLSEK Ayrıca bugünkü ümmet şeyi, toplamı bir federatif kavramdır, federatif kavramdır. Keşke bütün İslamlar kendi bulundukları cemaatleri ıslah edebilseler de bir federatif kavram kurabilsek. Birbirimizi desteklemekten aciziz. Cezayir’ in bağımsızlığına oy vermedik ya! Afganistan’a ne kadar yardım ettik? Hangi ümmet fikrinden bahsediyoruz? Afganistan’da… Hadi peki, diyelim ki siyasi sebeplerden dolayı kitleler, […]

 Dr. Haluk Nurbaki

EFENDİMİZİN TALİM ETTİĞİ NİKÂH

EFENDİMİZİN TALİM ETTİĞİ NİKÂH

Çağımızda (özellikle yüzelli – ikiyüz senedir) manevi değerler törpülene törpülene, kırpıla kırpıla öyle bir hale gelmiştir ki; manevi değerler değil yaşamak, hayal bile edilmiyor! Bu çok önemli bir şeydir… Yani; evvela biz manevi değerleri tanıtmak zorundayız, sevgili dinleyicilerimize. Çünkü kaybettiğimiz bu malların ne kadar önemli olduğu, Ahlak-ı Muhammedi’nin özünde gizli olan bu insanlık sıfatlarının ne derece kıymetli olduğunu bilirsek o zaman evvela şahısların düzelmesi, sonra da ailenin düzelmesine imkân meydana gelir.

Bir İslâm ailesinde sevginin, nikâhın önemini dile getirmiştiniz; peki bu ailede erkek ve kadına düşen davranışlar neler olmalıdır biraz da bu konuyla ilgili açıklama lütfeder misiniz, dinleyicilerimize? Şimdi efendim, bütün çağlar boyunca evlilikleri yıpratan, sağlıksız kılan pek çok hadiseler vardır. Özellikle batı toplumlarında evliliğin adeta böyle, bir mukavva ev gibi ufacık bir rüzgârla çarçabuk dağıldığını […]

 Dr. Haluk Nurbaki

İSLAM’DA NİKÂH ve AİLE DÜZENİ

Erkeklik ve kadınlık bir manevi potansiyel güçtür, fizik bir belirti değildir! Fizik belirtiyle erkek, erkek; kadın, kadın olmaz!

…maalesef toplumumuzda da çok yanlış tatbik edilen bir husus: hem erkeğin, hem kadının bakire olması lazımdır. «Eğer bakire bir kız evlenecekse, kocasının da bakire olması lazımdır!» diyor Canab-ı Hakk. Binaenaleyh, erkekte bekaret kavramı getirerek, insanların (kadın ve erkek) haysiyet bakımından eşitliğini ortaya koyuyor… …bugün gerçekten ne yaptığını bilmeyen toplumlar, seks eğitiminden seks özgürlüğüne kadar hayvani […]

 Dr. Haluk Nurbaki

HAZRETİ HATİCE

HAZRETİ HATİCE

Gönlünde tecelli eden güzelliklerin akıl almaz ihtişamlarla çektiği Yüce Resulümüzün yeryüzündeki ilk aksi ve ilk sedası olan, Hz. Hatice Annemiz. Selamun aleyküm. “İslamiyet’in dışında kadın olmaz! Dişi olmaz… Maddesi de olmaz, mânâsı da olmaz. Çünkü, sevgi olmaz! Sevilmek şerefine yalnız İslam kadını nail olmuştur.” Bu, Fahr-i Kainat Efendimizin: “bana dünyada kadın sevdirildi” sözleri içerisinde gizli, […]

 Dr. Haluk Nurbaki

İSLAM’DA KADIN

Samanyolu TV’den Sevgili Haluk Nurbaki, İslam dünyasında kadının yerini, Efendimiz (s.a.v.)’in kadın’a verdiği önemi mânâ kanalından hadisler ve sahabelerin ifadeleri ile anlatıyor.

 Dr. Haluk Nurbaki

İrtica!..

İrtica!..

Meselâ Marksizim çağın en büyük toplu irtica hareketidir. Çünkü insanları, tüm ahlâki değerlerden uzaklaştırarak maddi değer kıstası altında ezmek, inançsızlığın büyük bir vahşet saldırışıdır.

İrtica kavramı, İslâmiyetin yeryüzüne getirdiği bir çıkmaz sokağın tanıtımından ibarettir. İrtica, İslâmiyette cahil devrin kötülüklerine dönmek demektir. Yani irticanın, İslâm tanımıyla iki unsuru vardır. Cahilliğe dönüş. ‘ncisi de, çirkin geleneklere, yanlış yaşam tarzına dönüştür. Çünkü İslâmiyet, insanlığı cahillikten kurtarıp, insanlara yakışır bir biçimde yaşamak için mücadele vermiştir. Bundan dolayı da yanlış olan her şeyi cahiliyet […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Ahlâk İnkâr Edilmeden İslâm İnkâr Edilemez!

Ahlâk İnkâr Edilmeden İslâm İnkâr Edilemez!

İslâmiyeti reddettiğiniz takdirde, kadının eşitliği başta olmak üzere, ilim öğrenmeyi, haysiyetli çalışmayı, başkalarına zarar vermeyen kazanç tarzını reddediyorsunuz demektir. Tam sırtlan dövüşü bir ekonomiye, Allah’ı düşünmeye fırsat vermeyen bir dünya tutkusuna taşımak istiyorsunuz demektir.

Hatırlarsınız, bir süre önce bu sayfada fizik inkâr edilmeden Allah inkâr edilemez diye seslenmiştim. Şimdi de ahlâk inkâr edilmeden İslâm’ın inkâr edilemeyeceğini dile getirmek istiyorum. Bugün yeryüzünde toplumları ayakta tutan hakiki ve ahlâki kuralların hemen hepsi semavi dinlerden alınmıştır. Gerçi Marksist ülkelerin dahi uyguladığı bu yasalar, zaman içinde asıllarına göre yıpranmıştır, fakat temel çizgiler reddi […]

 Dr. Haluk Nurbaki

“Şeriat Geliyor” Yaygaralarına Konan Nokta!..

“Şeriat Geliyor” Yaygaralarına Konan Nokta!..

İslâmiyetin günümüze kadar uygulanmasında tartışmasız şeriata en yakın uygulamalar Selçuklu ve Osmanlı devrinde yapılabilmiştir. Aşağı yukarı 1000 yılık bir tarihi temsil eden bu uygulamalar ise gerçekten dünya tarihinin insanlık adına öğünç duyulacak yıllarıdır. Bu örnekleri insaf sahibi herkes apaçık seyredebilir.

Her şerrin bir hayra vesile olduğu tarih boyunca bilinmektedir. Bizdeki “şeriat geliyor” yaygaraları da milletin şeriat nizamını gerçeğine daha yakın şekilde anlamasına vesile oldu. Cumhuriyetin ilk yıllarında körpe dimağlara “Çöl Kanunu” benzetmesiyle yerleştirilmek istenen İslam düşmanlığı, şeriatın Kur’an nizamı olduğunu, itiraf zorunda kalmıştır. Kur’an-ı eleştirmek kimsenin haddi olmadığı için laiklik kavramları altında saklanılacak yuvalar aranmıştır. […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Cinsiyet

Cinsiyet

Medenî âlem dedikleri Garp ce­miyetlerinde, aslından inhiraf etti­rilmiş bir din gayretiyle Hıristi­yanlık müessesesinin izdivaç etra­fında koyduğu müthiş şartlar, Garpta zina ve ahlâksızlığın te­rakki ve tekâmülünde başlıca saik rolünü oynar.

Kainatın, maddi tezahür planındaki en derin ve girift sırlarından birisi de cinsiyet meselesidir. Erkek ve dişi arasında, birbirini ayırt edici karakter bütünü ve onun icapları diye tarif edilebilecek olan cinsiyet mevzuu, çözülebildiği kadar gide­cek en muğlâk davalardan birisi­dir. Vücuttaki tek kılın bile şu veya bu hususiyet ve vaziyetle, Rabbani bir hikmetten haber verdiği, bu­gün, müsbet […]