Dr. Haluk Nurbaki

KADER

Allah’ın verdiği nimetleri paylaşan ve de Allah güzelliklerini gören, hiçbir hadiseyi çirkin görmeyen, hiçbir şeyi abes görmeyen bir gönle sahip olduğunuz takdirde Allah ne diyor: ben size güzel olan kaderi müyesser kılarım. Demek ki, eğer kader sabit olsaydı bu ayet-i kerime gelmeyecekti.

Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili Kardeşlerim bu gün sizinle kader konusunu konuşacağız. Bilindiği gibi bütün insanlar arasında hatta inanmayan arasında bile kader düşüncenin en önemli konularından bir tanesidir. Çoğu kez bir türlü bütün ayrıntılarıyla bilinemeyen, zaman zaman yanlış telakki edilen, zaman zaman insanın hayattaki ümitlerini alt üst eden hatta hatta imanından eden çok önemli bir konudur. 1. KADER BAŞLI BAŞINA […]

 Dr. Haluk Nurbaki

MUTTAKİLERİ HİDAYETE ÇIKARAN KİTAP

Kuran-ı Kerim, Levh-i mahfuzun Arapça’ya çevrilmiş bir özetidir. Yani “Levh-i Mahfuz” dediğimiz zaman bütün Kâinatın, âlemlerin ne kadar bilgisi, yazgısı varsa bunları ihtiva eden dev bir kompüter merkezi, demektir “Levh-i mahfuz” aslında. Yine Yüce kitabımız biliyorsunuz başlangıç kısmında, yani Sure-i Bakara’nın hemen ikinci, üçüncü ayetinde: “bu kitap insanları hidayete çıkaran kitaptır” demiyor; ancak muttakileri hidayete çıkaran kitaptır, diyor.

Kuran-ı Kerim, Levh-i mahfuzun Arapça’ya çevrilmiş bir özetidir. Yani “Levh-i Mahfuz” dediğimiz zaman bütün Kâinatın, âlemlerin ne kadar bilgisi, yazgısı varsa bunları ihtiva eden dev bir kompüter merkezi, demektir “Levh-i mahfuz” aslında. *** Konu Başlıkları 1. LEVH-İ MAHFUZ MERKEZİ 1.1. Allah’a Karşı Bir Sorumluluk Duygusu 1.2. Kuran İle İnsan İkiz Kardeştir 1.3. Kuran Okumayan, Namaz Kılmayan Bir İnsan […]

 Dr. Haluk Nurbaki

ALPERENLER DEVRİ / 3

Keşke bütün İslamlar kendi bulundukları cemaatleri ıslah edebilseler de bir federatif kavram kurabilsek.

KEŞKE BİR FEDERATİF KAVRAM KURABİLSEK Ayrıca bugünkü ümmet şeyi, toplamı bir federatif kavramdır, federatif kavramdır. Keşke bütün İslamlar kendi bulundukları cemaatleri ıslah edebilseler de bir federatif kavram kurabilsek. Birbirimizi desteklemekten aciziz. Cezayir’ in bağımsızlığına oy vermedik ya! Afganistan’a ne kadar yardım ettik? Hangi ümmet fikrinden bahsediyoruz? Afganistan’da… Hadi peki, diyelim ki siyasi sebeplerden dolayı kitleler, […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Reenkarnasyon Saçmalıktır

Reenkarnasyon Saçmalıktır

...ruh hakkında açıklama vardır ve çok sarih açıklamalar bunlar. Mesela âyet-i kerimede, “Siz ölüydünüz, diriltildiniz. Sonra tekrar öldürülüp diriltileceksiniz…"

— Hiçbir âyetle, Kuran’la, hiç ilgisi yok reenkarnasyonun. Reenkarnasyon: ruhun bir ölen kimseden çıktıktan sonra tekrar başka bir bedene girmesi, yani tekrar bir hayat bulması, yeniden kabuk değiştirme anlamına geliyor. Şimdi bu hâdiseyi anlatmak, misal vermek, bunların hepsi biraz önce söylediğim gibi, ruhu tanımamaktan ileri gelir. Hâlâ ruhu İslâmiyet’ten önceki kavimlerin, hatta dinî çevrelerin yorumlarından […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Milletin Özündeki Sır

Milletin Özündeki Sır

Milletin özündeki bu esrarengiz ilâhi hikmetin bir tecellisi de bin yıllık tarihi boyunca hiçbir taassup ve irtica sapması göstermemesidir. Çünkü tarih boyunca siyasi otoriteler yapacakları zorbalıkları hep din maskesi alanda yapmışlardır.

Milletimiz bin yıldır Allah ve Resulüne yaptığı hizmetler, bu arada verdiği milyonlarca şehid nedeniyle büyük bir ittifakı ilâhiye mazhar olmuştur. Dost-düşman herkes bunun hikmetini anlamasa da onun korunduğunun farkındadır. Gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından bu milleti bölmek, hatta tüketmek için yapılan bütün gayretler akim kalmaya mahkûmdur. Zaten son yıllık tarihimizi insafla inersek, milletin karşı karşıya kaldığı […]

 Dr. Haluk Nurbaki

İrtica!..

İrtica!..

Meselâ Marksizim çağın en büyük toplu irtica hareketidir. Çünkü insanları, tüm ahlâki değerlerden uzaklaştırarak maddi değer kıstası altında ezmek, inançsızlığın büyük bir vahşet saldırışıdır.

İrtica kavramı, İslâmiyetin yeryüzüne getirdiği bir çıkmaz sokağın tanıtımından ibarettir. İrtica, İslâmiyette cahil devrin kötülüklerine dönmek demektir. Yani irticanın, İslâm tanımıyla iki unsuru vardır. Cahilliğe dönüş. ‘ncisi de, çirkin geleneklere, yanlış yaşam tarzına dönüştür. Çünkü İslâmiyet, insanlığı cahillikten kurtarıp, insanlara yakışır bir biçimde yaşamak için mücadele vermiştir. Bundan dolayı da yanlış olan her şeyi cahiliyet […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Batı İlmi Nereden Buldu?

Batı İlmi Nereden Buldu?

Rönesans ile birlikte ilim adamları kiliseye karşı çık­mamıştır... Aksine kilise bilimsel düşünceye İslâm gözlüğü ile bakmak zorunda kalmıştır. Ancak ilmin ve insanlık sevgisinin sırrı içimizde olduğu halde, bunu bizden alıp çarpık bir şekilde bize sunmak isteyen fikre ve bunun destekçilerine karşıyız. Manevi değerlerimizi yok ederek Batının önüne bir dilenci edası ile sevk edilme çılgınlığına karşıyız.

Teknolojinin gelişmesinde dolayısı ile Batı’nın zenginleşmesinde ilmin rolü aşikârdır. Ancak bizdeki malûm Batı taklitçileri, ilmî Batının icad ettiği yolunda ilim tarihine ihanet içindedirler. İlmin, Batının doğuşunu iki ayrı perspektifte inceleyebiliriz. Bunlardan biri ilmî düşünceye sahip çıkarak gelişmenin önünü açmaktır. İkincisi ise, doğrudan doğruya cebir ilminin doğuşudur. İstanbul’un fethinden sonra bile Batı engizisyon mahkemelerinde, Galile’yi dünya […]

 Dr. Haluk Nurbaki

İnancın Ateiste Kurduğu Tuzak

İnancın Ateiste Kurduğu Tuzak

...Artık herkes anladı ki, inançsız yaşayan kuşaklar hırsız olur, anarşist olur ve ilk fırsatta milleti böler.

Yüce kitabımızın mutlak mucizesi her yaşanan çağda ihtişamını hiç kaybetmeden devam eder. Bütün tarih boyu Allah düşmanları inananlara tuzak kurar dururlar. Kur’an böyleleri için “Asıl Allah’ın kuracağı kaçınılmaz tuzağı göreceksiniz” emrini hatırlatmaktadır. Yakın tarihi izlediğimiz zaman bu Kur’an emrinin ne kadar esrarlı bir şekilde tecellî ettiğini müşahede ederiz. Osmanlı imparatorluğu’nu çok hileli bir tuzakla müttefikler […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Fahr-i Kâinat Efendimizin Teşrifindeki Sır

Fahr-i Kâinat Efendimizin Teşrifindeki Sır

“Sevgiye dayanmayan cinsel ilgiler, hayvanlara has bir sapıklıktır. Ben gönlümle, bedenimle birlikte varım” diyerek, o en vahşi çağda bile insan güzelliğinin muhteşem temsilcisi olmuştur.

Uzun yıllar İslâmiyetin sonsuz hikmetlerle süslü binasını anlayamamakta sanki ısrar etmişizdir. Fahr-i Kâinat Efendimizin yeryüzüne teşrif ettiği yıllarda gerek Hıristiyan âlimleri, gerekse Yahudi âlimleri, ısrarla Efendimizin müstesna nesebini aramışlardır. Çünkü hem Tevrat hem de İncil tefsirlerinde, Efendimizin maddesiyle, manasıyla, çok âli bir soydan geleceği bildirilmiştir. Nitekim Fahr-i Kâinat Efendimiz, fevkalâde âli bir ırk içinde çok […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Madde ve Mânâ İşbirliği

Madde ve Mânâ İşbirliği

Milletimizin geleceği, yalnız "ümitvarız” temennisiyle sembolize edilemez. Ben yeni yetişen genç neslin, her sahadaki başarısından, bunun yanında imanındaki güçten bir şey kaybetmemesinden öylesine sıcak bir mutluluk duyuyorum ki, gerçekten bu millet, kurtulmuştur.

Yüce kitabımız ve İslâmiyet, şüphesiz her emriyle erişilmez bir ihtişamı temsil etmektedir. Dünyanın yaşam çizgisinde bu ihtişamı, madde ve mânâyı akıl almaz bir ustalıkla mezcetmesinde seyrederiz. Takdire ve ilahi hükme karşı son derece teslimiyetine rağmen bir Müslüman, gayret ve çalışmada en uç noktaya ulaşmanın çabasını yaşar. Sultan Fatih bir yandan devrinin teknolojisini aşarak en büyük […]

 Dr. Haluk Nurbaki

İslâmiyetin Kaderi

İslâmiyetin Kaderi

Müslüman emeğine, kazancına rağmen, bunu olmayana zevkle aktardıkça mana bulacak, Allah’a yakın olacaktır. Bundan doğacak ilahi hikmet de Müslümanı sayıları ne olursa olsun, en güçlü millet haline getirecektir.

Cenab-ı Hak, yeryüzünde yaşayan milyarlarca insanın şüphesiz ki kaderlerini Levh-i Mahfuz sırrına nakşetmiştir. Ancak, Allah’ın büyük bir rikkat ve dikkatle izlediği ve kader kompitürüne yeni rahmet lütufları işlediği toplum Müslümanlardır. İnanmayanların gidişatını, günahlarını ve isyanlarını gerçekten Allah ciddiye almamaktadır. Onlar yanlışlarının girdabına sürüklenerek yok olmaya mahkûmdurlar. Fakat Müslümanların yaşam biçimi ve davranışları, Cenab-ı hakkın indinde […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Sönmeyen Güneş: İslâmiyet

Sönmeyen Güneş: İslâmiyet

İslâm nuru geldi, Fahr-i Kâinat Efendimiz insanlığı yok olmaktan akıl almaz bir mücadele vererek kurtardı. Zalimin yaşama hakkının sınırlarını tahrip etti. Onu köşeye sıkıştırıp inananlara hizmete mecbur kıldı. En önemlisi, insanlara maddi çıkarlardan öncelikli insanlık sevgisi ve Allah’a kulluk etmek mutluluğunu öğretti.

İnsanlık, yeryüzünde geliştiği süreçler içinde daima bunalımlı günler geçirmiş, çoğu kez de medeniyeti yok olma noktasına geldikçe ilahi bir müdahale ile kurtulmuştur. Musa’nın asasını görenler, yine kısa bir sûre sonra şaşırarak gaflet ve sapık salaklara dönmüştür. İsa’nın ölüyü dirilttiğini gören Roma’nın zalimleri, onun hakkında ölüm cezası vermekten kendilerini kurtaramamıştır. İnsanoğlunun dünya perestliği Allah’a inanır görünse […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Perdeler Açılıyor!..

Perdeler Açılıyor!..

Şer büyüsü bozulmuştur. Allah’ın en büyük sanat şaheseri Fahr-i Kâinat Efendimiz’in sırrı insanların yüreğinde yeni ve canlı motiflerle intişar etmeye başlamıştır.

İNSANIMIZIN SEMBOLÜ: SEVGİ Cenab-ı Hakk’ın lütfettiği bu büyük ışık şüphesiz ki Türk-İslâm dünyasındaki dirilişlerle iç içedir. Memleketimizde iki asırdır diriliğini kaybetmeye başlayan iman ve İslâmiyet aşkı yeni kuşakların gönlünde bir sevgi seli halinde parlamış, bir daha bu memleketin ufuklarından ayrılmamak üzere millî varlığımızın vazgeçilmez sembolü haline gelmiştir. Yine iki asırdır sindirilmiş, yıldırılmış, bezdirilmiş Türk insanı […]

 Dr. Haluk Nurbaki

İslam’a Karşı Zulüm Politikası

İslam’a Karşı Zulüm Politikası

Yıllarca kendi milletinin mânevî değerlerini çok âdi sloganlarla yok etmeye çalışan bu şaşkınlar grubu bir türlü insanın özündeki mânevî değerlere sahip çıkma arzusunu farkedememiş, Allah'a ve onun nazlı dini İslamiyete karşı her karşı çıkışında daha derin bir İslâmî heyecanla karşılaşmıştır.

Tarihin her devrinde iki zıt düşüncenin mücadelesi sürekli olarak gündemdedir. Bunlardan birisi hakkı temsil eden inançlı insanların hayır cephesi, diğeri ise hayırdan rahatsız olan, güzellikleri kıskanan şer cephesi… Bu mücadelenin varlığına elbette Cenab-ı Hak müsaade etmektedir. Çünkü bu sayede hakkın ve hayrın güzellikleri daha derinlemesine anlaşılabilmekte, gerçek insanla, taklit insan arasındaki fark açığa çıkmaktadır. Ondört […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Demokratik Hukuk Devleti

Demokratik Hukuk Devleti

Laikseniz laik olun, müslümanların yakalarından ellerinizi çekin. Bu çağda marksist kafa ile dine saldıramazsınız. Hele bin yıldır yaşayışından, soluk almasına kadar her zerresi ile İslâm hamurunda yoğrulmuş bu millete akıl öğretmeye, “bit” kadar bilginizle rehberliğe hiç kalkmayın.

Devlet kavramı ve devlet olma tarzı, tarihin ilk yıllarından beri büyük kargaşalar geçirmiştir. Bu yüzden sayıları parmakla gösterilecek kadar az olan adil yöneticiler dışında toplumlar, insanlar, devletten hep zulüm görmüştür. Her konuda olduğu gibi, tarihte ilk kez “Medine Beyannamesi” ilanı ile Fahr-i Kâinat Efendimiz, demokratik hukuk devletini kurmuş ve tarif etmiştir. Batı, büyük sosyal çalkantılar […]