Dr. Haluk Nurbaki

KADER

Allah’ın verdiği nimetleri paylaşan ve de Allah güzelliklerini gören, hiçbir hadiseyi çirkin görmeyen, hiçbir şeyi abes görmeyen bir gönle sahip olduğunuz takdirde Allah ne diyor: ben size güzel olan kaderi müyesser kılarım. Demek ki, eğer kader sabit olsaydı bu ayet-i kerime gelmeyecekti.

Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili Kardeşlerim bu gün sizinle kader konusunu konuşacağız. Bilindiği gibi bütün insanlar arasında hatta inanmayan arasında bile kader düşüncenin en önemli konularından bir tanesidir. Çoğu kez bir türlü bütün ayrıntılarıyla bilinemeyen, zaman zaman yanlış telakki edilen, zaman zaman insanın hayattaki ümitlerini alt üst eden hatta hatta imanından eden çok önemli bir konudur. 1. KADER BAŞLI BAŞINA […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Silinmeyen Mühür

Silinmeyen Mühür

Yüce Padişah hisar inşaatında çalışan 5000 usta ve yaklaşık 10000 işçiyle birlikte, paşaları da dahil olmak üzere gerektiğinde taş taşımış ve hisarın Fahr-i Kâinat Efendimizin (S.A.V.) Regaip Kandili gününde bitirilmesi sağlanmıştır.

II. Murad Han devri. 17 yaşındayken tahta geçen ve 25 yaşına kadar at sırtından inmeyen Murad Han. Onun zamanında mânâ âleminin anahtarı, Ehl-i Beyt’ten Horasan’a yansıyıp, oradan birer mânevî füze olarak Anadolu’ya atılan Aksaraylı Hamid Hazretlerinin Ankaralı mûridi Hacı Bayram’dı. Hacı Bayram’da, biri İstanbul’un kalelerinin, diğeri ise kendisinden 500 sene sonraki Ankara’nın manevi anahtarları gizliydi. […]

 Dr. Haluk Nurbaki

MUTTAKİLERİ HİDAYETE ÇIKARAN KİTAP

Kuran-ı Kerim, Levh-i mahfuzun Arapça’ya çevrilmiş bir özetidir. Yani “Levh-i Mahfuz” dediğimiz zaman bütün Kâinatın, âlemlerin ne kadar bilgisi, yazgısı varsa bunları ihtiva eden dev bir kompüter merkezi, demektir “Levh-i mahfuz” aslında. Yine Yüce kitabımız biliyorsunuz başlangıç kısmında, yani Sure-i Bakara’nın hemen ikinci, üçüncü ayetinde: “bu kitap insanları hidayete çıkaran kitaptır” demiyor; ancak muttakileri hidayete çıkaran kitaptır, diyor.

Kuran-ı Kerim, Levh-i mahfuzun Arapça’ya çevrilmiş bir özetidir. Yani “Levh-i Mahfuz” dediğimiz zaman bütün Kâinatın, âlemlerin ne kadar bilgisi, yazgısı varsa bunları ihtiva eden dev bir kompüter merkezi, demektir “Levh-i mahfuz” aslında. *** Konu Başlıkları 1. LEVH-İ MAHFUZ MERKEZİ 1.1. Allah’a Karşı Bir Sorumluluk Duygusu 1.2. Kuran İle İnsan İkiz Kardeştir 1.3. Kuran Okumayan, Namaz Kılmayan Bir İnsan […]

 Dr. Haluk Nurbaki

ALPERENLER DEVRİ / 3

Keşke bütün İslamlar kendi bulundukları cemaatleri ıslah edebilseler de bir federatif kavram kurabilsek.

KEŞKE BİR FEDERATİF KAVRAM KURABİLSEK Ayrıca bugünkü ümmet şeyi, toplamı bir federatif kavramdır, federatif kavramdır. Keşke bütün İslamlar kendi bulundukları cemaatleri ıslah edebilseler de bir federatif kavram kurabilsek. Birbirimizi desteklemekten aciziz. Cezayir’ in bağımsızlığına oy vermedik ya! Afganistan’a ne kadar yardım ettik? Hangi ümmet fikrinden bahsediyoruz? Afganistan’da… Hadi peki, diyelim ki siyasi sebeplerden dolayı kitleler, […]

 Nurbaki Mektebi

İbret Hikâyesine Odaklandık: Bersisa

İbret Hikâyesine Odaklandık: Bersisa

Boğaç Babür Turna’yla Bersisa’nın ortaya çıkış hikâyesini konuştuk: "Biz Bersisa’yı ilk olarak 1980’lerin sonunda Onkolog Doktor Haluk Nurbaki’den duymuştuk. O, bizim için mânâ âleminin kapılarını açan çok büyük bir insan."

Tasavvufi meseleler sinema ve tiyatroya uyarlanırken genelde mana yücelerinin hayat hikâyelerine odaklanıldığını söyleyen Boğaç Babür Turna, Bersisa’da işin özüne inmeye çalışıp Mevlana’nın mesajlarından bir tanesini hikâye ettiklerini söylüyor. Tiyatro ve sinemada ‘tasavvuf’tan ve kadim metinlerden beslenen oyunlara çok sık rastlamıyoruz. O yüzden Mevlana’nın Yedi Meclis eserinde geçen Bersisa adlı meselin sahnelenmesi heyecan verici bir gelişmeydi. […]

 Dr. Haluk Nurbaki

İNFÂK

İNFÂK

Haluk Nurbaki Hocamızın İnfak hususundaki eşsiz sohbeti..

 Dr. Haluk Nurbaki

İslamiyetin Ruh Sağlığına Verdiği Önem

İslamiyetin Ruh Sağlığına Verdiği Önem

BAHİS: 4 İSLÂMİYETİN RUH SAĞLIĞINA VERDİĞİ ÖNEM: Kitabımızın birinci bölümünde ruh sağlığının ilmî bir açıklamasını yapmıştık. Hatırlarsanız insanın beden yapısında ciddi ölçüde yansıyan ruhî çıkmazları üç kısım olarak tesbit etmiştik. Korku, inançsızlık ve isteklerdeki aşırılık çıkmazları. Bu çıkmaz sokakların insanı yakaladıktan sonra binbir mutsuzluk içinde perişan ettiği biliniyor; ama nasıl dönüleceğini kimse bilmiyor. Gerçekten birçok […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Peygamberimizin Sağlık Konusunda Gösterdiği Hedefler

Peygamberimizin Sağlık Konusunda Gösterdiği Hedefler

BAHİS: 3 PEYGAMBERİMİZİN SAĞLIK KONUSUNDA GÖSTERDİĞİ HEDEFLER: A — Pislikden Kaçınma ve Genel Temizlik: İslâmiyetten önce insanlarda düzenli temizlik kavramı yoktu. Tuvalet el yıkama, elbise, yatak ve evini kirlerden arıtma gibi şeyler bilinmiyordu. Bu yüzden salgın hastalıklar dünyanın her yerinde kol geziyor, milyonlar ölümün pençesinde kıvranıyordu. Alkolün vahşi tahriatı genç nesillerde hasta cılız insanlar sergiliyordu. […]

 Dr. Haluk Nurbaki

İslam Yasaklarının Getirdiği Sağlık Nimetleri

İslam Yasaklarının Getirdiği Sağlık Nimetleri

BAHİS: 2 İSLAM YASAKLARININ GETİRDİĞİ SAĞLIK NİMETLERİ: ALKOL: Dünya gençlik yılı dolayısıyle, tüm dünyada yapılan tek savaş var; gençleri alkolün pençesinden kurtarmak. Hiç bir ülkede gençlerin alkolden kurtarılmasından başka birşey konuşulmuyor. Zaten Birleşmiş Milletlerin, bu yılı gençlik yılı ilân etmesinin sebebi, akolle mücadele kampanyası açmak içindir; Yoksa onlara yönelik müzik programı yapmak onları ana babalarıyla […]

 Dr. Haluk Nurbaki

İbadetlerin Sağlığımıza Verdiği Faydalar

İbadetlerin Sağlığımıza Verdiği Faydalar

BAHİS: 1 İBADETLERİN SAĞLIĞIMIZA VERDİĞİ FAYDALAR: A —ORUÇ: Orucun asıl amacı, Allaha ibâdettir. Fakat sabrın güzelliğine erişmek, aç kalanların halini tanımak gibi pek çok faydaları vardır. Bu ibadetin sağlığımız yönünden de pek çok yararları bulunmaktadır. Bilindiği gibi Sûre-i Bakara’nın (183-187) 4 ayeti, dinimizin temel ibadetlerinden orucu emretmekte ve şartlarını bildirmektedir. Orucun maddî, manevî faydaları sayılmakla […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Ruh Sağlığı

Ruh Sağlığı

BAHİS : 5 RUH SAĞLIĞI: Çağımız insanının en önemli meselesi ruh sağlığıdır. Beden sağlığının kuralları genellikle bilinmektedir. İnsanoğlu bunların bir kısmından konulmayı reflekslerle bile becerebilmektedir: Mesela, soğuktan kaçar, veya sıkı sıkı giyiniriz. Ruh sağlığı açısından bildiklerimiz ise pek azdır. Üstelik ruh sağlığımıza ters düşen bazı şeylere heveslenir, koşarız; kumar ve içki gibi. Yine ruh sağlığı […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Besinler

Besinler

D —BESİNLER: Sağlık açısından en önemli sorunlardan biri de besinlerdir. Önce besin almanın amacını iyi tanımamız gerekmektedir. Besin ilk görünüşde enerji salma hedefini temsil eder. Hâlbuki besinler asıl hayatın gayesi olan hücre yapımının devamını sağlar. Özellikle devamlı değişen ve yenilenen kan ve cinsiyet hücrelerinin devamlı yapımı, besinlerle sağlanır. Eğer besin sadece enerji için alınsaydı, besi­nin […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Çevremizden Gelen Tehlikeler

Çevremizden Gelen Tehlikeler

BAHİS: 3 C — ÇEVREMİZDEN GELEN TEHLİKELER: 1 —Aşın ısı değişmeleri: Genellikle ısı düşmesi büyük ölçüde sağlık sorunları meydana getirir. Isı düşmesi, korunma sisteminin beyaz kan damarları diyebileceğimiz lenf damarlarını beyin ve savunma azaldığı için çeşitli mikropların vücuda girmesine sebep olur. Üşütmenin pratikde iyi bilinmesi gereken bazı ana başlıkları vardır. a) Ayakların üşümesi, periton (karın […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Vücudun Hesap Sistemleri

Vücudun Hesap Sistemleri

B — BAHİS: II VÜCÛDUN HESAP SİSTEMLERİ: Günümüze kadar sağlık konusundaki tüm yanlışlar, tüm bilmezlikler vücûdumuzun kompiturize düzenini bilmezlikten gelmişlerdir. İnançsız bilim, vücûdun birçok tertiplerini tanımadan, hastalıkları raslantıdan gelen yanlışlar sanıyordu. Son yıllarda tıp bilimleri açısından bizce en önemli keşif, insan vücûdunun kompiturize bîr yönetimle çalışmakta olduğunun anlaşılması olmuştur. Kompizurize demek ahenkli bir hesapla yürütülen […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Sağlığın Temel Kanunları (Hayatın Altın Anahtarları)

Sağlığın Temel Kanunları (Hayatın Altın Anahtarları)

BİRİNCİ BÖLÜM Sağlığın Temel Kanunları (Hayatın Altın Anahtarları) BAHİS: I A — YAPIMIZDAKİ AHENK: İnsan vücûdu, beden ve ruh yaniyle bir bütündür. İnsan bir hücre yığınından ibaret değildir. Bu temel yasaya inanmadıkça sağlığın gerçeğine yaklaşmak mümkün değildir. Maddeci bilim dahi, insanın tüm organlarının ruhî etkilerle bozulduğunu veya daha iyi çalışma imkânı bulduğunu artık kabul etmektedir. […]

 Dr. Haluk Nurbaki

İslam Dininin İnsan Sağlığına Verdiği Önem

İslam Dininin İnsan Sağlığına Verdiği Önem

SAĞLIK NEDİR? Bazı konular vardır ki, herkes onları bildiğini sanır. Hâlbuki gerçekte o konuyu pek az kimse bilir. İşte Sağlık konusu da böyledir. Herkes bir tarifle, bir sürü kuralla ortaya çıkar. Oysa bilindiği sanılan bu tanımların çoğu yanlıştır. Söylediklerimiz yalnız bizde değil tüm dünyada böyledir. Batı yayınlarını tarayınız, en zor konularda inanılır pek çok kitap […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Yüce Peygamberimizin İnsanlığa Getirdiği Nimetler

Yüce Peygamberimizin İnsanlığa Getirdiği Nimetler

Bir yandan İslam dünyasının bugünkü soluk ve puslu manzarası, bir yandan da, İslam düşmanlarının hadiselere çarpık bakmaları, yüce dinimizin ve onun kurucusu; kâinatın en yücesi, Yüce Peygamberimizin bir türlü anlaşılamamasına neden olmuştur. Hâlbuki Yüce Peygamberimiz, bütün insanları ondört buçuk asır evvel, büyük bir kaostan, tam manası ile bir çıkmaz sokaktan kurtararak, bugünkü uygarlığın meydana gelebilmesine, […]

 Dr. Haluk Nurbaki

İSLAM’DA EKONOMİK DÜZEN ve FAİZ

İslam’ı silahla yenme[nin], İslam’ı korkutmanın mümkün olmadığını kısa bir sürede kavradılar. Bundan sonra yapabilecekleri iş, bundan sonra İslam’la mücadele edebilecekleri noktaları bir, iki uçta toparladılar. Bunlardan bir tanesi İslam gibi yaşamayı prensip itibariyle önceden kabul etmektir. Kendi gelenekleri, kendi kültürlerini baştan sona kadar değiştirmek… Bunun adı tarihte biliyorsunuz; rönesanstır.

 Dr. Haluk Nurbaki

KURAN ve İLİM

«ALLAH, MUHAMMED’E ÂŞIK OLMASAYDI, BÖYLE KİTAP FALAN GÖNDERİLMEZDİ.» Çünkü bu kitap Levh-i Mahfuz’un kendi tabiri ile (Sure-i Yusuf’daki tabiri ile) «kâinatın temel kompüter sisteminin Arapçaya tercüme edilerek şifrelenmiş bir halidir.»

…Yüce Kitabımızı, biliyorum diyenlerin dahi anlamadan, bir kitap gibi seyretmeleri… Onun mânâsını eleştirmek şöyle dursun, her bir saniye içine sindirip Allah diye sokaklarda raks edecekken, onun karşısında şaşkın şakın «şu şöyle mi oldu, bu böyle mi oldu» gibi evhamlara düşmeleri… …Yüce kitabımız, sevgilisi Fahr-i Kâinat Efendimize lütfettiği çok özel bir nimettir. Yani, söylemesi çok tuhaf […]

 Dr. Haluk Nurbaki

ÇEVRE KİRLİLİĞİ ve RADYASYON

Semih Sergen’in Sevgili Haluk Nurbaki Hocamızla yaptığı TV Sohbetleri…