Dr. Haluk Nurbaki

KADER

Allah’ın verdiği nimetleri paylaşan ve de Allah güzelliklerini gören, hiçbir hadiseyi çirkin görmeyen, hiçbir şeyi abes görmeyen bir gönle sahip olduğunuz takdirde Allah ne diyor: ben size güzel olan kaderi müyesser kılarım. Demek ki, eğer kader sabit olsaydı bu ayet-i kerime gelmeyecekti.

Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili Kardeşlerim bu gün sizinle kader konusunu konuşacağız. Bilindiği gibi bütün insanlar arasında hatta inanmayan arasında bile kader düşüncenin en önemli konularından bir tanesidir. Çoğu kez bir türlü bütün ayrıntılarıyla bilinemeyen, zaman zaman yanlış telakki edilen, zaman zaman insanın hayattaki ümitlerini alt üst eden hatta hatta imanından eden çok önemli bir konudur. 1. KADER BAŞLI BAŞINA […]

 Dr. Haluk Nurbaki

GÖNÜL 1

GÖNÜL 1

Gönül, ruhun insan bedeninde, insan varlığında açıldığı noktadır.

İyi günler sevgili dinleyiciler… Biliyorsunuz gönül sohbetine devam ediyoruz. Gönlün tanıtımına devam ediyoruz. Ve bugün gönlün ilahi yansıma sırlarını anlatmaya çalışacağız. Konu Başlıkları 1. MÜMİNİN GÖNLÜNE SIĞARIM 1.1. Nedir Bu Gönül Hikmeti? 2. AŞK DEDİĞİMİZ GÜCÜN VARLIĞI 2.1. Aşkın Varlığını Tanıtabilmek: Aşk-ı Mecazi 2.2. Aşk, Akıl Almaz Bir Gücü Temsil Eder 2.3. Aşkın Maverası: Rabbınız Değil Miyim? 2.4. Aşkın Boyutu […]

 Dr. Haluk Nurbaki

MUTTAKİLERİ HİDAYETE ÇIKARAN KİTAP

Kuran-ı Kerim, Levh-i mahfuzun Arapça’ya çevrilmiş bir özetidir. Yani “Levh-i Mahfuz” dediğimiz zaman bütün Kâinatın, âlemlerin ne kadar bilgisi, yazgısı varsa bunları ihtiva eden dev bir kompüter merkezi, demektir “Levh-i mahfuz” aslında. Yine Yüce kitabımız biliyorsunuz başlangıç kısmında, yani Sure-i Bakara’nın hemen ikinci, üçüncü ayetinde: “bu kitap insanları hidayete çıkaran kitaptır” demiyor; ancak muttakileri hidayete çıkaran kitaptır, diyor.

Kuran-ı Kerim, Levh-i mahfuzun Arapça’ya çevrilmiş bir özetidir. Yani “Levh-i Mahfuz” dediğimiz zaman bütün Kâinatın, âlemlerin ne kadar bilgisi, yazgısı varsa bunları ihtiva eden dev bir kompüter merkezi, demektir “Levh-i mahfuz” aslında. *** Konu Başlıkları 1. LEVH-İ MAHFUZ MERKEZİ 1.1. Allah’a Karşı Bir Sorumluluk Duygusu 1.2. Kuran İle İnsan İkiz Kardeştir 1.3. Kuran Okumayan, Namaz Kılmayan Bir İnsan […]

 Dr. Haluk Nurbaki

İnanç Faktörü

İnanç Faktörü

Son olarak, insan vücudu için oldukça ehemmiyetli ve Son bir maddeye geçiyoruz. İnsanın morali dediğimiz hadise nedir? Biliyoruz ki, sağlık açısından birçok hastalıkların psikosomatik (sinir menşeli) olduğu kesinleşmiştir. Bir dahiliye kitabını açsanız görürsünüz ki, yüz hastalığın 50 tanesini psikosomatik, hissi menşeli hastalıklar teşkil eder. İnsan yapısının en alâka çekici yönlerinden birisi de sinir sisteminin organlara […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Nasıl Korunuyoruz?

Nasıl Korunuyoruz?

Bu bölümde de, insanın savunma sistemindeki harikuladeliklere temas etmek istiyorum. Savunma sisteminin temeli kemik iliğinde teşekkül eder. Bunun hikmeti şudur: savunma için ortaya çıkacak hücreler çok karışık bölünme hadiselerinden geçerler. Böyle bir bölünme hadisesi yaşayan hücrelerin dışarıdan gelecek ışınlardan zarar görmemesi için, Yaratıcı, onların hassasiyetlerine en uygun yer olarak, vücudumuzda ışınların dış tesirlerini en az […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Sinir Sistemi

Sinir Sistemi

Retinaya kadar gelip de, retinada bir kimyevi hadiseye -fotoğrafçılıkta olduğu gibi bir banyo hadisesine-tabi imiş gibi görünen film ne oldu? Bunu izah etmek için ister istemez sinir sistemini anlamamız gerekir. Sinir sisteminin ne olduğunu bilebilirsek, bu bölümün ne olduğunu anlayabileceğiz. Çünkü göz bütün bilgilerini aldıktan sonra arkasında çok kalın bir sinir demetiyle beyne bağlanmaktadır. Demek […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Göz Mucizesi

Göz Mucizesi

Normal olarak gözün dış yüzeyinden, yani yüzün bulunduğu yerden itibaren kemikle sınırlı yuvasının arkasındaki sinire kadar olan kısmı, bir şekli alıp fotoğraf haline getirme vazifesini görür-tıpkı bir kamera gibi. Bu sistemin nasıl çalıştığını ancak son on yılda doğru dürüst öğrenebildik. Bundan evvelki yıllarda, gözün alelade bir mercekle işleyen bir kapalı kutu gibi olduğu görüşü hakimdi. […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Doku Hayatı

Doku Hayatı

İnsanın yetişkin haldeki harika vücut yapısını gördüğümüzde, bu defa, bu canlının çok müstesna bir mevki için çok özenilerek düzenlenmiş birtakım kompüter sistemleri taşıdığına şahit oluruz. Yaratılıştaki, birbirinden güzel matematik programları. Fizik gerçekleri ve bunların hepsinin ötesinde, Büyük Yaratıcının büyük sanatını seyredebilmek için, onun en değerli eseri olan insanın maddesinde kısa bir seyahate çıkacağız; Ancak, insanın […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Bir İnsan Doğuyor

Bir İnsan Doğuyor

Bir insanın meydana gelmesi için, onaya konacak hammaddeleri Büyük Yaratıcı iki ayrı eşe hazırlattırmaktadır. Bunun hikmetlerinden birisi de, bu iki farklı sistemdeki en iyi tarafları bir araya getirmektir. Annenin kalbi daha güçlüyse anneden alacağı yapıtaşlarını, babanın adalesi güçlüyse babadan alacağı yapıtaşlarını bir araya getirerek daha sağlıklı bir beden onaya çıkarmak için bir çift sistem kurulmuştur. […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Hayatın Mükemmelliği

Hayatın Mükemmelliği

Hücrenin program sırrını, dolayısıyla insanda sembolleşen yaratılış hikmetini iyi sezmek için çanlıları mutlaka bir bütün halinde görmek gerekiyor. Bitkileri ele alalım. Bitkiler yapraklarıyla oksijen veriyorlar. Böylece arz atmosferini sabitleştiriyorlar. Bitkiye bu oksijenin doğrudan bir faydası yoktur. Bir bitki bir günde imal ettiği oksijenin ancak 2-3 yüzde birini tüketir. Bu ürettiği oksijen aslında atmosferi sabit tutma […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Canlılarda Program

Canlılarda Program

Canlının matematik sistemi dediğimiz zaman, canlığın temsilcisi hücreyi tanımamız lazımdır. Hücre hakkında bilmemiz gereken temel bilgi şudur: canlının birim yapı­taşı oluşu. Hangi tarz canlı olursa olsun, mutlaka hücre sistemi içerisinde mütalaa edilir. En son gelişmeler dünkü bilgilerin tersinedir. Bütün hücrelerin temel yapıtaşı bakı­mından birbirlerine fevkalade yakın hususiyetler taşıdığı gösterilmiştir. Bir ot hücresiyle bir böcek hücresi, […]

 Dr. Haluk Nurbaki

İlim ve Program

İlim ve Program

Bazı şeyler vardır ki, kavranması ve târifi fevkalade güçtür, ama herkes bunu tanıdığını, bildiğini sanır. Bunlardan bir tanesi, belki de en mühimi, ilimdir.

Bir eserin ve bir sanatın kıymeti onun programından doğan bir ruhtur. Onun için takdir edilen plan ve programın inceliği, ona bütün diğer varlıklar içerisinde bir farklılık kazandırır. Bir şeyin plan ve programı ne kadar güzel tanzim edilmişse, o programın maddi alemde bir tezahürü olan eser dahi o derece harika olacaktır. Kâinata baktığımızda her ne tarzda […]

 Dr. Haluk Nurbaki

İnsan ve Hayat

İnsan ve Hayat

Canlılar arasında basit-mükemmel, iptidaî-gelişmiş ayırımı yoktur. En basit gibi görünen canlıda bile, mükemmel bir matematik program hâkimdir. Matematik programın ise evrimi olmaz; programda kesinlik vardır. Dr. Halûk Nurbaki, elinizdeki eserinde, okuyucuyu hücreden insan vücuduna uzanan esrarengiz bir seyahate davet ediyor. Bu seyahatte sizi hayretten hayrete düşürecek yüzerce ilmî gerçekle karşılaşacak, bu arada birtakım safsataların içyüzünü […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Sure-i İhlâs’ın Efüsi Yorumu / 08

…Dünyamızda yaşadığımız günlerle gerçek arasındaki farkı görmedikçe hiçbir yere varamayız. Yani biz hepimiz çok Müslüman’ız diye geçiniriz… Camiye gideriz, orucu tutarız… Ondan sonra, kapının önüne çıktığımız zaman «felan ağa, felanla felan yapıyor… Kardeşim! Bu devirde de böyle olur» deriz. Hemen, dünya batağına pat diye atlarız. Atlamamak lazım! Dünya batağı orada duracak, sen aslan gibi ayakta […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Sure-i İhlâs’ın Efüsi Yorumu / 07

…«O hiçbir şeye küfüv olamaz» demektir. “Küfüv” demek; dengi veya zıddı demektir. Demek ki; ALLAH hiçbir şeyin zıddı da olamaz, dengi de olamaz. Bir Müslüman’ın, Allah’a imanda fevkalade önemli, anahtar bir yasasıdır bu; sure-i ihlâsın dördüncü ayeti. Biz genelde «adam sende, bize ne, okuyoruz, gidiyoruz» deriz ama hayatta çoğu zaman, Cenab-ı Hakk’a küfüv getiririz. O’na […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Sure-i İhlâs’ın Efüsi Yorumu / 06

  …Vallahu Ahad; ‹Yalnız sen varsın! Hiç başka bir şey yok!› demektir, kesret yok! Onun için İslamiyet’in mesuliyeti elbette çok büyük ama çok da zevkli. Çünkü, böyle bir Cenab-ı Hakk’ın her an varlığından, her an düşüncede, harekatta önceliğinden ve özündeki en gizli noktasında olmasında rahatsız olmamak lazım. Biz kuluz, hata ile mağlubuz, yani biz hatalarla […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Sure-i İhlâs’ın Efüsi Yorumu / 05

  Cenab-ı Hakk’ı, sure-i ihlâs’ın ışığı altında başlayarak diğer ayet-i kerimelerin emri istikametinde anlamaya gayret etmek, çalışmak; hem hayatta şahsi çıkar açısından bizim tüm yaşantımızı etkileyecek büyük bir olaydır, hem de ahiret dediğimiz asıl büyük hayat için ana temeldir. Çok iyi bilmek lazım gelir ki; ahretin, yani büyük hayat yaşantısının öyküsü, takdiri bandı, filmi burada […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Sure-i İhlâs’ın Efüsi Yorumu / 04

  Cenab-ı Hakk’ın bir sıfatı, Rahman sıfatı; merhamet, kudret ve sevgiyi ifade ediyor. Merhamet, sevgi ve kudreti ifade eden bu sıfat bütün kâinata yaygındır. Atomlarda, elektronlarda, galaksilerde, yıldızlarda bütün mahlûkatın evlat sevgisinde, Türklerin toprağı alırken oraya karşı cazibesinde, aklınıza gelen her olayda… Cenab-ı Hakk’ın Rahman tecellisi vardır. Ama bütün bu tecelliler var diye Cenab-ı Hakk […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Sure-i İhlâs’ın Efüsi Yorumu / 03

  Cenab-ı Hakk’a yaklaşım için gönül derinliği ve gönül hassasiyeti lazımdır. Bunu, Allah iyice anlamamız için; kendisini tarif edip, ismini de “içtenlik suresi”, “gönüldenlik”, “canı yürekten suresi” diye ihlâs koymuş. Şimdi tekrar dönelim Cenab-ı Hakk’ın hikmetine. Allah yüce kitabında kendisinin sıfatlarını tanımlarken, muhtelif sıfatlarını bildirirken, hepinizin bildiği gibi “Esmaül Hüsna” denilen yüz sıfatını bildirmiş bize […]

 Dr. Haluk Nurbaki

KAİNAT VE İNSAN NEDEN YARATILDI?

KÂİNAT NİÇİN YARATILDI? ALLAH KENDİSİNİ TANIYAN BİR VARLIĞI NEDEN MURAD ETTİ? Cenab-ı Hakk: ‹Ben gizli bir hazineydim bilinmek istedim, onun için mahlukatı yarattım!› Demek ki Allah’ın, sonsuz güzelliğini seyretmek ve sonsuz ilmini görmek istemesidir. Peki, (Yüce Allah) kendi güzelliğini nasıl seyredecek? Bir; İlim haliyle düşünülebilir, ikincisi de; güzellik haliyle… Yüce Kitabımız da; ‹Biz yedi kat […]