Dr. Haluk Nurbaki

Ruh Sağlığı

Ruh Sağlığı

BAHİS : 5 RUH SAĞLIĞI: Çağımız insanının en önemli meselesi ruh sağlığıdır. Beden sağlığının kuralları genellikle bilinmektedir. İnsanoğlu bunların bir kısmından konulmayı reflekslerle bile becerebilmektedir: Mesela, soğuktan kaçar, veya sıkı sıkı giyiniriz. Ruh sağlığı açısından bildiklerimiz ise pek azdır. Üstelik ruh sağlığımıza ters düşen bazı şeylere heveslenir, koşarız; kumar ve içki gibi. Yine ruh sağlığı […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Sure-i İhlâs’ın Efüsi Yorumu / 08

…Dünyamızda yaşadığımız günlerle gerçek arasındaki farkı görmedikçe hiçbir yere varamayız. Yani biz hepimiz çok Müslüman’ız diye geçiniriz… Camiye gideriz, orucu tutarız… Ondan sonra, kapının önüne çıktığımız zaman «felan ağa, felanla felan yapıyor… Kardeşim! Bu devirde de böyle olur» deriz. Hemen, dünya batağına pat diye atlarız. Atlamamak lazım! Dünya batağı orada duracak, sen aslan gibi ayakta […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Sure-i İhlâs’ın Efüsi Yorumu / 07

…«O hiçbir şeye küfüv olamaz» demektir. “Küfüv” demek; dengi veya zıddı demektir. Demek ki; ALLAH hiçbir şeyin zıddı da olamaz, dengi de olamaz. Bir Müslüman’ın, Allah’a imanda fevkalade önemli, anahtar bir yasasıdır bu; sure-i ihlâsın dördüncü ayeti. Biz genelde «adam sende, bize ne, okuyoruz, gidiyoruz» deriz ama hayatta çoğu zaman, Cenab-ı Hakk’a küfüv getiririz. O’na […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Sure-i İhlâs’ın Efüsi Yorumu / 06

  …Vallahu Ahad; ‹Yalnız sen varsın! Hiç başka bir şey yok!› demektir, kesret yok! Onun için İslamiyet’in mesuliyeti elbette çok büyük ama çok da zevkli. Çünkü, böyle bir Cenab-ı Hakk’ın her an varlığından, her an düşüncede, harekatta önceliğinden ve özündeki en gizli noktasında olmasında rahatsız olmamak lazım. Biz kuluz, hata ile mağlubuz, yani biz hatalarla […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Sure-i İhlâs’ın Efüsi Yorumu / 05

  Cenab-ı Hakk’ı, sure-i ihlâs’ın ışığı altında başlayarak diğer ayet-i kerimelerin emri istikametinde anlamaya gayret etmek, çalışmak; hem hayatta şahsi çıkar açısından bizim tüm yaşantımızı etkileyecek büyük bir olaydır, hem de ahiret dediğimiz asıl büyük hayat için ana temeldir. Çok iyi bilmek lazım gelir ki; ahretin, yani büyük hayat yaşantısının öyküsü, takdiri bandı, filmi burada […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Sure-i İhlâs’ın Efüsi Yorumu / 04

  Cenab-ı Hakk’ın bir sıfatı, Rahman sıfatı; merhamet, kudret ve sevgiyi ifade ediyor. Merhamet, sevgi ve kudreti ifade eden bu sıfat bütün kâinata yaygındır. Atomlarda, elektronlarda, galaksilerde, yıldızlarda bütün mahlûkatın evlat sevgisinde, Türklerin toprağı alırken oraya karşı cazibesinde, aklınıza gelen her olayda… Cenab-ı Hakk’ın Rahman tecellisi vardır. Ama bütün bu tecelliler var diye Cenab-ı Hakk […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Sure-i İhlâs’ın Efüsi Yorumu / 03

  Cenab-ı Hakk’a yaklaşım için gönül derinliği ve gönül hassasiyeti lazımdır. Bunu, Allah iyice anlamamız için; kendisini tarif edip, ismini de “içtenlik suresi”, “gönüldenlik”, “canı yürekten suresi” diye ihlâs koymuş. Şimdi tekrar dönelim Cenab-ı Hakk’ın hikmetine. Allah yüce kitabında kendisinin sıfatlarını tanımlarken, muhtelif sıfatlarını bildirirken, hepinizin bildiği gibi “Esmaül Hüsna” denilen yüz sıfatını bildirmiş bize […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Fikir Özgürlüğü ve Hoşgörü

Fikir Özgürlüğü ve Hoşgörü

Hoşgörünün aslı, insanların davranışlarına ve düşüncelerine karşı gösterilmesi lâzım gelen bir iyiniyet sabrıdır. Ancak bu iyiniyet kişilere karşı bir sıcaklığı yaşatmak, hataları ve kusurları görmezlikten gelerek kavgaları yok etmek için kullanılan bir primdir. Gerek insanları, gerekse milletleri tahrip eden insanlık değerlerini yok eden düşüncelere karşı hoşgörü insanlığa, sevgiye karşı büyük bir ihanettir.

Dünyadaki en ilginç tezatlardan biri fikir özgürlüğü ve hoşgörü konusundaki akılalmaz sahteciliktir. Fikir özgürlüğü ve hoşgörüye en tahammülsüz sistem, marksizmdir. Kendi düşüncesinden başka her türlü düşünceye karşı büyük bir taassup içindedir. Hatta daha rahatça denilebilir ki, yeryüzünün en faşist diktası, komünist idaresidir. Ama buna rağmen dünyanın neresinde özgürlük ve hoşgörüden yana bir faaliyet varsa, marksistler […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Gerçek İnsan, Gerçek Medeniyet

Gerçek İnsan, Gerçek Medeniyet

Sizin keşfettiğinizi sandığınız bu çılgın alkol ve cinsi serbestlik, 3 bin yıl önce çok daha gelişmiş olarak yaşandı. Fakat bu çirkinliklerden semâ utandı ve İlâhî gazap, onları dondurup, gelecek asırların insanlarına ibret yaptı!

Bugün herkes barıştan ve hürriyetten yana görünürken, ne savaş bitiyor ne de kavga. Kendisi gibi inancı olmayana, kendi gibi düşünmeyene ve dolayısıyla çıkarına ters düşene herkes düşman. Bir yandan en iyi teknolojiyi temsil ederken bir yandan da insanların kolunu taşlarla kıran veya bu zulme ses çıkarmayan batı dünyası mı medeni? İnsanların binlerce yıldır özleyerek beklediği […]