Dr. Haluk Nurbaki

İlim ve Program

İlim ve Program

Bazı şeyler vardır ki, kavranması ve târifi fevkalade güçtür, ama herkes bunu tanıdığını, bildiğini sanır. Bunlardan bir tanesi, belki de en mühimi, ilimdir.

Bir eserin ve bir sanatın kıymeti onun programından doğan bir ruhtur. Onun için takdir edilen plan ve programın inceliği, ona bütün diğer varlıklar içerisinde bir farklılık kazandırır. Bir şeyin plan ve programı ne kadar güzel tanzim edilmişse, o programın maddi alemde bir tezahürü olan eser dahi o derece harika olacaktır. Kâinata baktığımızda her ne tarzda […]

 Dr. Haluk Nurbaki

KURAN ve İLİM

«ALLAH, MUHAMMED’E ÂŞIK OLMASAYDI, BÖYLE KİTAP FALAN GÖNDERİLMEZDİ.» Çünkü bu kitap Levh-i Mahfuz’un kendi tabiri ile (Sure-i Yusuf’daki tabiri ile) «kâinatın temel kompüter sisteminin Arapçaya tercüme edilerek şifrelenmiş bir halidir.»

…Yüce Kitabımızı, biliyorum diyenlerin dahi anlamadan, bir kitap gibi seyretmeleri… Onun mânâsını eleştirmek şöyle dursun, her bir saniye içine sindirip Allah diye sokaklarda raks edecekken, onun karşısında şaşkın şakın «şu şöyle mi oldu, bu böyle mi oldu» gibi evhamlara düşmeleri… …Yüce kitabımız, sevgilisi Fahr-i Kâinat Efendimize lütfettiği çok özel bir nimettir. Yani, söylemesi çok tuhaf […]

 Dr. Haluk Nurbaki

KURAN MUCİZELERİ

KURAN MUCİZELERİ

Mânevi ve ilmi yorumları ile (en büyük yanlışımız olan) Kuran-ı Kerim’i mezarlık kitabı anlayışından çıkarıp, Sırrı Muhammedi cereyanından sunarak Kuran’ı seziş ufkumuzu genişleten, Yüce Aşknâmeyi gönüllerimizin hakikat mekânına sunan Onk. Dr. Haluk Nurbaki; bu sohbeti ile Yüce Kitabımızın ilmi gerçeklerini zihin idrakimize açıyor.

 Dr. Haluk Nurbaki

EVRENDEKİ BİLİMSEL HİKMETLER

Haluk Nurbaki ve Semih Sergen ile Trt sohbetlerinde bu defa evren deki bilimsel hikmetler keşfediliyor.

 Dr. Haluk Nurbaki

Batı İlmi Nereden Buldu?

Batı İlmi Nereden Buldu?

Rönesans ile birlikte ilim adamları kiliseye karşı çık­mamıştır... Aksine kilise bilimsel düşünceye İslâm gözlüğü ile bakmak zorunda kalmıştır. Ancak ilmin ve insanlık sevgisinin sırrı içimizde olduğu halde, bunu bizden alıp çarpık bir şekilde bize sunmak isteyen fikre ve bunun destekçilerine karşıyız. Manevi değerlerimizi yok ederek Batının önüne bir dilenci edası ile sevk edilme çılgınlığına karşıyız.

Teknolojinin gelişmesinde dolayısı ile Batı’nın zenginleşmesinde ilmin rolü aşikârdır. Ancak bizdeki malûm Batı taklitçileri, ilmî Batının icad ettiği yolunda ilim tarihine ihanet içindedirler. İlmin, Batının doğuşunu iki ayrı perspektifte inceleyebiliriz. Bunlardan biri ilmî düşünceye sahip çıkarak gelişmenin önünü açmaktır. İkincisi ise, doğrudan doğruya cebir ilminin doğuşudur. İstanbul’un fethinden sonra bile Batı engizisyon mahkemelerinde, Galile’yi dünya […]

 Dr. Haluk Nurbaki

İlim Münâfıkları

İlim Münâfıkları

Atölyelerde hazırlanarak fosil görünüşü verilen sahte iskeletlerin ve utanmadan yapılan saçmalıklarının iç yüzünü ayrıntıları ile hatırlarsınız. Bütün uydurmalar için ortak bir hüküm vardır. O da hiç bir ilmî delile dayanmayan tahminleri, kesin deliller varmış gibi insanlara yutturma gayretidir.

İlim, gerçekten çok mukaddestir. Çünkü O İlâhi san’atın bir tarz ifâdesidir. Bu yüzden de en ufak bir aldatmacaya veya sahtekârlığa tahammülü yoktur. Ne yazıktır ki müspet bilgilerin doğum çağı sayılan 19’uncu yüz yılda, birçok gerçeğin üzerine perdeler çekilmiş ve İlâhî san’atın bu örnekleri karanlıkta bırakılmıştır. Günümüzde kasıtlı olarak ilme düşürülen bu gölgeler tek tek aydınlanıyor. […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Gerçek İrtica: ATEİZM

Gerçek İrtica: ATEİZM

Günümüzde ne yazık ki beş kuruşluk biyoloji bildiğini sananlar, evrim'in ilmî bir gerçek olduğunu söyleyebiliyor. İşte masalın çirkin yanı budur.

Son günlerde bütün mânevi değerlerimize olduğu kadar Fahr-i Kâinat Efendimiz’e hayasızca dil uzatan nasipsizlere vereceğim bu cevapta, ilim dünyasının ateistlere gösterdiği kırmızı kartları sergilemek istiyorum. İlim haysiyetinden tamamen uzak olan “gerçek mürteciler”e gezegenimizde yer yoktur. Medeniyetin sembolü, insanlara saygı ve sevgi şeklinde özetlenebilir. Çok dar görüşlü kişiler bile, “medeniyet” kavramının teknolojik gelişmelerden çok ötede, mânevî […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Taşlar Konuşuyor!

Taşlar Konuşuyor!

Evet her bir molekülü harika olan taş parçaları, böylesine muhteşem yapılarıyla kendilerini yaratan sanatkârı gösterirken, acaba kendilerine “cansız” dediğimiz için bizlere güceniyorlar mı dersiniz?

İnsanoğlu, hoyratça çiğnediği toprağın sırrından binlerce yıl habersiz olarak yaşadı. Bu sırrı, ancak başka âlemleri seyredebilecek kadar terakki etmiş gözler görebiliyor ve onların zikirlerini temaşa ediyordu. Ve nihayet ilim, ayaklarımız altındaki dünyanın ve ondaki akıl almaz güzelliğin farkına vardı. Ve her zerrenin, bir âlem kadar sanatlı olduğunu anladı. Evet, bizler yere basarken, sırlarla dolu bir […]