Dr. Haluk Nurbaki

KUTLU DOĞUM HAFTASI

Sevgili Haluk Nurbaki Hocamızın gönül dilinden, Fahr-i Kâinat Efendimiz’in Milâdi takvime göre Kutlanan Doğum Haftası sohbeti.

 Dr. Haluk Nurbaki

HASANEYN EFENDİLERİMİZ

Güvenmeyin imanınız kalmaz! Rüzgâr gibidir, gelir geçer imanınız yüreğinizden! Sizi mânâya taşıyacak, ahrete taşıyacak ancak onların sevgisidir.

Ehl-i beyt’in gülleri Hasaneyn efendilerimiz, onların varlığı kâinatın ekseninin titreşimini dengede tutan bir yüceliktir. Ne çare ki insanoğlu hala bu güzelliği, kendisine can veren canların bu hikmetlerini anlayamamıştır. Allah onların gönül selamını üzerimizden eksik etmesin! Bu gün size çok önemli bir şey söyleyeceğim; “Ben, hasaneyn efendilerimiz hakkında konuşma hazırlarken çok tereddüt ettim. Çünkü mânâ ilminin […]

 Dr. Haluk Nurbaki

KURAN ve İLİM

«ALLAH, MUHAMMED’E ÂŞIK OLMASAYDI, BÖYLE KİTAP FALAN GÖNDERİLMEZDİ.» Çünkü bu kitap Levh-i Mahfuz’un kendi tabiri ile (Sure-i Yusuf’daki tabiri ile) «kâinatın temel kompüter sisteminin Arapçaya tercüme edilerek şifrelenmiş bir halidir.»

…Yüce Kitabımızı, biliyorum diyenlerin dahi anlamadan, bir kitap gibi seyretmeleri… Onun mânâsını eleştirmek şöyle dursun, her bir saniye içine sindirip Allah diye sokaklarda raks edecekken, onun karşısında şaşkın şakın «şu şöyle mi oldu, bu böyle mi oldu» gibi evhamlara düşmeleri… …Yüce kitabımız, sevgilisi Fahr-i Kâinat Efendimize lütfettiği çok özel bir nimettir. Yani, söylemesi çok tuhaf […]

 Dr. Haluk Nurbaki

KADİR GECESİ

KADİR GECESİ

Sevgili Haluk Nurbaki’nin Uğur İlyas Canbolat ile Üsküdar FM’de yapmış olduğu “Kadir Gecesi Sohbeti”. Kadir Gecesinin hikmetleri… Hz. Fatıma’nın KadirSursini yorumu ve Hz. Ali’nin şehadeti ile İslam Alemi’nin Ramazan ayındaki Kadir Gecesini kesin olarak tayin etmesi.

 Dr. Haluk Nurbaki

ALLAH’A YAKIN OLMAK NE DEMEKTİR?

Efendimiz, kendi yaşayış tarzıyla İslâm’ın nasıl olması lazım geldiğini ortaya koymuştur. Bir insanın dünya hayatından koparak Cenab-ı Hakk’a gidip dönmesi kesinlikle İslamiyet’in yasakladığı bir durumdur. Eğer; Cenab-ı Hakk devamlı ibadeti murad buyursaydı, insanda nefsi yaratmazdı. …Allah’a yaklaşımı; insan kendi zevkiyle, kendi imanıyla senkron olarak yürüttüğü zaman Cenab-ı Hakk’ın makbulüdür. Mesela; cuma namazı için, namazınızı kılar […]

 Dr. Haluk Nurbaki

KAİNAT VE İNSAN NEDEN YARATILDI?

KÂİNAT NİÇİN YARATILDI? ALLAH KENDİSİNİ TANIYAN BİR VARLIĞI NEDEN MURAD ETTİ? Cenab-ı Hakk: ‹Ben gizli bir hazineydim bilinmek istedim, onun için mahlukatı yarattım!› Demek ki Allah’ın, sonsuz güzelliğini seyretmek ve sonsuz ilmini görmek istemesidir. Peki, (Yüce Allah) kendi güzelliğini nasıl seyredecek? Bir; İlim haliyle düşünülebilir, ikincisi de; güzellik haliyle… Yüce Kitabımız da; ‹Biz yedi kat […]

 Dr. Haluk Nurbaki

PEYGAMBERE İMAN NEDİR?

MADEM GÖNÜLLE BULABİLİYORUZ, PEYGAMBERLERE NE İHTİYAÇ VAR? Bir şeyi anlamak veya kavramak için gerçekten insan tek başına yeterli midir, değil midir? Bütün ilim şubelerini inkâr ile Peygamberi inkâr benim nazarımda aynıdır! Eğer siz ilme inanıyorsanız ilmin yol göstericiliği lazımdır! Eğer Allah’ı Fahr-i Kâinat Efendimiz’den daha iyi tarif edebilen bir insan varsa buyurun hep beraber gidelim […]

 Dr. Haluk Nurbaki

HAZRETİ EBUBEKİR

Hz Ebubekir, zekatını ve infakını borçlanarak tamamlamıştır. Ömrünü tamamladığı zaman da borçlu gitmiştir. Hatta dostlarına: “Sakın ola, benim borçlarımı hazineden ödemeyin; eğer çok samimi dostlarım çıkar, bir kısmını öderse, kalanını ben Cehennemde yanarak öderim, bu bana ait bir olaydır” demiş.

…İnfakta çok üstün örnekler sergileyen insan da Hz Ebubekir’di. Hz Ebubekir Efendimiz, bütün servetini köleleri ve cariyeleri satın almak için harcadı. Bu harcaması infakın sınırsızlığını göstermektedir. Öylesine harcadı ki, nihayet parası bitti. İki gündür yemek yemiyorlardı. Hz Ebubekir Efendimiz, “Ya Esma, farkında mısın? İnsanı zengin bilmeleri ne tuhaf… Bizi herkes tok sanıyor. Hadi bize kimse […]

 Dr. Haluk Nurbaki

HAZRETİ ABDULLAH

Fahr-i Kâinat Efendimiz'in genetik şifresini taşıdığı için Abdulmuttaliple birlikte ortâk o genetik şifreyi birleştirerek Abdullah'ın sırrını intikal ettirdiler. Zaten Cenab-ı Hakk'ın Fahr-i Kâinat şifresini böyle ikiye parçalayıp tekrar birleştirme hususundaki mucizesini anlayabilmek mümkün değildir. Bu ilmin doruğundaki sırdır.

…Hz. Abdullah’ın künyesi: Ebu Muhammed, Ebu Ahmed veya Ebu Kusem’dir. Efendimiz’in babası Abdullah, soy bakımından Hz. İsmail’e ve Hz. İbrahim’e dayanır… …Efendimiz’ in babası Abdullah, yetişip de 16 yaşına geldiği zaman müthiş bir güzelliğin temsilcisi oldu. Herkes: “Bu çocuk sıradan bir güzellik taşımıyor. Bunun güzelliği aynı Hz. Yusuf’un güzelliğine benziyor” diyordu… … Cenab-ı Hak Fâtıma […]

 Dr. Haluk Nurbaki

HAZRETİ CAFER-İ TAYYAR

...galaksilerden bir tanesi Hz. Caferi Tayyâr'dır. "Niçin galaksi? Niçin Sevdayı Muhammedi etrafında çıldırarak dönen büyük bir ateş."

Bütün mânâ âlemi onun etrafında döner, işte bu yüzden mânâ âleminin Arş’ına baktığımız zaman bir takım galaksiler görürsünüz. Bu galaksiler: size geçen sene anlatmaya çalıştığım annelerimiz ile bu yıl anlatmaya çalışacağım Yücelerimizdir. İşte bu büyük galaksilerden bir tanesi Hz. Caferi Tayyâr’dır. “Niçin galaksi? Niçin Sevdayı Muhammedi etrafında çıldırarak dönen büyük bir ateş.” Onun için anlaşılması, […]

 Dr. Haluk Nurbaki

HAZRETİ DIHYE

Hediyeler getirirdi. Bu görüntü Elest'den gelen bir gönül sevdasıdır. Hz. Dıhye'nin gönlü Efendimizi bu dünyada tanımış, hemen sevmiştir.

Hz. Dıhye’nin gönül sırrı sevdayı başka pencerelerden seyrettirmektedir. Mânâ ilimlerinde sevginin içtenliğine verilen örneklerden en önemlilerden biri Dıhye sırrı’dır. Hz. Dıhye sahneye Medine’de yansımaktadır. Ve henüz îmân etmediği yıllarda Efendimize karşı büyük bir muhabbet beslemekte; Hz. Fâtıma Annemizin yükünü hafifletmek için küçük yavrular Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Efendilerimize hizmet vermektedir. Onları gezdirir, onlarla oynar, […]

 Dr. Haluk Nurbaki

HAZRETİ AMMAR

Nurlar üst üste geliyor asr-ı sadette… Asrı Saadet, Allah san'atının zirvesine varmıştır. En güzel kulların zevkini yaşadığı müthiş bir haldir.

Hz.Selman’ ın yolu Mekke’ye düşer bir gün. Hz. Sümeyye ile evlendirilir. İkisi de fakir bir hayatın tahammülü güç dünya koşulları içerisinde, hiçbir dünya menfaati beklemeden, mütevazi bir hayatın içerisinde ışık ışık gönüllerinde gizlenmiş büyük aşkın zevki ve raksını seyrederlerdi. Yaşadıkları çadırda, Cenab-ı Hak bu dünyaya yeni bir nur gönderdi: Hz. Ammar… Asr-ı Saadette insanlar sıradan, […]

 Dr. Haluk Nurbaki

HAZRETİ ZEYD

Onlar çok özel şahıslardır ve onları kendi insanlığımızla kıyas etmek mümkün değildir. Onların âdeta nefis platformları yanmış, yalnız gönülleriyle yaşayan insanlardır ki; bunların bir tanesi de: Hz. Zeyd'dir.

Aşk, sevgi bir teori iken, Fahr-i Kâinat Efendimiz’in nurunu yaratınca fiilî olmuştur, yaşanır olmuştur, duyulur olmuştur. İşte kâinatın temel hâdisâtı budur! İnsanlar akılları ermez zibidilik içerisinde İslâm’ı, Kuran’ı, Efendimiz’i nasıl görmek isterlerse canı cehenneme… Allah’ın görmek istediği ise, Fahr-i Kâinat Efendimiz’e karşı olan sevgi bağımız, İlâhî aşkın sıcaklığını hissetmemizdir. İşte! insanlara değer verilirken, bir insanın […]

 Dr. Haluk Nurbaki

HAZRETİ HATİCE

HAZRETİ HATİCE

Gönlünde tecelli eden güzelliklerin akıl almaz ihtişamlarla çektiği Yüce Resulümüzün yeryüzündeki ilk aksi ve ilk sedası olan, Hz. Hatice Annemiz. Selamun aleyküm. “İslamiyet’in dışında kadın olmaz! Dişi olmaz… Maddesi de olmaz, mânâsı da olmaz. Çünkü, sevgi olmaz! Sevilmek şerefine yalnız İslam kadını nail olmuştur.” Bu, Fahr-i Kainat Efendimizin: “bana dünyada kadın sevdirildi” sözleri içerisinde gizli, […]

 Dr. Haluk Nurbaki

EZAN-I MUHAMMEDÎ

Sayın Onk Dr Haluk Nurbaki’nin, İslam’ın temel unsurlarından ezan, abdest ve fatiha ile canlanan namazın manevi hikmetlerini anlattığı bu eşsiz mana ziyafetini kaçırmayınız.