Dr. Haluk Nurbaki

GÖNÜL 1

GÖNÜL 1

Gönül, ruhun insan bedeninde, insan varlığında açıldığı noktadır.

İyi günler sevgili dinleyiciler… Biliyorsunuz gönül sohbetine devam ediyoruz. Gönlün tanıtımına devam ediyoruz. Ve bugün gönlün ilahi yansıma sırlarını anlatmaya çalışacağız. Konu Başlıkları 1. MÜMİNİN GÖNLÜNE SIĞARIM 1.1. Nedir Bu Gönül Hikmeti? 2. AŞK DEDİĞİMİZ GÜCÜN VARLIĞI 2.1. Aşkın Varlığını Tanıtabilmek: Aşk-ı Mecazi 2.2. Aşk, Akıl Almaz Bir Gücü Temsil Eder 2.3. Aşkın Maverası: Rabbınız Değil Miyim? 2.4. Aşkın Boyutu […]

 Dr. Haluk Nurbaki

GÖNÜL 3

GÖNÜL 3

Nefsde hırçın bir duygu vahşettir ama gönülde cesarettir… Ölümü göze alma cesareti, Allah için ölme cesareti… Bakınız, vahşetle cesaret birbirinden ne kadar uzak şeylerdir. Hâlbuki gönül, işte o nefsin vahşi yanını alıp, cesarete çevirecektir.

Uğur İlyas Canbolat: Haluk Nurbaki ile çıktığımız gönüllerde gezinti programı devam ediyor… Ben hocamıza: hoş geldiniz, diyorum Haluk Nurbaki: Hoş bulduk efendim. Uğur İlyas Canbolat: Sevgili hocam, geçen haftaki programımızda gönül konusundaki Kuran mesajlarını anlatmıştınız, dinleyicilerimize. Bugün, gönülle ilgili neler anlatmak istersiniz? Onkolog Dr. Haluk Nurbaki: Efendim, biliyorsunuz, gönül bitmeyen bir konu ve ezelden ebede […]

 Dr. Haluk Nurbaki

ÖLÜM ve VELİLER

ÖLÜM ve VELİLER

Ölürlülük bu dünyaya aittir. Eğer mümin ölmez, şehid ölmez yasaları geçerli ise bu ölmezlik bildiğimiz tarzda bir ölmezliktir. Yani taa, ahirete gidip de ondan sonra ölmezlik değildir o! Toprağa intikâl ettikten itibaren de ölmezliği devam etmektedir.

Uğur İlyas Canbolat: Evet sevgili dostlar, gönüllerde gezinti programı ile yine huzurlarındayız, yine sizlerle beraber olmanın hazzını yaşıyoruz. Hocam Dr. Haluk Nurbaki ve ben Uğur İlyas Canbolat hepinizi selamlıyor, gönül kapınızın manadan gelen esintilere hep açık kalmasını, açık olmasını diliyoruz. Hocamla beraberliğimizde yine mana katlarından sırlar yakalayacak, gönlümüzün anahtar mahiyetindeki şifrelerini deşifre etmeye gayret göstereceğiz. […]

 Dr. Haluk Nurbaki

İçimizdeki Bir Başka Ben: Gönül

İçimizdeki Bir Başka Ben: Gönül

Gönül sırrının en mühim vasfı zaman ve mekân ötesin­de yaşamasıdır. Bu yüzden, gönül sırrı bir kez açıldı mı, çok uzaklardaki nağmeleri dinler, asırlar öncesinde ya­şamış bir güzelliği seyreder.

Bundan önceki bölümlerde gördük ki, kalb, bir yandan vücudumuzun her noktasına kanla canlılık veriyor, bir yandan da o noktaların her birinde manyetik bir tesir vü­cuda getiriyor. Kalbin bu iki özelliği, aslında, mânâsındaki sırrın dışa aksetmesidir. Yeryüzünde yaşayan bütün in­sanlar, kalblerinde akıl almaz birtakım sırların saklandığını bilir, fakat yorumuna bir türlü ulaşamazlar. İlâhî sana­tın bu muhteşem […]

 Dr. Haluk Nurbaki

VEYSEL KARANİ SIRRI

VEYSEL KARANİ SIRRI

Veysel Karani Hazretlerinin bu sırrıdır ki; Efendimizden sonra yeryüzüne ışınlanan insanların imanına bir nevi şefaatçidir. Hatta hatta, bir tasavvuf sultanı der ki: “eğer Veysel Karani Hazretleri Resulullah’ı görseydi ne olurdu, biliyor musunuz?” der…

…Elli iki yaşındaki bir insanın, ne oldu? Gönül pınarı açıldı! Gönül pınarı açıldığı zaman; gönlün bilmediği bir mana formülü yok, gönlün bilmediği bir mana sırrı yok, gönlün bilmediği bir hikmet yok! Onun üzerine Yunus bir gönül temsilcisi olarak Veysel Karani Hazretlerinin santralinden geçmiş… Ne olmuş da peki, bu ara devirde, otuz sene (yahut yirmibeş sene, […]

 Dr. Haluk Nurbaki

GÖNÜL 2

GÖNÜL 2

Toplumumuz içerisinde yavaş yavaş hakiki barış gizli bir şekilde gelişiyor. Bunu fark etmeyenler olsa da, ehli fark ediyor. İnşallah önümüzdeki kuşaklar birbirlerine daha sıcak bakacaklar. İnananlar birbirleriyle daha çok, kolay gönül cereyanı geçirecekler.

Biliyorsunuz iki haftadır gönülle ilgili sorunları size nakletmeye, anlatmaya çalışıyorum. Daha evvel vaat ettiğim gibi bu konuşmamda da gönlün, gönül gülünün açılmasını, gönlün vücudumuza hâkim olmasını sağlayacak tedbirlerimizi, çalışmalarımızı anlatmaya başlayacağım. Şimdi, bugün insanlara deseniz ki; atomu öğretmek isteseniz, singılları öğretmek isteseniz bunun bir metodu vardır. Matematiği öğretmek isteseniz bunun bir metodu vardır ama gönle […]

 Dr. Haluk Nurbaki

GÖNÜLDEN ŞERRE ATILAN OK

GÖNÜLDEN ŞERRE ATILAN OK

Haluk Nurbaki, mümin’nin gönlündeki iman silahı gönül kabiliyetini anlatıyor. Şer karşısında niyazın ve imanın gücü…

 Dr. Haluk Nurbaki

PEYGAMBERE İMAN NEDİR?

MADEM GÖNÜLLE BULABİLİYORUZ, PEYGAMBERLERE NE İHTİYAÇ VAR? Bir şeyi anlamak veya kavramak için gerçekten insan tek başına yeterli midir, değil midir? Bütün ilim şubelerini inkâr ile Peygamberi inkâr benim nazarımda aynıdır! Eğer siz ilme inanıyorsanız ilmin yol göstericiliği lazımdır! Eğer Allah’ı Fahr-i Kâinat Efendimiz’den daha iyi tarif edebilen bir insan varsa buyurun hep beraber gidelim […]

 Dr. Haluk Nurbaki

HAZRETİ ABDULLAH

Fahr-i Kâinat Efendimiz'in genetik şifresini taşıdığı için Abdulmuttaliple birlikte ortâk o genetik şifreyi birleştirerek Abdullah'ın sırrını intikal ettirdiler. Zaten Cenab-ı Hakk'ın Fahr-i Kâinat şifresini böyle ikiye parçalayıp tekrar birleştirme hususundaki mucizesini anlayabilmek mümkün değildir. Bu ilmin doruğundaki sırdır.

…Hz. Abdullah’ın künyesi: Ebu Muhammed, Ebu Ahmed veya Ebu Kusem’dir. Efendimiz’in babası Abdullah, soy bakımından Hz. İsmail’e ve Hz. İbrahim’e dayanır… …Efendimiz’ in babası Abdullah, yetişip de 16 yaşına geldiği zaman müthiş bir güzelliğin temsilcisi oldu. Herkes: “Bu çocuk sıradan bir güzellik taşımıyor. Bunun güzelliği aynı Hz. Yusuf’un güzelliğine benziyor” diyordu… … Cenab-ı Hak Fâtıma […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Şehr-i Ramazan

Şehr-i Ramazan

Allah, oruçla beraber İslâm dünyasına ve dolayısıyla insana verilen sonsuz mucize hikmetlerini göstermek için, ilk Ramazan ayında Bedr mucizesini lûtfetti.

Bütün karanlıkları en ücra zaman dilimlerinde bile yakalayıp aydınlatan yüce Kur’an, Fahr-i Kâinat Efendimizin (s.a.v.) en büyük mucizesi olarak, Ramazan ayında yeryüzünü aydınlatmaya başladı. Yüce Resûl, peygamberliğinin ilk yıllarında olmasına rağmen, kâinatın bu en büyük hâdisesini hisseder ve onu, farz olmadığı halde, haftada iki gün oruç tutmakla tes’id ederdi. Efendimiz (s.a.v.) pazartesi günlerini Kur’an’ın inzâlinin […]