Dr. Haluk Nurbaki

Silinmeyen Mühür

Silinmeyen Mühür

Yüce Padişah hisar inşaatında çalışan 5000 usta ve yaklaşık 10000 işçiyle birlikte, paşaları da dahil olmak üzere gerektiğinde taş taşımış ve hisarın Fahr-i Kâinat Efendimizin (S.A.V.) Regaip Kandili gününde bitirilmesi sağlanmıştır.

II. Murad Han devri. 17 yaşındayken tahta geçen ve 25 yaşına kadar at sırtından inmeyen Murad Han. Onun zamanında mânâ âleminin anahtarı, Ehl-i Beyt’ten Horasan’a yansıyıp, oradan birer mânevî füze olarak Anadolu’ya atılan Aksaraylı Hamid Hazretlerinin Ankaralı mûridi Hacı Bayram’dı. Hacı Bayram’da, biri İstanbul’un kalelerinin, diğeri ise kendisinden 500 sene sonraki Ankara’nın manevi anahtarları gizliydi. […]

 Dr. Haluk Nurbaki

MUTTAKİLERİ HİDAYETE ÇIKARAN KİTAP

Kuran-ı Kerim, Levh-i mahfuzun Arapça’ya çevrilmiş bir özetidir. Yani “Levh-i Mahfuz” dediğimiz zaman bütün Kâinatın, âlemlerin ne kadar bilgisi, yazgısı varsa bunları ihtiva eden dev bir kompüter merkezi, demektir “Levh-i mahfuz” aslında. Yine Yüce kitabımız biliyorsunuz başlangıç kısmında, yani Sure-i Bakara’nın hemen ikinci, üçüncü ayetinde: “bu kitap insanları hidayete çıkaran kitaptır” demiyor; ancak muttakileri hidayete çıkaran kitaptır, diyor.

Kuran-ı Kerim, Levh-i mahfuzun Arapça’ya çevrilmiş bir özetidir. Yani “Levh-i Mahfuz” dediğimiz zaman bütün Kâinatın, âlemlerin ne kadar bilgisi, yazgısı varsa bunları ihtiva eden dev bir kompüter merkezi, demektir “Levh-i mahfuz” aslında. *** Konu Başlıkları 1. LEVH-İ MAHFUZ MERKEZİ 1.1. Allah’a Karşı Bir Sorumluluk Duygusu 1.2. Kuran İle İnsan İkiz Kardeştir 1.3. Kuran Okumayan, Namaz Kılmayan Bir İnsan […]

 Dr. Haluk Nurbaki

GÖNÜL 2

GÖNÜL 2

Toplumumuz içerisinde yavaş yavaş hakiki barış gizli bir şekilde gelişiyor. Bunu fark etmeyenler olsa da, ehli fark ediyor. İnşallah önümüzdeki kuşaklar birbirlerine daha sıcak bakacaklar. İnananlar birbirleriyle daha çok, kolay gönül cereyanı geçirecekler.

Biliyorsunuz iki haftadır gönülle ilgili sorunları size nakletmeye, anlatmaya çalışıyorum. Daha evvel vaat ettiğim gibi bu konuşmamda da gönlün, gönül gülünün açılmasını, gönlün vücudumuza hâkim olmasını sağlayacak tedbirlerimizi, çalışmalarımızı anlatmaya başlayacağım. Şimdi, bugün insanlara deseniz ki; atomu öğretmek isteseniz, singılları öğretmek isteseniz bunun bir metodu vardır. Matematiği öğretmek isteseniz bunun bir metodu vardır ama gönle […]

 Dr. Haluk Nurbaki

İnsanlık Tarihinin En Yüce Fazilet Savaşı

İnsanlık Tarihinin En Yüce Fazilet Savaşı

Gerek Fahr-i Kâinat Efendimizin şahsına, gerekse bir avuç fedaiye karşı açılan iğrenç zulüm öyle sert başladı ki, davanın kazanılacağı katiyen ümit edilemezdi.

İnsanlığı şerefli mevkiine götürmek için açılan fazilet bayrağı ve onun etrafında toplanan minicik fedailer. Karşıda ise çirkinlikleri ölesiye savunan zâlimler. Gerek Fahr-i Kâinat Efendimizin şahsına, gerekse bir avuç fedaiye karşı açılan iğrenç zulüm öyle sert başladı ki, davanın kazanılacağı katiyen ümit edilemezdi. Hz. Sümeyye, kollarından gerilip, omuz mafsalları söküldükten sonra binbir eziyetin dayanılmaz acıları içinde […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Allah’ın Muhteşem Şaheseri Fahr-i Kâinat Efendimiz (sav)

Allah’ın Muhteşem Şaheseri Fahr-i Kâinat Efendimiz (sav)

Milli varlığımızın özüne sinmiş olan Sevda-yı Muhammedi (sav) bütün dünyaya ışık tutacak harika bir güzelliğimizdir.

İlah kendi güzelliğinin sonsuzluğunu, ilminin bitmezliğini seyretmek istedi. Ve imkânsızı yarattı. İşte Nur-u Muhammedi (sav). Ve sonra o sevdayı âlemlere rahmet olarak evrenlere yansıttı ve tüm varlıklara bir sevda heyecanı yayıldı. Ve de 12 Re’biülevvel günü insanlık yüce peygamberimizin nuru ile tanıştı. Güneşin kalbi havadaki moleküllerin raks heyecanı yeniden yaratılmanın sonsuz heyecanını yaşadı. İnsanlık içine […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Hâyânın Bittiği Yerde!..

Hâyânın Bittiği Yerde!..

Kur'an ve Rasulullah'ı inkâr şüphesiz ki, şehidlik makamını da inkârdır. Milletin kamu vicdanı tarafından böylelerine "ahbes" damgası vurulması yetmemektedir.

Memleketimizde söz söyleme, yazı yazma özgürlüğü yalnız ateist ve marksistlerin patronajındadır. İnananlar, taraflı tarafsız pek çok insan şerlerine lânet deyip haince yapılan bütün saldırılara karşı susar. Bunların içinde açık açık Türkiye’yi bölmek faaliyeti vardır. Kutsallaştırıp büyük adam pozuna soktukları birçok yazar bu ihânetin içindedir. Bunlardan bir kısmı teröre ve Türkiye’nin bölünmesine açık destek vermesi nedeniyle […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Fahr-i Kâinat Efendimizin Teşrifindeki Sır

Fahr-i Kâinat Efendimizin Teşrifindeki Sır

“Sevgiye dayanmayan cinsel ilgiler, hayvanlara has bir sapıklıktır. Ben gönlümle, bedenimle birlikte varım” diyerek, o en vahşi çağda bile insan güzelliğinin muhteşem temsilcisi olmuştur.

Uzun yıllar İslâmiyetin sonsuz hikmetlerle süslü binasını anlayamamakta sanki ısrar etmişizdir. Fahr-i Kâinat Efendimizin yeryüzüne teşrif ettiği yıllarda gerek Hıristiyan âlimleri, gerekse Yahudi âlimleri, ısrarla Efendimizin müstesna nesebini aramışlardır. Çünkü hem Tevrat hem de İncil tefsirlerinde, Efendimizin maddesiyle, manasıyla, çok âli bir soydan geleceği bildirilmiştir. Nitekim Fahr-i Kâinat Efendimiz, fevkalâde âli bir ırk içinde çok […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Hoşgörüde Tehlikeli Çizgi

Hoşgörüde Tehlikeli Çizgi

Kendini ve insanlık özgürlüğünü yok etmeye yönelik zaaf ve hatalar hoşgörü değil, beşeriyetin ve medeniyetin devamına ihanet olur.

İslâm politikasında, İslâm düşünce tarzında hoşgörü olayı fevkalade önemli bir ahlaki Muhammedi unsurudur. Hatta rahatlıkla ifade edebiliriz ki, hoşgörü dediğimiz faziletin en görkemli yıldızını Fahr-i Kâinat Efendimiz (SAV) getirmiştir. Ancak İslâmiyetin bu müthiş esrarını anlayarak uygulamakta ciddi bir ferasetin inceliğini anla­mazlıktan gelişimiz, son iki asırda İslâmiyetin başına gelmedik bırakmadı. Daha önemlisi, Asr-ı Saadetten hemen sonra […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Hz. Hüseyin Efendimizin Muhteşem Sırrı

Hz. Hüseyin Efendimizin Muhteşem Sırrı

Hz. Hüseyin (ra) bu sırada Cenab-ı Hakka şöyle yalvarıyordu: “Ya Rabbi, bütün belalarını ba­na ver. Çünkü takdirde namûtenahi bela sırrı vardır. Ge­lecekteki mü’minler bu belala­ra tahammül edemeyebilirken isyana düşerler. Bütün belaları bana ver ki, bundan sonra kı­yamete kadar gelen mü’minler imtihanlarını en hafif çizgide atlatsınlar."

İki gün sonra 14 asır önce âlem­lere rahmet Fahr-i Kâinat Efendimizin canı, sevgili torunu Hz. Hüseyin Efendimizin şehadet günü­dür. İnsanlık aleminin en elim ihaneti olan bu olay, bütün mü’minlerin gönlünde onarılmaz bir yaradır. An­cak Hz. Hüseyin Efendimiz, müba­rek canını arkamdan mü’minler yas tutsun diye feda etmedi. Tam aksi­ne, muhteşem mücadelesinin sırrı­nı insanoğlu anlasın da Allah’a […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Perdeler Açılıyor!..

Perdeler Açılıyor!..

Şer büyüsü bozulmuştur. Allah’ın en büyük sanat şaheseri Fahr-i Kâinat Efendimiz’in sırrı insanların yüreğinde yeni ve canlı motiflerle intişar etmeye başlamıştır.

İNSANIMIZIN SEMBOLÜ: SEVGİ Cenab-ı Hakk’ın lütfettiği bu büyük ışık şüphesiz ki Türk-İslâm dünyasındaki dirilişlerle iç içedir. Memleketimizde iki asırdır diriliğini kaybetmeye başlayan iman ve İslâmiyet aşkı yeni kuşakların gönlünde bir sevgi seli halinde parlamış, bir daha bu memleketin ufuklarından ayrılmamak üzere millî varlığımızın vazgeçilmez sembolü haline gelmiştir. Yine iki asırdır sindirilmiş, yıldırılmış, bezdirilmiş Türk insanı […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Nefislerinizin Oyunundan Kurtulun!..

Nefislerinizin Oyunundan Kurtulun!..

Şerleri en çok rahatsız eden şey, müminlerin tercihlerini toplu bir istikamette kullanma ferasetidir. İşte şer hep aynı oyunun peşindedir. Bu gücü zaafa uğratmak, parçalamak, farklı istikametlere yönelterek kendine bir nefes deliği bulmaya çalışmaktadır.

Allah’ın özel sevgi ve himâyesine mazhar olmuş milletimiz, gerçekten dünyanın tek ümididir. Öyle olmasına rağmen bu milletin evladına çürümüş, köhnemiş, dünya amaç ve örnek gösterilmektedir. Aslında dünyada yaşamak, hele mutlu bir toplum kurmak çok zor bir san’attır. Yüzyıllar boyu milletimiz bu san’atı becermiş ve gerçekten en haysiyetli toplum olma sırrını temsil etmiştir. Son bir kaç […]