Dr. Haluk Nurbaki

KADER

Allah’ın verdiği nimetleri paylaşan ve de Allah güzelliklerini gören, hiçbir hadiseyi çirkin görmeyen, hiçbir şeyi abes görmeyen bir gönle sahip olduğunuz takdirde Allah ne diyor: ben size güzel olan kaderi müyesser kılarım. Demek ki, eğer kader sabit olsaydı bu ayet-i kerime gelmeyecekti.

Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili Kardeşlerim bu gün sizinle kader konusunu konuşacağız. Bilindiği gibi bütün insanlar arasında hatta inanmayan arasında bile kader düşüncenin en önemli konularından bir tanesidir. Çoğu kez bir türlü bütün ayrıntılarıyla bilinemeyen, zaman zaman yanlış telakki edilen, zaman zaman insanın hayattaki ümitlerini alt üst eden hatta hatta imanından eden çok önemli bir konudur. 1. KADER BAŞLI BAŞINA […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Kuran’ın Kelâm Sırrı

Kuran’ın Kelâm Sırrı

Buraya kadarki bölümlerde akılcı bilim yolu ile Kur’an’ın ne muhteşem mucizeler taşıdığını anlatmaya çalıştım. Şimdi ise Kur’an’ın taşıdığı akıl almaz birsim, onun gerçeğine, özüne doğru bir yaklaşımla size aktarmaya gayret edeceğim. Her gün içinde bulunduğumuz bazı hikmetleri hiç düşündünüz mü? Kur’an’dan âyetler okuyarak belâlalardan nasıl korunduğunuzu, okuduğunuz Fatiha ile ölülerinize nasıl huzur ve rahmet verdiğinizi […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Arzın Dönüşü ve Yuvarlak Oluşu

Arzın Dönüşü ve Yuvarlak Oluşu

Kur’an’da arzın dönüşünü vurgulayan pek çok ayet vardır. Özellikle amme cüzündeki pekçok sûrede, gündüz ve gece öyle tariflerle verilmiştir ki ondan arzın dönüşünü kolaylıkla çıkarırız. Ancak sûre 27, ayet 88′de arzın dönüşü çok açık biçimde beyan edilmiştir: “Sen dağları görür, onları camid sanırsın. Oysa onlar bulut gibi yürümektedirler. Bu herşeyi sapasağlam yapan Allah’ın sanatıdır. Şüphesiz […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Kuran’ın Muhtelif İlmi Mucizeleri

Kuran’ın Muhtelif İlmi Mucizeleri

1- Evrenin gizli gerçekleri: Bilimin evren konusunda içinden çıkamadığı iki önemli soru vardır. a) Değişik mekânlar ve boyutlar, b) Evrendeki manyetik gerilim. Varlıkların iskelet sırrı boyutlarda gizlidir; bu iskelete yansıyan sonsuz kudret ise manyetik gerilimle şekillenir. Her iki kavram gizliliğini sürdürdükçe, evren hakkında tüm bilgilerimiz tahminlerden öteye geçmez. Kur’an’da bu konuları kapsayan pek çok âyet […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Kuran’ın Fizik Mucizeleri

Kuran’ın Fizik Mucizeleri

Kur’an’ın bilimsel mucizeleri saymakla bitmez. Şüphesiz bunların farkedilmeleri için engin bir fizik bilgisine ihtiyaç vardır. Zaten evrenin yaradılışındaki şaheser sanat, bir yandan ahengi, bir yandan matematik ve fizikle ihtişamı sergilemektedir. Bu gerçek açıdan bakınca fizik Allah’ın bir kader sistemidir. Bazı kıt düşüncelilerin sandığı gibi Fizik, bir madde ilmi değil, evren nizamıdır. Çeşitli kitaplarımızda, birçok ayetlerin […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Kuran’ın Matematik Mucizeleri

Kuran’ın Matematik Mucizeleri

Kur’an’da 19 sayısının büyük bir hikmeti vardır. Birçok ayetlerin kelime ve harf sayıları 19′un katları kadardır. Ayrıca Besmele 19 harflidir. Kur’an’da Sûre-i Yusuf’ta insanın 19 özelliği gizlidir. Bu nedenle 19 sayısının çok önemli bir yanı vardır. 1) 19′UN KUR’AN’DA BİLDİRİLMESİ: Kur’an bilindiği gibi Âlâk sûresinin ilk beş ayeti ile başladı. Bu beş ayet 19 kelimeden […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Kuran ve Bilim

Kuran ve Bilim

1- KUR’AN’DA BENZERSİZLİK SIRRI Kur’an’ın en önemli hikmeti benzersizlik sırrıdır. O, kendi lisanı ve özel ahengi içinde okununca, insanın temel vasfı olan duyma hassasını yitirmemiş her insan, onun benzersizliğini hemen sezer. Onun bilinen sözlerden hiç birine benzemediğini derhal farkeder. Bu hikmetin nedeni, yitirdiğimiz manâü hafızamızdaki dini aksisedadır. İnsanın kalbi; gönlü, Kur’an dalgalarına göre ayarlanmış hassas […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Muhteşem Ahenk

Muhteşem Ahenk

Yakın çevremizi incelediğimizde gördüğümüz muhteşem ahenk, akıl almaz ilmî program evrenin her köşesinde mevcuttur. Daha ilginci ilk yaratılış anında da mevcut olmuştur. Evrenin yaratılması konusunda 19. asırdan bu yana birçok teori ortaya atılmış ancak bunlardan hiçbiri sağlam bir dayanağa oturamamıştır, içlerinde biraz daha akılcı olan “Dağılan Parçacıklar” (Big bang) teorisi üstünde duralım. Bu teori evrenin […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Arzın Enerji Depolaması

Arzın Enerji Depolaması

Çağımızın gelişen bilgileri ile Cenab-ı Hak’kın varlığı konusunda insanları kendisine adeta bir anafor gibi çeken olaylar zinciri her geçen gün biraz daha üstüste katlanıyor. Bunları çeşitli misaller üstünde göstermek istiyorum. Sözgelişi arzın enerji depolaması, üstünde durulması gereken bir hadise. Bilindiği gibi başlangıç çağlarında arzdaki enerji su ve ormanların kurumuş ağaçlarından ibaretti. Isınma veya başka basit […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Kanser ve…

Kanser ve…

Cenab-ı Hak’kın varlığına ve O’nun muhteşem kudretine en ilginç gözlemlerden birisi de kanser hücresinin macerasından geçer. Bilim adamları yıllar boyu kanser hücresinin vücutta nasıl teşekkül ettiğini ve neden bazı insanların kansere yakalandığını, araştırdılar. Biliyorsunuz ki bir türlü neticeye ulaşılamadı. Ancak kanseri kolaylaştırıcı sebeplerle kansere yakalanmayan insanların varlığı mukayese edilirken bir noktada çözüme ulaşıldı. Bu sorunun […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Kuran’daki Gerçek

Kuran’daki Gerçek

Burada çok önemli bir gerçeğe değinmek istiyorum. Ateist çağlarda bile insanların bir kısmı büyük sapmalara rağmen, “Büyük bir kudret vardır ama kâinatı öylesine uzaktan dengelemiştir” şeklinde basit sathî bir Allah inancına sahiptiler. Asıl mesele gerçek bir Allah inancına nasıl yaklaşım sağlanacağıydı. Evet, fizik bize maddenin en küçük zerresinin bile bir programı olduğunu anlatıyor, astrofizik uzaydaki […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Boşluk Deneyi

Boşluk Deneyi

Bu konu tam manasıyla açıklığa kavuşmadığı sıralarda Paul Davies isimli bir teorik fizik profesörü çok ilginç bir deney yaptı. Bu deney “Boşluk Deneyi”ydi. Mutlak boşlukta atomların, elektronların nasıl hareket ettiği ve ışınların nasıl geçtiği eskiden beri fizikçilerin merakını çeken bir konuydu. Bu çerçevede sıfıra yakın bir boşluk elde etmek üzere deneyler yapan Paul Davies laboratuvar […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Modern Fizik ve Allah İnancı

Modern Fizik ve Allah İnancı

Fizik ve biyoloji ilimlerinin 19. yüzyılda kazandığı büyük gelişmeler bilim adamlarını birdenbire büyük bir kaosun içine sürükledi. Öğrendikleri her yeni şeyle kâinatın sırrını çözdüklerini sanmak gafletine düştüler. Mesela buzun eriyip suyun buhar olması gerçeğiyle karşılaşmak bile onlar için bulutların, denizlerin esrarının çözülmesi demekti. Bu güven duygusu kısa süre içinde Allah varlığının inkârını, bilimsel tanımıyla “Ateizm”i […]

 Dr. Haluk Nurbaki

KURAN ve İLİM

«ALLAH, MUHAMMED’E ÂŞIK OLMASAYDI, BÖYLE KİTAP FALAN GÖNDERİLMEZDİ.» Çünkü bu kitap Levh-i Mahfuz’un kendi tabiri ile (Sure-i Yusuf’daki tabiri ile) «kâinatın temel kompüter sisteminin Arapçaya tercüme edilerek şifrelenmiş bir halidir.»

…Yüce Kitabımızı, biliyorum diyenlerin dahi anlamadan, bir kitap gibi seyretmeleri… Onun mânâsını eleştirmek şöyle dursun, her bir saniye içine sindirip Allah diye sokaklarda raks edecekken, onun karşısında şaşkın şakın «şu şöyle mi oldu, bu böyle mi oldu» gibi evhamlara düşmeleri… …Yüce kitabımız, sevgilisi Fahr-i Kâinat Efendimize lütfettiği çok özel bir nimettir. Yani, söylemesi çok tuhaf […]

 Dr. Haluk Nurbaki

EVRENDEKİ BİLİMSEL HİKMETLER

Haluk Nurbaki ve Semih Sergen ile Trt sohbetlerinde bu defa evren deki bilimsel hikmetler keşfediliyor.