Dr. Haluk Nurbaki

Marksistleri İncitmek mi?

Marksistleri İncitmek mi?

Laikliği korumak için madde koymaya özenenler, önce laikliğe, din ve dince kutsal sayılan konuları koruyacak bir ciddiyet getirsinler.

Nüfusunun % 99.99’u Müslüman bir ülkede her vesile ile dine sataşacaksınız, başını açmıyor diye üniversiteden kızları kovalayacaksınız sonra da çıkıp bu ülkede demokrasi var diyeceksiniz! Buna karşılık yine bu ülkede sayıları binde biri bile zor bulan Marksistler incinir diye PKK’ya Marksist bile demekten kaçınacaksınız. Terör yasasına laikliği korumak için madde koymaya özenenler, önce laikliğe, din ve […]

 Dr. Haluk Nurbaki

İnancın Ateiste Kurduğu Tuzak

İnancın Ateiste Kurduğu Tuzak

...Artık herkes anladı ki, inançsız yaşayan kuşaklar hırsız olur, anarşist olur ve ilk fırsatta milleti böler.

Yüce kitabımızın mutlak mucizesi her yaşanan çağda ihtişamını hiç kaybetmeden devam eder. Bütün tarih boyu Allah düşmanları inananlara tuzak kurar dururlar. Kur’an böyleleri için “Asıl Allah’ın kuracağı kaçınılmaz tuzağı göreceksiniz” emrini hatırlatmaktadır. Yakın tarihi izlediğimiz zaman bu Kur’an emrinin ne kadar esrarlı bir şekilde tecellî ettiğini müşahede ederiz. Osmanlı imparatorluğu’nu çok hileli bir tuzakla müttefikler […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Devlete Karşı İşlenen Suç

Devlete Karşı İşlenen Suç

Hiçbir devlet kendisini yıkmaya matuf birtakım fikir ve düşüncelere ve bunların yayılmasına müsaadeyi göze alamaz.

Şüphesiz devlet, milli varlığı temsil eden bir otoritelere bütünüdür. Bir suçun devlete karşı işlenip işlenmemesi bu tanımla bağdaştırılmalıdır. Bu açıdan bakıldığı takdirde milli bütünlüğümüzün parçalanmasına ve milli değerlerimizin yok edilmesine yönelik davranışlar devlete karşı işlenmiş suç sayılmalıdır. Çünkü devlete karşı işlenen suçta tehlike devleti yıkma amacına kıyaslanarak ciddiye alınmaktadır. Osmanlı devletinin yıkılışında fevkalade nazik ve […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Yanlışı Yaşamak

Yanlışı Yaşamak

Bu basit meseleleri aslında asıl büyük geleceği haber vermek için hatırlattım. Hasta zihinlerinizde saklayıp planlamak istediğiniz şer tuzakların başınıza yıkılacağını bilesiniz istedim.

Mekke’nin fethinden yani kâfirlerin mutlak yenilgi ve tasfiyesinden sonra Ebû Süfyan’ın evinde ilginç bir ko­nuşma oldu… O çağın küfrünün lideri durumunda iken Mekke’nin fethinden yarım gün önce Müslümanlığı kabul eden Ebû Süfyan ve eşi arasında geçen bu konuşma çok ilginçtir. Hind, kendisinin hiç beklemediği bu yenilgi karşısında panik içindeydi. Öyle ya o çağın en akıllıları, […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Fikir Özgürlüğü ve Hoşgörü

Fikir Özgürlüğü ve Hoşgörü

Hoşgörünün aslı, insanların davranışlarına ve düşüncelerine karşı gösterilmesi lâzım gelen bir iyiniyet sabrıdır. Ancak bu iyiniyet kişilere karşı bir sıcaklığı yaşatmak, hataları ve kusurları görmezlikten gelerek kavgaları yok etmek için kullanılan bir primdir. Gerek insanları, gerekse milletleri tahrip eden insanlık değerlerini yok eden düşüncelere karşı hoşgörü insanlığa, sevgiye karşı büyük bir ihanettir.

Dünyadaki en ilginç tezatlardan biri fikir özgürlüğü ve hoşgörü konusundaki akılalmaz sahteciliktir. Fikir özgürlüğü ve hoşgörüye en tahammülsüz sistem, marksizmdir. Kendi düşüncesinden başka her türlü düşünceye karşı büyük bir taassup içindedir. Hatta daha rahatça denilebilir ki, yeryüzünün en faşist diktası, komünist idaresidir. Ama buna rağmen dünyanın neresinde özgürlük ve hoşgörüden yana bir faaliyet varsa, marksistler […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Solu Diriltme Çabaları

Solu Diriltme Çabaları

Son günlerde gerçekten komaya giren sola, büyük bir çaba ile reanimasyon yapılmaktadır. Ne çare ki bu işi beceririm sanarak ortaya çıkanlar, gerçekten tam mânâsı ile yeteneksiz ve bilgisizdir. Hamdolsun sol böyle sosyal hekimlerin eline düşmüştür.

Tıp biliminde ölüme yakın bir noktadaki hastayı hayata döndürme çabalarına “Reanimasyon” denir. Ve başlıbaşına bir bilim dalıdır. Üstelik çok usta ellerin başaracağı bir faaliyet dalıdır. Kaba bir çeviri ile yeniden canlandırma, hayata döndürme işlemi, acemi ya da bilgisiz biri tarafından yapılırsa, hastanın ölmeyeceği de varsa çabucak ölüm getirir. Son günlerde gerçekten komaya giren sola, büyük […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Millet Nedir, Ne Değildir?

Millet Nedir, Ne Değildir?

...var olma savaşını kazanabilmek için önce kendi değerlerine ve tarihine sahip çıkması gerekmektedir. Üstelik yine hamdolsun tarihimizde utanılacak bir tek hâtıra, ya da yanlışımız yoktur.

Bir millet aynı ekolojik şartlara uyumu, birlikte yaşanan ortak duygu ve düşünce paralelinde buluşabilen topluluktur. Ne düşüncesi, ne duyguları olmayan, çıkar amacı ile bir araya gelen insan sürüsü değildir. Bu yüzden bir millet uzun zaman süreçleri içinde geleneksel bir yapı kazanır. Bu yapı ne kadar sağlamsa, bir anlamda tarihsel varlığı ne kadar uzun ve derinse […]

 Dr. Haluk Nurbaki

İlim Münâfıkları

İlim Münâfıkları

Atölyelerde hazırlanarak fosil görünüşü verilen sahte iskeletlerin ve utanmadan yapılan saçmalıklarının iç yüzünü ayrıntıları ile hatırlarsınız. Bütün uydurmalar için ortak bir hüküm vardır. O da hiç bir ilmî delile dayanmayan tahminleri, kesin deliller varmış gibi insanlara yutturma gayretidir.

İlim, gerçekten çok mukaddestir. Çünkü O İlâhi san’atın bir tarz ifâdesidir. Bu yüzden de en ufak bir aldatmacaya veya sahtekârlığa tahammülü yoktur. Ne yazıktır ki müspet bilgilerin doğum çağı sayılan 19’uncu yüz yılda, birçok gerçeğin üzerine perdeler çekilmiş ve İlâhî san’atın bu örnekleri karanlıkta bırakılmıştır. Günümüzde kasıtlı olarak ilme düşürülen bu gölgeler tek tek aydınlanıyor. […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Gerçek İrtica: ATEİZM

Gerçek İrtica: ATEİZM

Günümüzde ne yazık ki beş kuruşluk biyoloji bildiğini sananlar, evrim'in ilmî bir gerçek olduğunu söyleyebiliyor. İşte masalın çirkin yanı budur.

Son günlerde bütün mânevi değerlerimize olduğu kadar Fahr-i Kâinat Efendimiz’e hayasızca dil uzatan nasipsizlere vereceğim bu cevapta, ilim dünyasının ateistlere gösterdiği kırmızı kartları sergilemek istiyorum. İlim haysiyetinden tamamen uzak olan “gerçek mürteciler”e gezegenimizde yer yoktur. Medeniyetin sembolü, insanlara saygı ve sevgi şeklinde özetlenebilir. Çok dar görüşlü kişiler bile, “medeniyet” kavramının teknolojik gelişmelerden çok ötede, mânevî […]