Dr. Haluk Nurbaki

GÖNÜL 1

GÖNÜL 1

Gönül, ruhun insan bedeninde, insan varlığında açıldığı noktadır.

İyi günler sevgili dinleyiciler… Biliyorsunuz gönül sohbetine devam ediyoruz. Gönlün tanıtımına devam ediyoruz. Ve bugün gönlün ilahi yansıma sırlarını anlatmaya çalışacağız. Konu Başlıkları 1. MÜMİNİN GÖNLÜNE SIĞARIM 1.1. Nedir Bu Gönül Hikmeti? 2. AŞK DEDİĞİMİZ GÜCÜN VARLIĞI 2.1. Aşkın Varlığını Tanıtabilmek: Aşk-ı Mecazi 2.2. Aşk, Akıl Almaz Bir Gücü Temsil Eder 2.3. Aşkın Maverası: Rabbınız Değil Miyim? 2.4. Aşkın Boyutu […]

 Dr. Haluk Nurbaki

HASANEYN EFENDİLERİMİZ

Güvenmeyin imanınız kalmaz! Rüzgâr gibidir, gelir geçer imanınız yüreğinizden! Sizi mânâya taşıyacak, ahrete taşıyacak ancak onların sevgisidir.

Ehl-i beyt’in gülleri Hasaneyn efendilerimiz, onların varlığı kâinatın ekseninin titreşimini dengede tutan bir yüceliktir. Ne çare ki insanoğlu hala bu güzelliği, kendisine can veren canların bu hikmetlerini anlayamamıştır. Allah onların gönül selamını üzerimizden eksik etmesin! Bu gün size çok önemli bir şey söyleyeceğim; “Ben, hasaneyn efendilerimiz hakkında konuşma hazırlarken çok tereddüt ettim. Çünkü mânâ ilminin […]

 Dr. Haluk Nurbaki

ÖLÜM ve VELİLER

ÖLÜM ve VELİLER

Ölürlülük bu dünyaya aittir. Eğer mümin ölmez, şehid ölmez yasaları geçerli ise bu ölmezlik bildiğimiz tarzda bir ölmezliktir. Yani taa, ahirete gidip de ondan sonra ölmezlik değildir o! Toprağa intikâl ettikten itibaren de ölmezliği devam etmektedir.

Uğur İlyas Canbolat: Evet sevgili dostlar, gönüllerde gezinti programı ile yine huzurlarındayız, yine sizlerle beraber olmanın hazzını yaşıyoruz. Hocam Dr. Haluk Nurbaki ve ben Uğur İlyas Canbolat hepinizi selamlıyor, gönül kapınızın manadan gelen esintilere hep açık kalmasını, açık olmasını diliyoruz. Hocamla beraberliğimizde yine mana katlarından sırlar yakalayacak, gönlümüzün anahtar mahiyetindeki şifrelerini deşifre etmeye gayret göstereceğiz. […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Kalbin Hissi İlgileri

Kalbin Hissi İlgileri

Karnımız acıktığı zaman bu duygunun mide nahiyesin­den geldiğini, uzun bir düşünme faaliyetinden sonra bey­nimizin yorulduğunu fark ederiz. Üzüldüğümüz zaman, sevdiğimiz zaman kalb nahiyesinde bir hissin belirdiğini inkâr edecek kimse var mı? Ne zaman ağlamışsanız, bu duygunun kalbde başladığını hissedersiniz. İnsanoğlu on binlerce yıldır, hangi inançta olursa olsun, duyguların kalbden geldiğini bilmektedir. On dokuzuncu yüzyıl maddecileri, […]

 Dr. Haluk Nurbaki

SEVGİ

Samanyolu TV’de yayınlanan Sayın Onk. Dr. Haluk Nurbaki’nin bu sohbetinde; sevgi ve aşk hakikatinin gerçek mânâsına erişeceksiniz… Günümüzün en çok tartışılan ve nefsani duygular ile karıştırılan sevgi ve aşk kavramlarınız değişecek. Sevgiyi tanımak istiyorsanız… İşte Haluk Nurbaki! işte mânâ, işte gerçek sevda…

 Dr. Haluk Nurbaki

HAZRETİ SÜMEYYE

Cenab-ı Hak, Kainatı ehl-i beyt ve habibinin (s.a.v.) yüzü suyu hürmetine yarattı. Sonra bir gün insan oğluna ışık tutması için O’nu Mekke’ye ışınladı… Bütün evrenleri yok olmaktan, solmaktan, insanları sona ermekten kurtaran Fahr-i Kainat Efendimiz teşrif etti. Ve bütün mânâ alemi, bütün evrenler bir şey bekliyordu; Allah, sevgilisi Fahr-i Kainat’ın uğrunda ilk kanı kim dökecek! […]

 Dr. Haluk Nurbaki

HAZRETİ NESİBE

Hz. Nesibe ilk imtihanını Uhud’da verdi. Uhud savaşına yaralıları tedavi etmek amacıyla gitmişti. Ama içerisindeki çok özel bir duygu, savaşa gireceğini de söylüyordu. Bu yüzden kılıcını alarak gitti Uhud’a.

Yüceler yücesi, kâinatın yaratılış gayesi, Allah’ın sevgilisi Fahri Kâinat sevdalısı Hz. Nesibe ve O’nu seven muhterem mana ehilleri… Hepinize selamunaleyküm. Sevgili kardeşlerim! Siz de geldiğiniz için hepinize selamunaleyküm… Bugün, nur çağının Fahri Kâinat etrafında billurlaşan sevdaların bir tanesini anmak cüretini göstererek bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hz. Nesibe (hissedilirken) inşallah hepinizin gönlüne kendi vereceği sevgi mesajları […]

 Dr. Haluk Nurbaki

KURAN ve İLİM

«ALLAH, MUHAMMED’E ÂŞIK OLMASAYDI, BÖYLE KİTAP FALAN GÖNDERİLMEZDİ.» Çünkü bu kitap Levh-i Mahfuz’un kendi tabiri ile (Sure-i Yusuf’daki tabiri ile) «kâinatın temel kompüter sisteminin Arapçaya tercüme edilerek şifrelenmiş bir halidir.»

…Yüce Kitabımızı, biliyorum diyenlerin dahi anlamadan, bir kitap gibi seyretmeleri… Onun mânâsını eleştirmek şöyle dursun, her bir saniye içine sindirip Allah diye sokaklarda raks edecekken, onun karşısında şaşkın şakın «şu şöyle mi oldu, bu böyle mi oldu» gibi evhamlara düşmeleri… …Yüce kitabımız, sevgilisi Fahr-i Kâinat Efendimize lütfettiği çok özel bir nimettir. Yani, söylemesi çok tuhaf […]

 Dr. Haluk Nurbaki

GÖNÜLDEN ŞERRE ATILAN OK

GÖNÜLDEN ŞERRE ATILAN OK

Haluk Nurbaki, mümin’nin gönlündeki iman silahı gönül kabiliyetini anlatıyor. Şer karşısında niyazın ve imanın gücü…

 Dr. Haluk Nurbaki

HAZRETİ EBUBEKİR

Hz Ebubekir, zekatını ve infakını borçlanarak tamamlamıştır. Ömrünü tamamladığı zaman da borçlu gitmiştir. Hatta dostlarına: “Sakın ola, benim borçlarımı hazineden ödemeyin; eğer çok samimi dostlarım çıkar, bir kısmını öderse, kalanını ben Cehennemde yanarak öderim, bu bana ait bir olaydır” demiş.

…İnfakta çok üstün örnekler sergileyen insan da Hz Ebubekir’di. Hz Ebubekir Efendimiz, bütün servetini köleleri ve cariyeleri satın almak için harcadı. Bu harcaması infakın sınırsızlığını göstermektedir. Öylesine harcadı ki, nihayet parası bitti. İki gündür yemek yemiyorlardı. Hz Ebubekir Efendimiz, “Ya Esma, farkında mısın? İnsanı zengin bilmeleri ne tuhaf… Bizi herkes tok sanıyor. Hadi bize kimse […]

 Dr. Haluk Nurbaki

HAZRETİ ABDULLAH

Fahr-i Kâinat Efendimiz'in genetik şifresini taşıdığı için Abdulmuttaliple birlikte ortâk o genetik şifreyi birleştirerek Abdullah'ın sırrını intikal ettirdiler. Zaten Cenab-ı Hakk'ın Fahr-i Kâinat şifresini böyle ikiye parçalayıp tekrar birleştirme hususundaki mucizesini anlayabilmek mümkün değildir. Bu ilmin doruğundaki sırdır.

…Hz. Abdullah’ın künyesi: Ebu Muhammed, Ebu Ahmed veya Ebu Kusem’dir. Efendimiz’in babası Abdullah, soy bakımından Hz. İsmail’e ve Hz. İbrahim’e dayanır… …Efendimiz’ in babası Abdullah, yetişip de 16 yaşına geldiği zaman müthiş bir güzelliğin temsilcisi oldu. Herkes: “Bu çocuk sıradan bir güzellik taşımıyor. Bunun güzelliği aynı Hz. Yusuf’un güzelliğine benziyor” diyordu… … Cenab-ı Hak Fâtıma […]

 Dr. Haluk Nurbaki

HAZRETİ HATİCE

HAZRETİ HATİCE

Gönlünde tecelli eden güzelliklerin akıl almaz ihtişamlarla çektiği Yüce Resulümüzün yeryüzündeki ilk aksi ve ilk sedası olan, Hz. Hatice Annemiz. Selamun aleyküm. “İslamiyet’in dışında kadın olmaz! Dişi olmaz… Maddesi de olmaz, mânâsı da olmaz. Çünkü, sevgi olmaz! Sevilmek şerefine yalnız İslam kadını nail olmuştur.” Bu, Fahr-i Kainat Efendimizin: “bana dünyada kadın sevdirildi” sözleri içerisinde gizli, […]

 Dr. Haluk Nurbaki

HAZRETİ ZEYNEP

Hz. Zeynep, Efendimiz’in halasının kızıdır. 10 yaşından itibaren her an Efendimizin hânesindedir. İlk Müslüman guruptan bir tanesidir. Şimdi, İslâm düşmanı hainlere bir önemli cümle var; “Hz. Zeynep 28 yaşındaydı, Hz. Zeyd’le evlendiği zaman… Bu yaşa kadar her gün Efendimiz’in evine girip çıkardı.” Eğer Fahr-i Kâinat Efendimiz, Hz. Zeyd’e değil, kendisine ait bir mecazî aşk duyduğunu […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Sohbet

Sohbet

Sohbet mevzuunun ulvî haşmeti karşısın­da akıl, mantık, hakîkî aklı bulmak zevki içinde iflâs eder.

Sohbet, aşk ve mânâ âleminin formülü demekdir. Aşk ülkesinde ruh ve yaratanının çeşitli tecellî sırlarının alfabesidir. Sohbet her oluşdan ötede, hâl ehlinin aşık ve ma’şuk cilvelerinin bizlere sızan rüzgârlarıdır. Sohbet, tasavvufa giriş, Âlem-i hakikatde kendini terkedişin beyânıdır. Sohbet, ma’nevî ilmin harfleridir. Onların kompozisyonu, talibe hal ilminin ilk kelime­leridir. Sohbet mevzuunun ulvî haşmeti karşısın­da akıl, mantık, […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Atomdaki Aşkın Sırrı

Atomdaki Aşkın Sırrı

En hakîki ifâdesîle maddenin sembolü olan atomda tam bir aşk mevcütdür. Müstehzi münkire, Sûre-i Bakara’nın 15 inci Âyetinde buyurulduğu veçhile, asıl Allahın onlarla na­sıl istihza etdiğini, Dâvamı müsbet metodla isbat ederek göstereceğim.

Modern fizik, senelerce, dalâlet sitesinde bocalayan müsbet ilimleri, hakikat nuruna iletmekde.. Atomu reklâm afişlerinden harp sahala­rına kadar yayan ilim, onun en canlı noktasını tam bir hak analizi ile açıklamadı. Bu yazımızla bu sırlardan iki ana noktayı tam bir riyâzî metodla açıklamak azmindeyiz! Bu gün birer ilmî akide olan bu sırların, Âyeti kerîmesîle, ayrıca «KÜN» emrinin […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Maddeden Aşka

Maddeden Aşka

Ölüm, zamanı gelince vücudun en tabii ihtiyacı olur; ve hücre, bu neticeyi hasretle bekler.

Uzun devirler boyunca insanlık, kâinatın çeşitli hâdiselerini hayran hayran takip etti. Bu azîm meçhuller ülkesinin madde kadrosundan birkaç damla sır, yeni zamanlar çağında, müsbet ilimler vasıtasiyle çözülür gibi oldu. Fakat o asırlarda insanlar, bu sırları dehşetle karşılıyacakları yerde, yine ilimlerinin azlığı sebebiyle garip bir gurur ve nefs itimadı havasına kapıldılar. Müsbet ilimlerle taban tabana zıt […]