Dr. Haluk Nurbaki

KADER

Allah’ın verdiği nimetleri paylaşan ve de Allah güzelliklerini gören, hiçbir hadiseyi çirkin görmeyen, hiçbir şeyi abes görmeyen bir gönle sahip olduğunuz takdirde Allah ne diyor: ben size güzel olan kaderi müyesser kılarım. Demek ki, eğer kader sabit olsaydı bu ayet-i kerime gelmeyecekti.

Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili Kardeşlerim bu gün sizinle kader konusunu konuşacağız. Bilindiği gibi bütün insanlar arasında hatta inanmayan arasında bile kader düşüncenin en önemli konularından bir tanesidir. Çoğu kez bir türlü bütün ayrıntılarıyla bilinemeyen, zaman zaman yanlış telakki edilen, zaman zaman insanın hayattaki ümitlerini alt üst eden hatta hatta imanından eden çok önemli bir konudur. 1. KADER BAŞLI BAŞINA […]

 Dr. Haluk Nurbaki

GÖNÜL 1

GÖNÜL 1

Gönül, ruhun insan bedeninde, insan varlığında açıldığı noktadır.

İyi günler sevgili dinleyiciler… Biliyorsunuz gönül sohbetine devam ediyoruz. Gönlün tanıtımına devam ediyoruz. Ve bugün gönlün ilahi yansıma sırlarını anlatmaya çalışacağız. Konu Başlıkları 1. MÜMİNİN GÖNLÜNE SIĞARIM 1.1. Nedir Bu Gönül Hikmeti? 2. AŞK DEDİĞİMİZ GÜCÜN VARLIĞI 2.1. Aşkın Varlığını Tanıtabilmek: Aşk-ı Mecazi 2.2. Aşk, Akıl Almaz Bir Gücü Temsil Eder 2.3. Aşkın Maverası: Rabbınız Değil Miyim? 2.4. Aşkın Boyutu […]

 Dr. Haluk Nurbaki

MUTTAKİLERİ HİDAYETE ÇIKARAN KİTAP

Kuran-ı Kerim, Levh-i mahfuzun Arapça’ya çevrilmiş bir özetidir. Yani “Levh-i Mahfuz” dediğimiz zaman bütün Kâinatın, âlemlerin ne kadar bilgisi, yazgısı varsa bunları ihtiva eden dev bir kompüter merkezi, demektir “Levh-i mahfuz” aslında. Yine Yüce kitabımız biliyorsunuz başlangıç kısmında, yani Sure-i Bakara’nın hemen ikinci, üçüncü ayetinde: “bu kitap insanları hidayete çıkaran kitaptır” demiyor; ancak muttakileri hidayete çıkaran kitaptır, diyor.

Kuran-ı Kerim, Levh-i mahfuzun Arapça’ya çevrilmiş bir özetidir. Yani “Levh-i Mahfuz” dediğimiz zaman bütün Kâinatın, âlemlerin ne kadar bilgisi, yazgısı varsa bunları ihtiva eden dev bir kompüter merkezi, demektir “Levh-i mahfuz” aslında. *** Konu Başlıkları 1. LEVH-İ MAHFUZ MERKEZİ 1.1. Allah’a Karşı Bir Sorumluluk Duygusu 1.2. Kuran İle İnsan İkiz Kardeştir 1.3. Kuran Okumayan, Namaz Kılmayan Bir İnsan […]

 Dr. Haluk Nurbaki

KALBİN MADDESİ ve MÂNÂSI

İnsanın gönlüne Allah tecelli eder. Âlemler ise, Cenâb-ı Hakkın tecellisi ile meydana gelmiştir. Allah’ın zât-ı sıfatlarından büyük olduğu için, insan büyük âlemdir.

Sevgili dinleyicilerim, size bugün kalbi, onun hem maddesini hem mânâsını anlatacağım. Bu sayede de gönlü, gönlün derinliklerini sevgiyi imanı öğreneceğiz. İnsanların yeryüzüne geldiklerinden beri merak ettikleri fakat bir türlü gerçeğini öğrenemedikleri konu: “Kalp” konusudur. Çünkü kalp ilk bakışta insanın maddesel yapısının devamını sağlayan sıradan bir organ, bir pompa, bir motor gibi sanılır. Hâlbuki insan vücudunun […]

 Dr. Haluk Nurbaki

HASANEYN EFENDİLERİMİZ

Güvenmeyin imanınız kalmaz! Rüzgâr gibidir, gelir geçer imanınız yüreğinizden! Sizi mânâya taşıyacak, ahrete taşıyacak ancak onların sevgisidir.

Ehl-i beyt’in gülleri Hasaneyn efendilerimiz, onların varlığı kâinatın ekseninin titreşimini dengede tutan bir yüceliktir. Ne çare ki insanoğlu hala bu güzelliği, kendisine can veren canların bu hikmetlerini anlayamamıştır. Allah onların gönül selamını üzerimizden eksik etmesin! Bu gün size çok önemli bir şey söyleyeceğim; “Ben, hasaneyn efendilerimiz hakkında konuşma hazırlarken çok tereddüt ettim. Çünkü mânâ ilminin […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Kalbe Atılan İmza

Kalbe Atılan İmza

Allah, yaratılıştaki, ifâde etmeye çalıştığımız bu büyük sırrı bildirmek için, insan kalbine, sol orikül üzerine imza­sını atmıştır. Kalbde, sol orikül üzerindeki İlâhî imzanın şekli şöyledir: Ayrı atlaslardan aldığım resimlerde de gör­düğünüz gibi, sol orikül üzerinde, avuç içindeki derin çiz­giler gibi bir takım çizgiler vardır. Bu çizgiler Kur’an yazı­sı ile “Allah” yazmaktadır. Size örnek verdiğim atlaslar, […]

 Dr. Haluk Nurbaki

İSLAM’DA EKONOMİK DÜZEN ve FAİZ

İslam’ı silahla yenme[nin], İslam’ı korkutmanın mümkün olmadığını kısa bir sürede kavradılar. Bundan sonra yapabilecekleri iş, bundan sonra İslam’la mücadele edebilecekleri noktaları bir, iki uçta toparladılar. Bunlardan bir tanesi İslam gibi yaşamayı prensip itibariyle önceden kabul etmektir. Kendi gelenekleri, kendi kültürlerini baştan sona kadar değiştirmek… Bunun adı tarihte biliyorsunuz; rönesanstır.

 Dr. Haluk Nurbaki

KURAN ve İLİM

«ALLAH, MUHAMMED’E ÂŞIK OLMASAYDI, BÖYLE KİTAP FALAN GÖNDERİLMEZDİ.» Çünkü bu kitap Levh-i Mahfuz’un kendi tabiri ile (Sure-i Yusuf’daki tabiri ile) «kâinatın temel kompüter sisteminin Arapçaya tercüme edilerek şifrelenmiş bir halidir.»

…Yüce Kitabımızı, biliyorum diyenlerin dahi anlamadan, bir kitap gibi seyretmeleri… Onun mânâsını eleştirmek şöyle dursun, her bir saniye içine sindirip Allah diye sokaklarda raks edecekken, onun karşısında şaşkın şakın «şu şöyle mi oldu, bu böyle mi oldu» gibi evhamlara düşmeleri… …Yüce kitabımız, sevgilisi Fahr-i Kâinat Efendimize lütfettiği çok özel bir nimettir. Yani, söylemesi çok tuhaf […]

 Dr. Haluk Nurbaki

INTERPRETATION OF FATIHA (English dubbing)

Haluk Nurbaki interpretation of the fatiha. Every Muslim must follow. (English dubbing)

 Dr. Haluk Nurbaki

ALLAH’A YAKIN OLMAK NE DEMEKTİR?

Efendimiz, kendi yaşayış tarzıyla İslâm’ın nasıl olması lazım geldiğini ortaya koymuştur. Bir insanın dünya hayatından koparak Cenab-ı Hakk’a gidip dönmesi kesinlikle İslamiyet’in yasakladığı bir durumdur. Eğer; Cenab-ı Hakk devamlı ibadeti murad buyursaydı, insanda nefsi yaratmazdı. …Allah’a yaklaşımı; insan kendi zevkiyle, kendi imanıyla senkron olarak yürüttüğü zaman Cenab-ı Hakk’ın makbulüdür. Mesela; cuma namazı için, namazınızı kılar […]

 Dr. Haluk Nurbaki

KAİNAT YOKKEN, ALLAH’IN VARLIĞI…

ALLAH’IN KÂİNATI YARATMADAN ÖNCE VARLIĞI NASILDI? Allah’ın kâinatı yaratmadan önceki varlığına ilişkin sorunun iki yanı vardır;Birincisi, Allah’tan evvel ne vardı? İkincisi, tam bir hiçlik varken Allah’ın varlığı nasıl yürüyordu? Bir şeyin evvelinden bahsedilebilmesi için saatin çalışmaya başlaması lazım gelir. Saati, Cenb-ı Hakk ‹big bang› ile yarattı. Maddesel evreni (kısmen de evrenin diğer katmanlarından bazılarını) yaratırken […]

 Dr. Haluk Nurbaki

PEYGAMBERE İMAN NEDİR?

MADEM GÖNÜLLE BULABİLİYORUZ, PEYGAMBERLERE NE İHTİYAÇ VAR? Bir şeyi anlamak veya kavramak için gerçekten insan tek başına yeterli midir, değil midir? Bütün ilim şubelerini inkâr ile Peygamberi inkâr benim nazarımda aynıdır! Eğer siz ilme inanıyorsanız ilmin yol göstericiliği lazımdır! Eğer Allah’ı Fahr-i Kâinat Efendimiz’den daha iyi tarif edebilen bir insan varsa buyurun hep beraber gidelim […]

 Dr. Haluk Nurbaki

EZAN-I MUHAMMEDÎ

Sayın Onk Dr Haluk Nurbaki’nin, İslam’ın temel unsurlarından ezan, abdest ve fatiha ile canlanan namazın manevi hikmetlerini anlattığı bu eşsiz mana ziyafetini kaçırmayınız.

 Dr. Haluk Nurbaki

Milletin Özündeki Sır

Milletin Özündeki Sır

Milletin özündeki bu esrarengiz ilâhi hikmetin bir tecellisi de bin yıllık tarihi boyunca hiçbir taassup ve irtica sapması göstermemesidir. Çünkü tarih boyunca siyasi otoriteler yapacakları zorbalıkları hep din maskesi alanda yapmışlardır.

Milletimiz bin yıldır Allah ve Resulüne yaptığı hizmetler, bu arada verdiği milyonlarca şehid nedeniyle büyük bir ittifakı ilâhiye mazhar olmuştur. Dost-düşman herkes bunun hikmetini anlamasa da onun korunduğunun farkındadır. Gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından bu milleti bölmek, hatta tüketmek için yapılan bütün gayretler akim kalmaya mahkûmdur. Zaten son yıllık tarihimizi insafla inersek, milletin karşı karşıya kaldığı […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Devlete Karşı İşlenen Suç

Devlete Karşı İşlenen Suç

Hiçbir devlet kendisini yıkmaya matuf birtakım fikir ve düşüncelere ve bunların yayılmasına müsaadeyi göze alamaz.

Şüphesiz devlet, milli varlığı temsil eden bir otoritelere bütünüdür. Bir suçun devlete karşı işlenip işlenmemesi bu tanımla bağdaştırılmalıdır. Bu açıdan bakıldığı takdirde milli bütünlüğümüzün parçalanmasına ve milli değerlerimizin yok edilmesine yönelik davranışlar devlete karşı işlenmiş suç sayılmalıdır. Çünkü devlete karşı işlenen suçta tehlike devleti yıkma amacına kıyaslanarak ciddiye alınmaktadır. Osmanlı devletinin yıkılışında fevkalade nazik ve […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Madde ve Mânâ İşbirliği

Madde ve Mânâ İşbirliği

Milletimizin geleceği, yalnız "ümitvarız” temennisiyle sembolize edilemez. Ben yeni yetişen genç neslin, her sahadaki başarısından, bunun yanında imanındaki güçten bir şey kaybetmemesinden öylesine sıcak bir mutluluk duyuyorum ki, gerçekten bu millet, kurtulmuştur.

Yüce kitabımız ve İslâmiyet, şüphesiz her emriyle erişilmez bir ihtişamı temsil etmektedir. Dünyanın yaşam çizgisinde bu ihtişamı, madde ve mânâyı akıl almaz bir ustalıkla mezcetmesinde seyrederiz. Takdire ve ilahi hükme karşı son derece teslimiyetine rağmen bir Müslüman, gayret ve çalışmada en uç noktaya ulaşmanın çabasını yaşar. Sultan Fatih bir yandan devrinin teknolojisini aşarak en büyük […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Laikliğe Sıkı Sıkı Sarılın Ki!..

Laikliğe Sıkı Sıkı Sarılın Ki!..

laikçiliğe sıkı sıkı sarılın ki, toplu halde cehennem yakıtı olasınız. Mânevi değerlere, insan haysiyetine bin yıl sahip çıkmış bir milletin evlatlarını, gençlerini içkiye, iğrenç seks çılgınlıklarına teşvik ettiğiniz, alıştırdığınız yetmedi de, petrol devlerinin İslâm kaynaklarını sömürmesine yardımcı olmak için hangi bahşiş karşılığı yaptığınız belli olmayan Kur'an düşmanlığına bayrak açtınız.

Yıllardır İslam’a ve Kur’an’a karşı açtığınız yarı gizli mücadelenizi birden müthiş bir şekilde damgalayıverdiniz. Kur’an düşmanlığının, İslâm düşmanlığının insanın en büyük özlük hakkı olan haysiyetli yaşama tarzını terk ederek dünya pisliğine gömülün. Hiç değilse bizler kimin Allah’dan, manevi değerlerden yana olduğunu apaçık bilelim. Pek çok iyi niyetli müslüman sizlerin iç yüzünü, nasıl bir çirkinlik taşıdığınızı, […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Nefislerinizin Oyunundan Kurtulun!..

Nefislerinizin Oyunundan Kurtulun!..

Şerleri en çok rahatsız eden şey, müminlerin tercihlerini toplu bir istikamette kullanma ferasetidir. İşte şer hep aynı oyunun peşindedir. Bu gücü zaafa uğratmak, parçalamak, farklı istikametlere yönelterek kendine bir nefes deliği bulmaya çalışmaktadır.

Allah’ın özel sevgi ve himâyesine mazhar olmuş milletimiz, gerçekten dünyanın tek ümididir. Öyle olmasına rağmen bu milletin evladına çürümüş, köhnemiş, dünya amaç ve örnek gösterilmektedir. Aslında dünyada yaşamak, hele mutlu bir toplum kurmak çok zor bir san’attır. Yüzyıllar boyu milletimiz bu san’atı becermiş ve gerçekten en haysiyetli toplum olma sırrını temsil etmiştir. Son bir kaç […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Sevginin Biyolojisi

Sevginin Biyolojisi

Maddeperest ve makina insan olma alışkanlığı, sevgi gibi mukaddes bir duyguyu kaybettirmektedir. Halbuki maddenin bizzat kendisi câzibe dediğimiz bir tür sevgiden kuruludur. Elektron câzibesini kaybetse atom yok olur. Gezegenler câzibelerini kaybetseler uzayın sonsuz boşluğunda kahrolurlardı.

Tıp ilminin yeni yeni konusu olmaya başlayan sevgi, kâinatın temel kanunudur. Maddeperest ve makina insan olma alışkanlığı, sevgi gibi mukaddes bir duyguyu kaybettirmektedir. Halbuki maddenin bizzat kendisi câzibe dediğimiz bir tür sevgiden kuruludur. Elektron câzibesini kaybetse atom yok olur. Gezegenler câzibelerini kaybetseler uzayın sonsuz boşluğunda kahrolurlardı. Yine de asıl sevgi kâinatın en mükemmel varlığı insanda […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Çağımıza Mesaj

Çağımıza Mesaj

Rabbimiz "Duhâ" sûresinde bir videonun kasetini ileri çevirmekten daha kolay bir şekilde gelecek asırları perde perde göstererek Habibini teselli etmektedir. Tabi bu arada, O Habibin ümmetine de o büyük müjdelerden paylar düşmekte. Her nimete olduğu gibi müjdelere de nailiyetimiz O'nun yüzü suyu hürmetine...

“Duhâ sûresi” çağımızda büyük bir mucize sırrı taşıyan bir Kur’ân mesajıdır. Bu sûre, Efendimizin üzüntülü bir devrinden sonra inzâl olmuştur ve yalnız O’na hitab etmektedir. Efendimizin üzüntüsünün sebebi ise, kendisinden asırlarca sonra gelecek olan mü’minler adına duyduğu endişelerdir. Onların yaşayacağı zulümlü zulmetli çağları Allah’ın izniyle görüyor; ümmetinin azalacağını ve insanların pek çoğunun kurtuluştan nasipsiz kalacağını […]