Dr. Haluk Nurbaki

İslamiyetin Ruh Sağlığına Verdiği Önem

İslamiyetin Ruh Sağlığına Verdiği Önem

BAHİS: 4 İSLÂMİYETİN RUH SAĞLIĞINA VERDİĞİ ÖNEM: Kitabımızın birinci bölümünde ruh sağlığının ilmî bir açıklamasını yapmıştık. Hatırlarsanız insanın beden yapısında ciddi ölçüde yansıyan ruhî çıkmazları üç kısım olarak tesbit etmiştik. Korku, inançsızlık ve isteklerdeki aşırılık çıkmazları. Bu çıkmaz sokakların insanı yakaladıktan sonra binbir mutsuzluk içinde perişan ettiği biliniyor; ama nasıl dönüleceğini kimse bilmiyor. Gerçekten birçok […]

 Dr. Haluk Nurbaki

İSLAM’DA NİKÂH ve AİLE DÜZENİ

Erkeklik ve kadınlık bir manevi potansiyel güçtür, fizik bir belirti değildir! Fizik belirtiyle erkek, erkek; kadın, kadın olmaz!

…maalesef toplumumuzda da çok yanlış tatbik edilen bir husus: hem erkeğin, hem kadının bakire olması lazımdır. «Eğer bakire bir kız evlenecekse, kocasının da bakire olması lazımdır!» diyor Canab-ı Hakk. Binaenaleyh, erkekte bekaret kavramı getirerek, insanların (kadın ve erkek) haysiyet bakımından eşitliğini ortaya koyuyor… …bugün gerçekten ne yaptığını bilmeyen toplumlar, seks eğitiminden seks özgürlüğüne kadar hayvani […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Ahlâk İnkâr Edilmeden İslâm İnkâr Edilemez!

Ahlâk İnkâr Edilmeden İslâm İnkâr Edilemez!

İslâmiyeti reddettiğiniz takdirde, kadının eşitliği başta olmak üzere, ilim öğrenmeyi, haysiyetli çalışmayı, başkalarına zarar vermeyen kazanç tarzını reddediyorsunuz demektir. Tam sırtlan dövüşü bir ekonomiye, Allah’ı düşünmeye fırsat vermeyen bir dünya tutkusuna taşımak istiyorsunuz demektir.

Hatırlarsınız, bir süre önce bu sayfada fizik inkâr edilmeden Allah inkâr edilemez diye seslenmiştim. Şimdi de ahlâk inkâr edilmeden İslâm’ın inkâr edilemeyeceğini dile getirmek istiyorum. Bugün yeryüzünde toplumları ayakta tutan hakiki ve ahlâki kuralların hemen hepsi semavi dinlerden alınmıştır. Gerçi Marksist ülkelerin dahi uyguladığı bu yasalar, zaman içinde asıllarına göre yıpranmıştır, fakat temel çizgiler reddi […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Medyanın Çürümüşlüğü

Medyanın Çürümüşlüğü

Ahlâki değerlerin maddiyata taparak yaşayan toplumlarda her geçen gün çökmesi, soygun ve cinsel anarşinin temel kaynağıdır.

Bir kısım basının sermayesiz kâr amaçlı ekonomik kurumları onlara öyle aptalca bir gurur vermiştir ki, kendilerini yıkılmaz sanıyorlar. Son günlerde bir gazetenin kendisine uydu olarak seçtiği gazeteye destek amacıyla yaptığı reklâmların gülünçlüğüne bakın ki, milleti hiçe sayarak kavramlar ve anlamlar dejenere edilmektedir, belki fark etmişsinizdir. Radikal kelimesine hiçbir ülkede giydirilmeyen bir kıyafet giydirildi. Radikal kelimesi […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Allah’ın Muhteşem Şaheseri Fahr-i Kâinat Efendimiz (sav)

Allah’ın Muhteşem Şaheseri Fahr-i Kâinat Efendimiz (sav)

Milli varlığımızın özüne sinmiş olan Sevda-yı Muhammedi (sav) bütün dünyaya ışık tutacak harika bir güzelliğimizdir.

İlah kendi güzelliğinin sonsuzluğunu, ilminin bitmezliğini seyretmek istedi. Ve imkânsızı yarattı. İşte Nur-u Muhammedi (sav). Ve sonra o sevdayı âlemlere rahmet olarak evrenlere yansıttı ve tüm varlıklara bir sevda heyecanı yayıldı. Ve de 12 Re’biülevvel günü insanlık yüce peygamberimizin nuru ile tanıştı. Güneşin kalbi havadaki moleküllerin raks heyecanı yeniden yaratılmanın sonsuz heyecanını yaşadı. İnsanlık içine […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Hâyânın Bittiği Yerde!..

Hâyânın Bittiği Yerde!..

Kur'an ve Rasulullah'ı inkâr şüphesiz ki, şehidlik makamını da inkârdır. Milletin kamu vicdanı tarafından böylelerine "ahbes" damgası vurulması yetmemektedir.

Memleketimizde söz söyleme, yazı yazma özgürlüğü yalnız ateist ve marksistlerin patronajındadır. İnananlar, taraflı tarafsız pek çok insan şerlerine lânet deyip haince yapılan bütün saldırılara karşı susar. Bunların içinde açık açık Türkiye’yi bölmek faaliyeti vardır. Kutsallaştırıp büyük adam pozuna soktukları birçok yazar bu ihânetin içindedir. Bunlardan bir kısmı teröre ve Türkiye’nin bölünmesine açık destek vermesi nedeniyle […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Fikir Özgürlüğü ve Hoşgörü

Fikir Özgürlüğü ve Hoşgörü

Hoşgörünün aslı, insanların davranışlarına ve düşüncelerine karşı gösterilmesi lâzım gelen bir iyiniyet sabrıdır. Ancak bu iyiniyet kişilere karşı bir sıcaklığı yaşatmak, hataları ve kusurları görmezlikten gelerek kavgaları yok etmek için kullanılan bir primdir. Gerek insanları, gerekse milletleri tahrip eden insanlık değerlerini yok eden düşüncelere karşı hoşgörü insanlığa, sevgiye karşı büyük bir ihanettir.

Dünyadaki en ilginç tezatlardan biri fikir özgürlüğü ve hoşgörü konusundaki akılalmaz sahteciliktir. Fikir özgürlüğü ve hoşgörüye en tahammülsüz sistem, marksizmdir. Kendi düşüncesinden başka her türlü düşünceye karşı büyük bir taassup içindedir. Hatta daha rahatça denilebilir ki, yeryüzünün en faşist diktası, komünist idaresidir. Ama buna rağmen dünyanın neresinde özgürlük ve hoşgörüden yana bir faaliyet varsa, marksistler […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Siz Bu Milleti Anlamadınız, Anlayamazsınız!

Siz Bu Milleti Anlamadınız, Anlayamazsınız!

...Türkiye’de yıllardır böyle bir kör dövüşün içindedir. Tek parti devrinde halk, yöneticilere karşı tarif edilmez bir nefret duymuş, ilk seçimlerde CHP yi yerle bir etmiştir.

Demokratik bir sistem içinde her kuruluş, her siyasi teşekkül, milletini anlamak zorundadır. Ancak faşist ve farksız düşünce sahipleri ahmakça bir düşünce ile milleti aptal, kendini akıllı sayar. Bu yüzden millete rağmen iş yapmak ister. Türkiye’de yıllardır böyle bir kör dövüşün içindedir. Tek parti devrinde halk, yöneticilere karşı tarif edilmez bir nefret duymuş, ilk seçimlerde CHP […]