Dr. Haluk Nurbaki

RÜYA 2

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page


Bazıları hiç rüya görmüyor, deniyor… Nedenleri nelerdir, insan hiç rüya görmez mi ya da görmemesi mümkün mü?

Şimdi rüya konusunun önemini ben bir daha özetlemek istiyorum; Rüya, biliyorsunuz, bir anlamda ruhumuzu tanımamız için bir vesiledir. Hem bir taraftan Cenab-ı Hakk’ın lütfedeceği bazı ilahi mesajları rüya kanalıyla alabiliyoruz, bir taraftan da ruhumuzu tanıyoruz… Ölmezliği tanıyoruz, zamanın atlamasını, geçmiş zamanda yaşamayı sağlıyoruz, gelecek zamanda yaşamayı sağlıyoruz; yani: dolayısıyla rüya bir anlamda manevi âlemin bir tarz anahtarı, tanınma imkânını teşkil ediyor. Bu bakımdan rüya çok ciddi bir olay…

Yani, rüyayı bir, sanki bugünkü kavram kargaşasında, rüya sanki bir fal olayının bir parçası gibi istikbale haber vermenin bir şekli gibi çok basit ölçüde alınıyor. Hâlbuki benim kanaatime göre rüya bizim manevi eğitimimizin bir parçasıdır. Allah’ın lütfu bizi rüya vasıtasıyla da eğitir ve aynı zamanda da önemli olarak müminlerde, hayat yaşayış biçimlerindeki birtakım yanılgıları tavsiye ettirir rüya. Yapacağımız yanlışları tavsiye ettirir… Bu bakımdan rüyayı böyle bir (hâşâ) eğlence gibi görmemek, rüyayı bir masal gibi görmemek, (hele hele) Fal gibi görmemek lazım… Rüya, yani dinin bir parçasıdır.

Bilhassa İslamiyet’te rüya fevkalade önem kazanmıştır, çünkü (geçen de konuşmamızda bir nebze bahsettim):

Cenab-ı Hakk, Yüce Kitabımızda rüyalarla ile ilgili pasajlar aktararak, bize rüyanın ne kadar önemli olduğunu tanıtmak istiyor.

Değil mi? Yani;

“Kuran bir olayın yorumunda rüyayı anahtar olarak kullanmışsa” demek ki: ne kadar önemli bir şey, rüya…

Rüya

Rüya

Şimdi tabii, rüyanın bu kadar büyük önemi ve bu kadar manevi değerleri yanında; bir takım nefsi cızırtılar içerisinde cereyan etmesi de mümkündür! Yahut da, şahsın rüyanın özünden gelen mesajları alamayarak kendi ezberindekileri oraya yazması mümkündür. Çünkü (yine geçen sohbetimizde söyledim) rüyayı ruh görür, beyin, kompütürüne, hafızaya yazar ve bunu yazarken de bildiği kartlara göre yazar… Şimdi diyelim ki ruh, rüyada cenneti gördü. Cenneti nasıl yazacak? Bize nasıl gösterecek, rüyaya ait?.. İşte bunun yan kartlarına, hafıza kartlarına cennet yazabilmesi için o hafıza kartlarında belli birtakım dokümanların, belli birtakım bilgi birikimlerinin olması lazım ki ona benzeterek yazsın… [Çözümü devam ediyor…]

ALINTI VE KOPYALAMA: "NurbakiMektebi.com" ticari maksat gütmeyen, tamamen gönüllü katılıma açık bir iştiraktir! NurbakiMektebi.com'da, Haluk Nurbaki'nin umuma açık şekilde yapmış olduğu sohbetleri, vaazları, radyo ve televizyon programları kaleme alınarak yayınlanmakta; gazete ve dergi yazıları, ticari dağıtımı durmuş ve devam eden kitaplarından alıntılar kaynak gösterilerek yayımlanmaktadır. Bu bağlamda yayımlanan içeriklerin ulaşılabilir olması asıl gayemiz dâhilindedir; hakları saklı değil, tamamen açıktır. Ancak, alıntı ve kopyalama yapacağınız içerik sayfasına "bağlantı" vermeniz ve/veya "kaynak" göstermeniz zorunlu olmakla beraber, "ticari maksatlı yayınlarda" içeriğin tamamı veya bir kısmı hak sahiplerinden yazılı izin alınmadan kullanılamaz!

One Response to RÜYA 2

  1. Pingback: RÜYA 1 / Dr. Haluk Nurbaki - Nurbaki Mektebi