Vakit Gazetesi

 Dr. Haluk Nurbaki

Millet Nedir, Ne Değildir?

Millet Nedir, Ne Değildir?

...var olma savaşını kazanabilmek için önce kendi değerlerine ve tarihine sahip çıkması gerekmektedir. Üstelik yine hamdolsun tarihimizde utanılacak bir tek hâtıra, ya da yanlışımız yoktur.

Bir millet aynı ekolojik şartlara uyumu, birlikte yaşanan ortak duygu ve düşünce paralelinde buluşabilen topluluktur. Ne düşüncesi, ne duyguları olmayan, çıkar amacı ile bir araya gelen insan sürüsü değildir. Bu yüzden bir millet uzun zaman süreçleri içinde geleneksel bir yapı kazanır. Bu yapı ne kadar sağlamsa, bir anlamda tarihsel varlığı ne kadar uzun ve derinse […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Nefislerinizin Oyunundan Kurtulun!..

Nefislerinizin Oyunundan Kurtulun!..

Şerleri en çok rahatsız eden şey, müminlerin tercihlerini toplu bir istikamette kullanma ferasetidir. İşte şer hep aynı oyunun peşindedir. Bu gücü zaafa uğratmak, parçalamak, farklı istikametlere yönelterek kendine bir nefes deliği bulmaya çalışmaktadır.

Allah’ın özel sevgi ve himâyesine mazhar olmuş milletimiz, gerçekten dünyanın tek ümididir. Öyle olmasına rağmen bu milletin evladına çürümüş, köhnemiş, dünya amaç ve örnek gösterilmektedir. Aslında dünyada yaşamak, hele mutlu bir toplum kurmak çok zor bir san’attır. Yüzyıllar boyu milletimiz bu san’atı becermiş ve gerçekten en haysiyetli toplum olma sırrını temsil etmiştir. Son bir kaç […]

 Dr. Haluk Nurbaki

İnananların Oyu Kutsaldır!

İnananların Oyu Kutsaldır!

Türk-İslâm bilincine sahip çıkmak, önce parti ve cemaat kaygılarından kurtularak şerre gerekli siyasi dersi vermekle başlar. Bu memlekette marksist ve ateist cephe Türk-İslâm insanına karşı çıktığı sürece bu milletin tek bir ses gibi toplandığını ve dâvâsına sahip çıktığını görürse susar. Aksi takdirde hergün yeni Bizans hileleri ile ensenizde boza pişirmeye devam eder.

Türk-İslâm insanı davranışlarında fevkalade hassas, akıllı ve isabetli olmak zorunda, aksi takdirde dost görünen düşmanların tuzağına düşmeye mahkûm olur. Önümüzdeki günlerde İstanbul’da üzerinde çok durulan üç ilçenin seçimi yenilenecek, milliyetçi muhafazakâr vatandaşın reyini kapmak için envâî çeşit çarpık mekanizmalar çalıştırılacak. Bunların içinde en tehlikelisi masum görünen hilelerdir. Merkez sağ partilerin saygın adaylar çıkararak bunları kazandırmak […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Demokratik Hukuk Devleti

Demokratik Hukuk Devleti

Laikseniz laik olun, müslümanların yakalarından ellerinizi çekin. Bu çağda marksist kafa ile dine saldıramazsınız. Hele bin yıldır yaşayışından, soluk almasına kadar her zerresi ile İslâm hamurunda yoğrulmuş bu millete akıl öğretmeye, “bit” kadar bilginizle rehberliğe hiç kalkmayın.

Devlet kavramı ve devlet olma tarzı, tarihin ilk yıllarından beri büyük kargaşalar geçirmiştir. Bu yüzden sayıları parmakla gösterilecek kadar az olan adil yöneticiler dışında toplumlar, insanlar, devletten hep zulüm görmüştür. Her konuda olduğu gibi, tarihte ilk kez “Medine Beyannamesi” ilanı ile Fahr-i Kâinat Efendimiz, demokratik hukuk devletini kurmuş ve tarif etmiştir. Batı, büyük sosyal çalkantılar […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Tayyib’in Duası

Tayyib’in Duası

...mânâ ilimleri ile daha net açıklık getirebiliriz. İnsan, kalbi ile Allah’a niyaz becerisine sahiptir. İnsanın gönlünde biriken gerçek bir niyaz, direkt olarak Allah’ın takdir lütfuna yansır ve bir tarz fiile döner.

İnsanların olaylara ve evrene bakış tarzı arasındaki çok bariz fark Sayın Tayyip Erdoğan’ın kuraklık karşısında yağmur duasına başvurma önerisi ile yeniden gündemde. Tarih boyunca bir olay karşısında Allah’a başvurma konusu, insanları net bir çizgi ile ikiye ayırmıştır. Evrenler ve olaylar maddesel kurgulardan mı ibârettir? Yoksa bunların ötesinde madde çizgisi ile bilinmeyen bir mânevî gerçek mi […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Laikler Listesi

Laikler Listesi

... Laiklik diye birşey yok ortada. Var sanılan bazılarının, kendi taşından yonttuğu bir puttan ibarettir. İnananlar, elbirliği ile insanımızı “Sâmiri’nin buzağısı” na tapmaktan kurtaralım. A Sınıfı, B Sınıfı laiklerle hesabımız kıyâmete kadar sürer. Her seferinde mutlaka Allah ve Resûlünden yana olan kazanır.

Türkiye’de laiklik konusunda kimsenin belirgin bir tanım yapamadığı kesin. Ancak birçokları bilerek, bilmeyerek kendini laik sanmaktadır. Dünya literatüründe laiklik diye bir doktrin yoktur. Zaten bir kimsenin kendi başına laik olması da mümkün değildir. Olsa olsa bir kimse, ben laiklikten yanayım diyebilir. Laikliği savunanların düşünce ve amaç yapısı ise birbirinden farklı, hatta çoğu zaman birbirine ters […]