Beklenen Vakit Gazetesi

Dr. Haluk Nurbaki’nin Beklenen Vakit Gazetesi’nde yayımlanan yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

 Dr. Haluk Nurbaki

Fikir Özgürlüğü ve Hoşgörü

Fikir Özgürlüğü ve Hoşgörü

Hoşgörünün aslı, insanların davranışlarına ve düşüncelerine karşı gösterilmesi lâzım gelen bir iyiniyet sabrıdır. Ancak bu iyiniyet kişilere karşı bir sıcaklığı yaşatmak, hataları ve kusurları görmezlikten gelerek kavgaları yok etmek için kullanılan bir primdir. Gerek insanları, gerekse milletleri tahrip eden insanlık değerlerini yok eden düşüncelere karşı hoşgörü insanlığa, sevgiye karşı büyük bir ihanettir.

Dünyadaki en ilginç tezatlardan biri fikir özgürlüğü ve hoşgörü konusundaki akılalmaz sahteciliktir. Fikir özgürlüğü ve hoşgörüye en tahammülsüz sistem, marksizmdir. Kendi düşüncesinden başka her türlü düşünceye karşı büyük bir taassup içindedir. Hatta daha rahatça denilebilir ki, yeryüzünün en faşist diktası, komünist idaresidir. Ama buna rağmen dünyanın neresinde özgürlük ve hoşgörüden yana bir faaliyet varsa, marksistler […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Bizde ve Dünyadaki Cemaat Kavramları

Bizde ve Dünyadaki Cemaat Kavramları

Tartışmasız olarak en yüce din, en yüksek inanç kaynağı olan İslâmiyeti, içimizdeki güveler anlamamakta direniyorlar. İnsanları kardeşlikten, insanlık sevgisinden kurulu bir muhabbet çemberi içinde birleştirmeye çalışan tarikatlara karşı pek çok medya kalemi ne çirkin yargılarda bulundu. Ne dehşet mizansenler hazırladı.

Son günlerde Japonya ve Amerika’da ciddî iki inanç terörüne şahit olduk. Zaten eskiden beri İslâm dışı inançların içinde teşekkül eden tarikat cemaatlerinin ne kadar saldırgan olduğunu, bulundukları topluma ne kadar düşman olduklarını gösteren pekçok örnekler seyretmekteyiz. Bir an için bu örnekler Cenab-ı Hakk’ın özellikle bizim medyamıza verdiği müthiş derslerdir. Tartışmasız olarak en yüce din, en […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Huzur Eczanesi

Huzur Eczanesi

Hayatta karşılaştığımız bütün olaylara karşı belli bir tevekküle sahip değilsek, dayanılmaz bir gelecek korkusuna kapılırız. Bu duygu bizde panik doğurur ki, bunalımların gizli sebebi bu paniktir.

Sevgili okuyucularım, bu yazımızda, Kur’an mucizelerinin en muhteşemlerinden birini daha gözler önüne sereceğiz. Asr sûresinin mânâsından anlıyoruz ki: iman etmeyen, güzel davranmayan, hak ve sabır meziyetlerini taşımayan herkes hüsrandadır. Yâni çıkmaza girmiş, yıkılmış ve perişan olmuştur. Bu muhteşem Kur’an hükmünü açıklamadan önce, NEFS bilgilerini açıklamaya çalışan psikoloji ve tıbbî psikolojinin çok önemli tespitlerini özetlemek istiyorum. […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Şerrin Son Sığınağı!

Şerrin Son Sığınağı!

iman kültürüne sahip olursanız ve bunu karşıdaki devletlere farkettirirseniz en hırçın ve haksız hareketinizde bile size karşı lütfen, diye başlayan bir saygı niyazında bulunurlar. Hakikaten silkinip iman kültürümüzü gençliğimize mal etmeliyiz. Aksi takdirde önünegelen, aklı eren ermeyen şaşkınların azarlamalarına karşı susmak zorunda kalırsınız.

Milletimizin, özellikle genç kuşağın islâm gerçeğini sezmesi Fahr-i Kâinat Efendimizin muhteşem ahlâkını anlaması ve kuranın erişilmez yüceliğini farketmesi şer cepheyi kahretmiştir. Akla gelen gelmeyen her türlü iftiralarla İslam bütünlüğüne koşan milletimize çengeller atmışlardır. Türk-Kürt ayrımcılığı, alevi-Sûnni tefrikacılığj, laik-antilaik çığırtkanlığı bunların en aşikâr olanlarıdır. Fakat çok manevi güce sahip milletimizin bütünlüğünü bozmak şerre bir türlü nasip […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Tesettür

Tesettür

Binlerce yıl önce denenip toplumları çöktüren ahlaki bunalımlar esir pazarında çıplak kadın teşhir eden fotokopilerini bu kez televizyonlarda tekrar ediyor. Ne yazıktır ki ne istediklerinden, ne yaptıklarından habersiz olan kadın haklan savunucuları da ağzını açmak cesaretini bile gösteremiyorlar. Tarihte Ortadoğu'daki Sodom ve Gomore kentlerini ilahi gazaba uğratan, Roma gibi dev bir imparatorluğu sona erdiren müstehcenlik senaryolarını hep beraber soğukkanlılıkla ve vurdumduymazlıkla seyrediyoruz.

Yeryüzünde yaşayan milletlerin, onları temsil eden toplumların mutsuzlukları hiçbir düşünen kafa için inkâr edilemeyecek kadar aşikârdır. İşin en ilginç yanı insanlık tarihi tanındığı günden bugüne çoğunlukla bu mutsuzluk aynı çizgileri değişik renklerde de olsa tekrar edip durmuştur. Mutsuzluklar temelde sevgi eksikliğine dayanır. İnsanlar birbirini sevemedikçe hırçınlaşır, kavgalar yaygınlaşır. İnançsızlığın bir damgası olan şükürsüzlük de, buna […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Bozulan Düzeni İyileştirme Çabaları!..

Bozulan Düzeni İyileştirme Çabaları!..

Şair Eşref bu mısrasında: Eskiden “devri istibdattı söyletmezlerdi adamı / şimdi devri hürriyet evvela söyletirler sonra .., ananı.”

Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk bakışta fark edilemeyen müthiş bir mânevî esrarı vardır. Kuruluş safhasında velîlerin himmeti ve Kur’an ahlâkıyla atılan temellerin hikmeti nedeniyle bu benzersiz medeniyet abidesi sahneden çekilmiş olmasına rağmen, güzelliğini hiç yitirmiyor. Onu yıkıp daha iyisini yapma iddiasıyla ortaya çıkmamıza rağmen ne hale geldiğimiz ortadadır. 6 asır gibi büyük bir zaman dilimini yalnız kendi […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Perdeler Açılıyor!..

Perdeler Açılıyor!..

Şer büyüsü bozulmuştur. Allah’ın en büyük sanat şaheseri Fahr-i Kâinat Efendimiz’in sırrı insanların yüreğinde yeni ve canlı motiflerle intişar etmeye başlamıştır.

İNSANIMIZIN SEMBOLÜ: SEVGİ Cenab-ı Hakk’ın lütfettiği bu büyük ışık şüphesiz ki Türk-İslâm dünyasındaki dirilişlerle iç içedir. Memleketimizde iki asırdır diriliğini kaybetmeye başlayan iman ve İslâmiyet aşkı yeni kuşakların gönlünde bir sevgi seli halinde parlamış, bir daha bu memleketin ufuklarından ayrılmamak üzere millî varlığımızın vazgeçilmez sembolü haline gelmiştir. Yine iki asırdır sindirilmiş, yıldırılmış, bezdirilmiş Türk insanı […]

 Dr. Haluk Nurbaki

İslam’a Karşı Zulüm Politikası

İslam’a Karşı Zulüm Politikası

Yıllarca kendi milletinin mânevî değerlerini çok âdi sloganlarla yok etmeye çalışan bu şaşkınlar grubu bir türlü insanın özündeki mânevî değerlere sahip çıkma arzusunu farkedememiş, Allah'a ve onun nazlı dini İslamiyete karşı her karşı çıkışında daha derin bir İslâmî heyecanla karşılaşmıştır.

Tarihin her devrinde iki zıt düşüncenin mücadelesi sürekli olarak gündemdedir. Bunlardan birisi hakkı temsil eden inançlı insanların hayır cephesi, diğeri ise hayırdan rahatsız olan, güzellikleri kıskanan şer cephesi… Bu mücadelenin varlığına elbette Cenab-ı Hak müsaade etmektedir. Çünkü bu sayede hakkın ve hayrın güzellikleri daha derinlemesine anlaşılabilmekte, gerçek insanla, taklit insan arasındaki fark açığa çıkmaktadır. Ondört […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Siz Bu Milleti Anlamadınız, Anlayamazsınız!

Siz Bu Milleti Anlamadınız, Anlayamazsınız!

...Türkiye’de yıllardır böyle bir kör dövüşün içindedir. Tek parti devrinde halk, yöneticilere karşı tarif edilmez bir nefret duymuş, ilk seçimlerde CHP yi yerle bir etmiştir.

Demokratik bir sistem içinde her kuruluş, her siyasi teşekkül, milletini anlamak zorundadır. Ancak faşist ve farksız düşünce sahipleri ahmakça bir düşünce ile milleti aptal, kendini akıllı sayar. Bu yüzden millete rağmen iş yapmak ister. Türkiye’de yıllardır böyle bir kör dövüşün içindedir. Tek parti devrinde halk, yöneticilere karşı tarif edilmez bir nefret duymuş, ilk seçimlerde CHP […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Azınlığın Çoğunluğa Tahakkümü!

Azınlığın Çoğunluğa Tahakkümü!

İslâmiyet’e hakaret etmenin düşünce özgürlüğünün vazgeçilmez ilkesi olduğunu sananlar öyle çoğaldı ki şarkıcı, sunucu, sanatçı geçinen üç kuruş kazanabilmek için din aleyhtârı cephede yer almayı zorunlu sanıyorlar.

Dünyanın her ülkesinde görüş ayrılıklarından doğan rahatsızlıklar olağandır. Genel olarak görüşleri ve düşünceleri azınlığa malolmuş insanlar, çoğunluğun baskısından şikâyet ederler. Şüphesiz demokrasi kavramı içerisinde düşüncelerin temsil ettiği sayılara bakılmadan serbestçe ifadesi gerekmektedir. Ve hemen hemen bütün batılı ülkelerde azınlıkta kalan ülkelerin serbestçe, ifadesi hatta hayat içerisinde yaşanması demokrasinin vazgeçilmez bir ilkesi olarak savunulmaktadır. Türkiye sosyal […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Kafkasya, Rusya’nın İç Meselesi Olamaz!..

Kafkasya, Rusya’nın İç Meselesi Olamaz!..

Rusya Çeçenya’dan aldığı dersten sonra değil bize karşı tavır almak, küçük Türk İslâm devletlerinin yanından bile geçmeye tövbe edecektir.

İkinci Cihan Savaşı’ndan sonra dünya haritası mümkün olduğu kadar sağlıklı bir şekilde çizilmek istendi. Birleşmiş Milletlerin kurulması ve sömürgeciliğin sona ermesi bir çok ülkenin sağlıklı bir şekilde bağımsızlık kazanmalarına fırsat verdi. Aslında Sovyetler Birliği olmasaydı dünya milletleri imkân oranında kültürlerini temsil eden devlet yapılarına kavuşacaklardı. Ne var ki, Sovyetler Birliği kendi kültürüne sahip olmayan dev […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Osmanlı Ruhunun Ölmezliği

Osmanlı Ruhunun Ölmezliği

Çığırtkanlar ne kadar yay­gara koparırsa koparsın bu ülkede bir din tehlikesi ve din kavgası sorunu yoktur. Yüzde 99′u Müslüman olan bir ül­kede İslamı tehlike görmek, ancak marksistin cinnet mantığı olabilir.

Devletlerde tıpkı insanlar gibi ruhsal ve bedensel varoluş sırrı taşır. Son AGİK topla­tısında Osmanlı ruhunun ölmezli­ğini bir kez daha seyrettim. Gerçi AGİK toplantısı, uğursuz ve samimiyetsiz çehresinin başarısız bir sembolüdür. Ne var ki bu toplan­tıda dost düşman herkes, Osman­lı ruhunun sırrını istese de istemese de seyretti. Hem de Osmanlının Avrupa’ya son noktada ulaştığı bir toprak […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Dağdaki Çobanın ve Profesörün Oyu

Dağdaki Çobanın ve Profesörün Oyu

bence Allah’a inanmayan insana oy hakkı verilmemelidir. Çünkü bütün gerçek bilim adamlarının milyarlarca insanı en açık şekilde Allah’ın varlığını görmelerine rağmen biri bu kadar açık bir hakikati göremiyorsa, hangi yöneticinin daha dirayetli olduğunu nasıl fark edecektir?

Demokrasiyle totaliter rejim zihniyetinin temel mantıksızlıklarından biri insanları seviye farkına tabi tutma ya da eşit görme ilkesidir. Demokratik rejim insanların düşünce seviyeleri ve kültür farklılıkları ne olursa olsun eşit görür. Fahr-i Kâinat Efendimiz’in üzerine basa basa söylediği gibi insanlar renk, ırk, cins açısından kesin olarak eşittir. Bu eşitliği bozma amacıyla hiçbir mazeret bulunamaz. Faşist rejimlerin, […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Dinsizlik Cinneti!..

Dinsizlik Cinneti!..

Batı’da dinle mânevî değerlere saldıranlar kesinlikle ruh hastası kabul edilmekte ve tedavilerinin gerektiği vurgulanmaktadır. Memleketimizde aydın geçinip taklit etmeye çalıştıkları batı yapısındaki dine saygının, devletin icra ve yargı kanatlarına da yayılması fevkalade önemlidir. Bir cumhurbaşkanı, ancak yetkili bir din adamının huzurunda yeminle göreve başlar ve mahkeme yeminlerinde kutsal kitaplar daimdir.

Yeryüzündeki bütün kavimler ve bu dünyada yaşayan herkes, inancın iç dünyamızdan gelen bir zorunluk olduğunu bilmektedir. Hatta pek çok batılı psikolog ve düşünürler inanç ihtiyacının bir tarz içgüdü olduğunu ciddî bir şekilde savunmaktadır. Soluk almak gibi, yemek yemek gibi duygular insanın ne kadar gerçeği ise, inanç da böyle bir gerçektir. Ve işin en güzel tarafı, […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Put ve Putlaşmaya Doğru!..

Put ve Putlaşmaya Doğru!..

Bana sorarsanız Atatürk’ü koruma kanununa ek bir madde koyarak ona hakareti yasakladığınız gibi onu putlaştırmayı da yasaklamalıyız.

Düşünce ve yaşam tarihinin en ciddî irtica sorunu, put’a dönmektir. Zaten bugünkü insanlar birçok alanda, kendilerini gelişmiş, uygarlıklarını büyümüş sansalar da irtica çarkından bir türlü kurtulamazlar. Toplumlar kendilerinin geleceğini koruyup disipline ederken, zaman zaman ahlâkî değerleri yıkmak isteyen isyancılar türemiştir. Bunlar herkese pek cazip gelen seks özgürlüğü sloganıyla devamlı olarak toplumları iğrenç vahşet çağlarına çekerler. […]

 Dr. Haluk Nurbaki

İçki İçmek ve İçkiyi Savunmak!

İçki İçmek ve İçkiyi Savunmak!

Yıllarca bu memlekette içki içmeyen kişiye karşı terbiyesiz ve ukala bir tavırla eksiklik yaftası yapıştırılmak istendi. Hatta müdürlük, Genel müdürlük sıraları gelmiş, ehliyetleri tam kişilerin tâyinleri yapılmadı. Böyle âdi ve alçakça bir kavram laikliğin tabii bir sonucu mu idi ki, bunun tersi düşünülünce çağdaş insan kavramına sarhoşluk rozeti takılmak isteniyor.

Refahlı Belediyelere karşı çıkmanın bir tarzı da içkiyi savunma şekline dönüştü. Sn. Tayyib Erdoğan’ın belediyeye ait kuruluşlarda ve belediyeye bağlı toplantı salonlarında içkiyi yasaklaması, hele son olarak Cemal Reşit Rey’de bir sergi sırasında içkiye müsaade edilmemesi mâhut çevreleri çıldırttı. İçki içmekle, içki içilmesini savunmak arasındaki büyük farkı anlamamazlıktan gelen pek çokları “Efendim böyle şey olur […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Müslümanların Özlük Hakları!..

Müslümanların Özlük Hakları!..

Yahu sizin lütfettiğinizi sandığınız ibadete karışmama ilkesi, en vahşi istila ordularında dahi vardır. Siz nereden gelip, kimi istila ettiniz ki ibadetlere karşı güya suskunluğunuzu bir fazilet sanıyorsunuz? Bu suskunluğunuz sizin inanmadığınız laiklik tavrınızdan değil, korkaklığınızdan kaynaklanmaktadır.

Dünya tarihinde görülmemiş bir tezat memleketimizde yaşanmaktadır. Resmen ve fiilen ekseriyete yakın bir çoğunluğu müslüman olan bir millet azınlık durumuna düşürülmüş ve özlük haklarını bir avuç zorbadan alma çabasına sürüklenmiştir. Bir müslümanın vazgeçmeyeceği “özlük hakları” olan dört temel ilke vardır. a- İnancına karşı çevresinin saygılı olmak zorunluğu, b- Peygamberine, Kur’an’a ve ezana karşı herkesin saygılı […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Modern Münafıklık!..

Modern Münafıklık!..

...şimdi onu layık olduğu mevkiye getireceğiz diyenler, kadının ba­cağını ve göğsünü ön plana çıkara­rak aynı tehlikeli oyunu oynuyorlar. Kadın güzelliği ile, zarafeti ile, duy­gusu ile, aklı ile bir hilkat harikası­dır. Onu seks dükkanlarında satılan şişirilen oyuncaklara benzetmeye kimin hakkı var? Olsa olsa bu hak, münafığın hakkıdır.

Günümüzde en çok göze çarpan şey söyledikleri sözlerle davranışları arasında büyük uçurum olan sahtekârlıklardır. Ka­dınlara özgürlük yalanından tutun da insanlık sevgisine birlik ve kardeşliğe ait söylenen bütün cilalı gayretler tam mânâsı ile birer müna­fıklık örneğidir. Hatta vatanperver­lik millet için fedakârlık örnekleri çoğaldıkça aileleri hatta fertler bile kendi kendini aldatan palyaçolara dönüşmüştür. Güya İslama karşı olan, […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Kim Haklı İse Ortaya Çıksın!

Kim Haklı İse Ortaya Çıksın!

Kendilerini Cumhuriyetin özel bir kuşağı sanan garip bir laik zümre. Ne burjuvayı, ne liberalliği, ne de aydın sınıf olma haysiyetini bir türlü anlayamayan, ancak cebine Cumhuriyet Gazetesi koyup yürüyebileceğine inanan robotlar...

İçinde bulunduğumuz kaosun aşılması için çok gerçekçi ve cesur bir teşhis lazım. Hepimiz fark ediyoruz ki, yerin altında bir mağarada karanlıklar içinde kördöğüş oynuyoruz. Buradan kurtulmak için çare arayan cesur, milliyetçi Türk insanını, şaşkın kalabalıklar destekleyeceği yerde yarış halinde köstekliyorlar. Bir yandan medya şimdiye kadar hiçbir sorunu çözememiş, ancak karıştırıp kördüğüm etmiş olmasına rağmen hâlâ […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Ezan

Ezan

...Taksim‘de, Kızılay‘da camilerin yapılması bu yüzden fevkalade önemlidir. Kasvetin en yoğun ve sevimsiz olduğu bu yörede, insanların gönlünü boğulmaktan kurtaracak tek çare ezan sesidir.

Türk-İslâm insanının gerek bu dünyada, gerek ahirette en iftihar edeceği mevzulardan biri, ezana ve camilere verdiği önemdir. Ben bu ayrıcalığı özellikle Avrupa’da çok yakın hissettim. Bizim insanımız, Avrupa’ya çalışma amacıyla gitmeden önce, özellikle İngiltere ve Fransa ağırlıklı olmak üzere, bu kıtaya yerleşmiş dört milyona yakın Müslüman nüfusu vardı. Ama cami sayısı yüz elliyi bile bulmamıştı. […]