Akit Gazetesi

Dr. Haluk Nurbaki’nin Akit Gazetesi’nde yayımlanan yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

 Dr. Haluk Nurbaki

Milletin Özündeki Sır

Milletin Özündeki Sır

Milletin özündeki bu esrarengiz ilâhi hikmetin bir tecellisi de bin yıllık tarihi boyunca hiçbir taassup ve irtica sapması göstermemesidir. Çünkü tarih boyunca siyasi otoriteler yapacakları zorbalıkları hep din maskesi alanda yapmışlardır.

Milletimiz bin yıldır Allah ve Resulüne yaptığı hizmetler, bu arada verdiği milyonlarca şehid nedeniyle büyük bir ittifakı ilâhiye mazhar olmuştur. Dost-düşman herkes bunun hikmetini anlamasa da onun korunduğunun farkındadır. Gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından bu milleti bölmek, hatta tüketmek için yapılan bütün gayretler akim kalmaya mahkûmdur. Zaten son yıllık tarihimizi insafla inersek, milletin karşı karşıya kaldığı […]

 Dr. Haluk Nurbaki

İrtica!..

İrtica!..

Meselâ Marksizim çağın en büyük toplu irtica hareketidir. Çünkü insanları, tüm ahlâki değerlerden uzaklaştırarak maddi değer kıstası altında ezmek, inançsızlığın büyük bir vahşet saldırışıdır.

İrtica kavramı, İslâmiyetin yeryüzüne getirdiği bir çıkmaz sokağın tanıtımından ibarettir. İrtica, İslâmiyette cahil devrin kötülüklerine dönmek demektir. Yani irticanın, İslâm tanımıyla iki unsuru vardır. Cahilliğe dönüş. ‘ncisi de, çirkin geleneklere, yanlış yaşam tarzına dönüştür. Çünkü İslâmiyet, insanlığı cahillikten kurtarıp, insanlara yakışır bir biçimde yaşamak için mücadele vermiştir. Bundan dolayı da yanlış olan her şeyi cahiliyet […]

 Dr. Haluk Nurbaki

İnsanın Kopyası Yapılabilir Mi?

İnsanın Kopyası Yapılabilir Mi?

Genetik şifre yoluyla insanları tekrar etmek biyolojik olarak da mümkün değildir. Farzı muhal olsa bile, o zaman, ateist bilim adamları müthiş bir sürprizle karşılaşırlar. Fizik görüntü itibariyle birbirinin aynı olan yüzlerce insanın duygu, akıl, vicdan ve beceri açısından tamamen farklı olduğunu hayretler içinde seyrederler.

Ataist ve materyalist düşünceler, bilimin her gelişme safhasında, inançsızlığa sermaye olsun diye tezler ortaya atar. Bunları bir ucundan ilimle irtibatlandırarak madde ötesini inkâr etmek ister. Böyle bir çıkış, son günlerde, bir koyunun kendi hücresinden aynının yapıldığı iddiası ile gündeme geldi. Bundan 22 yıl önce, Cambridge Üniversitesi’nde, bir kurbağanın bağırsak epitel hücresinin, aynı kurbağanın sperm hücresiyle […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Dikkat!.. Milletin Beyni Yıkanıyor!

Dikkat!.. Milletin Beyni Yıkanıyor!

...televizyonlar, spot mesajlar vererek birçok gazetelerde boy boy ilan verilerek milletin beyni yıkanıyor. Arkasına saklanılan perde de temiz toplum!..

Günlerden beri bazı televizyonlar, spot mesajlar vererek birçok gazetelerde boy boy ilan verilerek milletin beyni yıkanıyor. Arkasına saklanılan perde de temiz toplum!.. Sanki bu millet, yüzyıldır temiz toplumu bulmuş da şimdi kaybetmiş gibi!.. Farkında mısınız bilmem, fakat bana göre amaç, Türk milletinin tarihinde yakaladığı en büyük şansı; Refahyol’u sarsmaktır. Susurluk olayları dolayısıyla PKK’nın Özel Tim’e […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Demokrasi ve Baskı Grupları

Demokrasi ve Baskı Grupları

...sözlü ve yazılı basının abartmalı yansıtmaları bu baskı gruplarının varlığını dev gölgeler gibi gösterir... Demokrasi içerisindeki baskı grupları arasında en ilginç ve anlamsız olanı da halkın sevgisine inememiş, kendini milletin en akıllısı sayan, aydın geçinen gruplardır. Bunlar bazen meslek kuruluşları halinde, bazen cılız sloganlar altında toplanarak demokrasiye müdahale etmeye kalkarlar.

Halkın yönetime iştirakinin bir anlamda yönetim tarzlarındaki tercihinin bir ifadesi olan demokrasi, aslında çok güçlü bir rejimdir. Şüphesiz ki en zor taraflarından biri, çoğulcu demokraside halk tercihlerini elinde tutan iktidarın farklı görüşteki halk kitlelerine karşı da adil ve tarafsız davranma zorunluluğudur. Demokrasinin yürütülmesinde en güç hadiseden biri, baskı gruplarını dengelemektir. Demokrasinin içinde varlığı zorunlu kabul […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Basın Girdabı…

Basın Girdabı…

Memlekette işler ne zaman kökten iyileşmeye gitse bir kısım basın “memleket batıyor” diye iyileşmenin önüne taş koyar. Bunun nedeni Türkiye’nin iyileştirilebilmesi için bir takım menfaat kurumlarının kuyruğuna basmak zorunluluğudur.

Memleketimizde her yerde olduğu gibi pekçok menfaat grubları vardır. Bu menfaat grupları toplumları istediği yönde bilinçlendirmek için devamlı sloganlar üretir. Bunlardan bir tanesi son günlerin gündeminde ısrarla ve yaygın biçimde bayrak haline gelmiştir: “Temiz toplum, temiz yönetim, temiz politika”. Fakat bu sloganları üretenlerin hiçbiri hastalığın asıl merkezine dokunmamaktadır. Çünkü o zaman ortaya gerçek slogan çıkacaktır […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Ahlâk İnkâr Edilmeden İslâm İnkâr Edilemez!

Ahlâk İnkâr Edilmeden İslâm İnkâr Edilemez!

İslâmiyeti reddettiğiniz takdirde, kadının eşitliği başta olmak üzere, ilim öğrenmeyi, haysiyetli çalışmayı, başkalarına zarar vermeyen kazanç tarzını reddediyorsunuz demektir. Tam sırtlan dövüşü bir ekonomiye, Allah’ı düşünmeye fırsat vermeyen bir dünya tutkusuna taşımak istiyorsunuz demektir.

Hatırlarsınız, bir süre önce bu sayfada fizik inkâr edilmeden Allah inkâr edilemez diye seslenmiştim. Şimdi de ahlâk inkâr edilmeden İslâm’ın inkâr edilemeyeceğini dile getirmek istiyorum. Bugün yeryüzünde toplumları ayakta tutan hakiki ve ahlâki kuralların hemen hepsi semavi dinlerden alınmıştır. Gerçi Marksist ülkelerin dahi uyguladığı bu yasalar, zaman içinde asıllarına göre yıpranmıştır, fakat temel çizgiler reddi […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Medyanın Çürümüşlüğü

Medyanın Çürümüşlüğü

Ahlâki değerlerin maddiyata taparak yaşayan toplumlarda her geçen gün çökmesi, soygun ve cinsel anarşinin temel kaynağıdır.

Bir kısım basının sermayesiz kâr amaçlı ekonomik kurumları onlara öyle aptalca bir gurur vermiştir ki, kendilerini yıkılmaz sanıyorlar. Son günlerde bir gazetenin kendisine uydu olarak seçtiği gazeteye destek amacıyla yaptığı reklâmların gülünçlüğüne bakın ki, milleti hiçe sayarak kavramlar ve anlamlar dejenere edilmektedir, belki fark etmişsinizdir. Radikal kelimesine hiçbir ülkede giydirilmeyen bir kıyafet giydirildi. Radikal kelimesi […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Fizik İnkâr Edilmeden Allah’ı İnkâr Etmek Mümkün Değildir!

Fizik İnkâr Edilmeden Allah’ı İnkâr Etmek Mümkün Değildir!

1987 yılında Uzayın her noktasında kuvant titreşimlerinin olduğunu kanıtladı. Uzay bilimcilerinin dünyanın en ünlü fizik laboratuvarlanyla ortaklaşa yaptıkları bu tespit, dünyada ateizmin tarihe karışması şeklinde tebliğ edildi.

Yüce Kitabımız, Allah’ı inkârın mümkün olamayacağını pek net bir şekilde dile getirmektedir. İnananlara mü’minler diye hitap eden Kur’an, inanmayanlara kâfirler kelimesiyle hitap etmektedir. Hâlbuki mü’minin karşıtı münkir olmalıdır. Rabbimiz inkârı mümkün olmayan bir gerçek olduğundan, inanmayanlara münkir değil, kâfir (gölgeli) tabirini kullanarak Allah’a inanmanın zorunlu olduğunu, inanmayanların, gerçekle aralarına perde koyanlardan ibaret olduğunu emretmiştir. Küfrün, […]

 Dr. Haluk Nurbaki

“Şeriat Geliyor” Yaygaralarına Konan Nokta!..

“Şeriat Geliyor” Yaygaralarına Konan Nokta!..

İslâmiyetin günümüze kadar uygulanmasında tartışmasız şeriata en yakın uygulamalar Selçuklu ve Osmanlı devrinde yapılabilmiştir. Aşağı yukarı 1000 yılık bir tarihi temsil eden bu uygulamalar ise gerçekten dünya tarihinin insanlık adına öğünç duyulacak yıllarıdır. Bu örnekleri insaf sahibi herkes apaçık seyredebilir.

Her şerrin bir hayra vesile olduğu tarih boyunca bilinmektedir. Bizdeki “şeriat geliyor” yaygaraları da milletin şeriat nizamını gerçeğine daha yakın şekilde anlamasına vesile oldu. Cumhuriyetin ilk yıllarında körpe dimağlara “Çöl Kanunu” benzetmesiyle yerleştirilmek istenen İslam düşmanlığı, şeriatın Kur’an nizamı olduğunu, itiraf zorunda kalmıştır. Kur’an-ı eleştirmek kimsenin haddi olmadığı için laiklik kavramları altında saklanılacak yuvalar aranmıştır. […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Bu Tipleri Tanıyor musunuz?

Bu Tipleri Tanıyor musunuz?

19.yüzyılda manevi değerlerin yıkılıp insanlık madde rüzgârına kapılınca, hemen hemen her ülkede bu acayip ayrık otları türedi.

Yeryüzündeki milletlerin dağılımı ve yerleşimi bir tarz nebat yapısına benzer. Bu açıdan bakıldığında memleketimiz tam manası ile bir gül bahçesini temsil eder. Fakat ne zamandan beri bu sarih bahçede hiçbir bitkiye benzemeyen çirkin otlar türedi, zaman içerisinde gelişti, bahçenin güzelliğini bozacak kesrete erişti. Şimdi size bu şeytan büyüsü çirkinliklerden örnekler vereceğim. Yaşı kırk’ı geçtiği halde […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Batı İlmi Nereden Buldu?

Batı İlmi Nereden Buldu?

Rönesans ile birlikte ilim adamları kiliseye karşı çık­mamıştır... Aksine kilise bilimsel düşünceye İslâm gözlüğü ile bakmak zorunda kalmıştır. Ancak ilmin ve insanlık sevgisinin sırrı içimizde olduğu halde, bunu bizden alıp çarpık bir şekilde bize sunmak isteyen fikre ve bunun destekçilerine karşıyız. Manevi değerlerimizi yok ederek Batının önüne bir dilenci edası ile sevk edilme çılgınlığına karşıyız.

Teknolojinin gelişmesinde dolayısı ile Batı’nın zenginleşmesinde ilmin rolü aşikârdır. Ancak bizdeki malûm Batı taklitçileri, ilmî Batının icad ettiği yolunda ilim tarihine ihanet içindedirler. İlmin, Batının doğuşunu iki ayrı perspektifte inceleyebiliriz. Bunlardan biri ilmî düşünceye sahip çıkarak gelişmenin önünü açmaktır. İkincisi ise, doğrudan doğruya cebir ilminin doğuşudur. İstanbul’un fethinden sonra bile Batı engizisyon mahkemelerinde, Galile’yi dünya […]

 Dr. Haluk Nurbaki

“Yetmiş Yıllık İmaj”a Güle Güle

“Yetmiş Yıllık İmaj”a Güle Güle

Batı taklitçiliğinin imajının içerisinde hangi çengilerin olduğunu düşündüm. Rahmetli Necip Fazıl, bunları sıralarken harika üslûbu içerisinde perişan etmiştir. Kefen bezine mahrem olan yerlerimizi açarak, sokakta dolaşmak bu imajın en pratik yönlerinden bir tanesidir.

Yeryüzünde bin yıl boyunca İslam’ın dolayısı ile uygarlığın imajını temsil eden milletimiz yüzyıl içerisinde bir avuç taklitçinin oyununa gelerek muhteşem imajını yitirdi. Kimse ne hayıflandı, ne de vah vah dedi. Gönüllerdeki acılar ancak bir avuç müslümanın yüreğinde kan damlası gibi süzüldü durdu. Şimdi kalkmış bazı çevreler milletin bizzat kendi imajı olan yeni politikaya karşı yaygara […]

 Dr. Haluk Nurbaki

İslam Toplumu Olabilme Sırrı!..

İslam Toplumu Olabilme Sırrı!..

Toplumda fakirin kalmaması, İslâm'ın akıl almaz bir bereket sırrı anahtarıdır. Bunun hayata geçirilecek yasa sözcüğünde "aç ve açıkta kimse kalmasın" faaliyetidir.

İslâmiyeti tarih penceresinden seyrederken olsun, cağımızdaki islâm ülkelerindeki dağınıklığı teşhis ederken olsun; çok önemli bir kilometre taşı Ömer İbn-i Abdüiaziz’dir. Tarihsel çizgide asr-ı saadet dediğin mutluluk çağı Kur’an’ın, İslâmiyet’in hayata geçirilme devridir. Daha sonra Emevilerin tarih sahnesinde görülmeleri büyük bedbahtlık olmuştur. Çünkü bu devirde yöneticiler, beytülmalı halkın saadeti için değil, kendi saltanatlarına harcamışlardır Bu çarpık […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Allah’ın Muhteşem Şaheseri Fahr-i Kâinat Efendimiz (sav)

Allah’ın Muhteşem Şaheseri Fahr-i Kâinat Efendimiz (sav)

Milli varlığımızın özüne sinmiş olan Sevda-yı Muhammedi (sav) bütün dünyaya ışık tutacak harika bir güzelliğimizdir.

İlah kendi güzelliğinin sonsuzluğunu, ilminin bitmezliğini seyretmek istedi. Ve imkânsızı yarattı. İşte Nur-u Muhammedi (sav). Ve sonra o sevdayı âlemlere rahmet olarak evrenlere yansıttı ve tüm varlıklara bir sevda heyecanı yayıldı. Ve de 12 Re’biülevvel günü insanlık yüce peygamberimizin nuru ile tanıştı. Güneşin kalbi havadaki moleküllerin raks heyecanı yeniden yaratılmanın sonsuz heyecanını yaşadı. İnsanlık içine […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Vergi ve Faiz Yüzsüzleri

Vergi ve Faiz Yüzsüzleri

Nerede yıllarca vergi adaletinden bahseden solcular, niçin ortaya çıkıp da "Ne demekmiş piyasa dengesi? Mutlaka faiz gelirinden vergi alınmalıdır" diye bu kavrama arka çıkmıyorlar.

Eskiden vergi yüzsüzleri için büyük nefret duyar, ağzıma geleni söylerdim. Halbuki asıl vergi yüzsüzleri dev paralarını faizle ikiye katlayarak milleti sömüren, “faizden vergi alınsın denilince” isyan eden gerçek yüzsüzlerdir. Vergi yüzsüzleri diye ilan ettiğimiz kimseler iyi kötü bir emek ve sermaye harcayarak çalışmışlar ve fakat çeşitli nedenlerle vergilerini ödeyememişlerdir. Hatta bir kısmı vergi borçlarının faizle […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Hıyanet Şebekesi

Hıyanet Şebekesi

Beyler kendimize gelelim. Batı teknolojisi, hatta Batı kültürünün olumlu yanlarıyla geçinmek ayrı şeydir, Batı’ya karşı pasif bir homonun erkeğine duyduğu zebunluğu duymak ayrı bir şeydir.

Yıllarca Türkiye üzerinde oynanan mizansenin markası aynıdır. Ateistler ve marksistler, özgürlükçü aydın maskesiyle sokaklarda dolaşır, medyada akıl verir, ardından daima sol terör hırçınlaşır. Dikkat ederseniz, günlerdir masum bir kılık altında sokaklarda marksist çığırtkanlar nümayiş yaparak, polisi zorluyor ve olay çıkarmaya çalışıyor. Aynı günün gecelerinde PKK’lı teröristler, özellikle İstanbul’u hedef seçip nerede ise isyana varan eylemler […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Takdir Tayin Etti

Takdir Tayin Etti

...mânasını bulan bir milletin nasıl bir büyük değişime uğrayacağını ve başarıdan başarıya koşacağını yakında göreceğiz. Bunun küçük bir örneğini belediye iktidarlarında gördük.

İçerde ve dışarda çeşitli baskı grupları Refah’a karşı büyük tepki kampanyası yürüttüler. Buna karşılık bizde pek çok siyasi partinin bulunması özellikle bunların uzun yıllardır taraftar bulmaları ufukta hiçbir zaman Refah’a biri umut ışığı yakmamıştır. Fakat son on yılda hadiseler Refah iktidarından kaçınmanın imkânsız olduğunu kaçınılmaz kıldı. Kader penceresinden olaya baktığınızda günlük hadiselerin hepsi de bahanedir […]

 Dr. Haluk Nurbaki

İnananların Gücü

İnananların Gücü

Necip Fazıl’a seslendim. “Kalk gel artık!.. Hayâl ettiğimiz o gençlik dirildi” dedim.

İstanbul’un fethini anma törenlerinde özellikle MGV’nin hazırladığı şölende İslâm’ın gücünü seyretmenin büyük mutluluğunu yaşadık. Aslında İslâm’ın gücü, yenilmezliği pek âşikar olduğu halde müslümanlar bunu seyretmekten bir anlamda teyit etmekten büyük haz alıyorlar. Ben de İnönü Stadyumu’ndaki coşkuyu seyrederken Milli Gençlik Vakfı’na duyduğum hayranlığı bir kez daha tazeledim ve Cenab-ı Hakk’a onları bu ülkenin mutlak sahibi […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Hâyânın Bittiği Yerde!..

Hâyânın Bittiği Yerde!..

Kur'an ve Rasulullah'ı inkâr şüphesiz ki, şehidlik makamını da inkârdır. Milletin kamu vicdanı tarafından böylelerine "ahbes" damgası vurulması yetmemektedir.

Memleketimizde söz söyleme, yazı yazma özgürlüğü yalnız ateist ve marksistlerin patronajındadır. İnananlar, taraflı tarafsız pek çok insan şerlerine lânet deyip haince yapılan bütün saldırılara karşı susar. Bunların içinde açık açık Türkiye’yi bölmek faaliyeti vardır. Kutsallaştırıp büyük adam pozuna soktukları birçok yazar bu ihânetin içindedir. Bunlardan bir kısmı teröre ve Türkiye’nin bölünmesine açık destek vermesi nedeniyle […]