Radyo Programları

Dr. Haluk Nurbaki’nin yaptığı ve katıldığı radyo programlarına bu kategoriden ulaşabilirsiniz.

 Dr. Haluk Nurbaki

RÜYA 1

...her sabah namazından sonra Efendimiz, “kim rüya gördüyse söylesin” derdi ve onları yorumlardı. Hatta bir gün “rüya göreniniz yok mu?” dedi. Görmemişler... Efendimiz dedi ki: “ben rüyamı size anlatayım; bugün bir rüya gördüm” dedi. Kendisi gördüğü rüyayı anlattı ve kendisi yorumladı gördüğü rüyayı.

RÜYANIN GENEL TANIMI Uğur Canbolat: İlk soruyu şöyle yöneltmek istiyorum, müsaadenizle Hocam: bize, rüyanın genel bir tanımını lütfeder misiniz? Haluk Nurbaki: Efendim, rüya bilindiği gibi, uyku halinde yaşanan bir hayat demektir aslında. Çok insan uyku ile rüya arasındaki dengeleri iyi bilmediği için birçok tereddütlere sahiptir. Mesela; sık rüya görenler olduğu gibi hiç rüya görmediğinden yakınan […]

 Dr. Haluk Nurbaki

KADER

Allah’ın verdiği nimetleri paylaşan ve de Allah güzelliklerini gören, hiçbir hadiseyi çirkin görmeyen, hiçbir şeyi abes görmeyen bir gönle sahip olduğunuz takdirde Allah ne diyor: ben size güzel olan kaderi müyesser kılarım. Demek ki, eğer kader sabit olsaydı bu ayet-i kerime gelmeyecekti.

Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili Kardeşlerim bu gün sizinle kader konusunu konuşacağız. Bilindiği gibi bütün insanlar arasında hatta inanmayan arasında bile kader düşüncenin en önemli konularından bir tanesidir. Çoğu kez bir türlü bütün ayrıntılarıyla bilinemeyen, zaman zaman yanlış telakki edilen, zaman zaman insanın hayattaki ümitlerini alt üst eden hatta hatta imanından eden çok önemli bir konudur. 1. KADER BAŞLI BAŞINA […]

 Dr. Haluk Nurbaki

GÖNÜL 1

GÖNÜL 1

Gönül, ruhun insan bedeninde, insan varlığında açıldığı noktadır.

İyi günler sevgili dinleyiciler… Biliyorsunuz gönül sohbetine devam ediyoruz. Gönlün tanıtımına devam ediyoruz. Ve bugün gönlün ilahi yansıma sırlarını anlatmaya çalışacağız. Konu Başlıkları 1. MÜMİNİN GÖNLÜNE SIĞARIM 1.1. Nedir Bu Gönül Hikmeti? 2. AŞK DEDİĞİMİZ GÜCÜN VARLIĞI 2.1. Aşkın Varlığını Tanıtabilmek: Aşk-ı Mecazi 2.2. Aşk, Akıl Almaz Bir Gücü Temsil Eder 2.3. Aşkın Maverası: Rabbınız Değil Miyim? 2.4. Aşkın Boyutu […]

 Dr. Haluk Nurbaki

ŞEYTAN – 2

ŞEYTAN – 2

Şeytanın yaptığı: nefsin isyanının kibritini yakmaktır. Nefs zaten isyan halindedir de şeytan kibritini yakar.

Uğur Canbolat: Her toplumda her cemiyete konuşulduğu halde mânâsının anlaşılmadığı, tanımının bilinmediği şeytanı bize anlatmıştı ama bu konuya devam edeceğimizi de taahhüt etmişti. Hocamızdan biz bu programımızda yine Sevgili Hocamızdan istirham edeceğiz. Hocam hoş geldiniz! Hoş bulduk… Tabii, şeytan bahsi ne kadar uzarsa o kadar yararlı. Uğur Canbolat: Şeytanın insana düşmanlığı nereden kaynaklanıyor? Bunun kökü, […]

 Dr. Haluk Nurbaki

ŞEYTAN – 1

ŞEYTAN – 1

...şeytanın bütün tuzağı, kendisi gibi menfi olan nefsi kendi tarafına çekmektir. Çünkü nefs de kendisinde bir takım özellikler vehmetmektedir. Zanna düşmektedir; ben akıllıyım, ben zekiyim, ben güzelim… diye düştüğü bu zanların tümü menfi bir baskıdır. Çünkü Allah’tan başka ne güzel vardır ne akıl vardır ne de zenginlik vardır.

Uğur Canbolat: Gönül sohbetlerinin ortaya koyacağı mana meyvelerini nasıl toplarız? Efendim, mânâ meyvelerini toplayabilmek için iki fazda olayı mütalaa etmek lazım. Bir tanesi; büyük bir iştiyakla bu sohbetleri dinlemek ve bunları gönlüne nakşetmek isteyen kardeşlerimiz için bu nakış nasıl olsa olur… Gönle bu nakış mutlaka imzasını atar. Daha doğrusu nasıl ki beynin bir hafıza sistemi […]

 Dr. Haluk Nurbaki

ORUÇ

ORUÇ

Elbette başlangıçta sağlığını dahi bahane ederek oruç tutmaya başlasa bir insan, Allah’ın bir emrine uyduğu için zaman içerisinde Allah’ın emrettiği gibi oruç tutmasını öğrenecektir.

Bismillahirrahmanirrahim Muhterem Kardeşlerim. Bugün orucu konuşacağız. Oruç biliyorsunuz bir dini ibadettir. Ve genelde Ramazan ayına mahsus olmak üzere, bir aylık bir süre içerisinde muntazam yapılan bir ibadettir. Ancak bunun dışında da ister sağlık nedeniyle Ramazan’da tutamadığı zaman borçlarını olsun, oldukça adet olmuştur herhangi bir niyet, adak şeklinde oruçlar olsun tek tek de oruçlar vardır. Bunları […]

 Dr. Haluk Nurbaki

EVLİLİKTE GÖNÜL SAYGISI

EVLİLİKTE GÖNÜL SAYGISI

Sanki iki gönül mors alfabesiyle haberleşiyor gibi… Birisinden devamlı surette şefkat çıkacak (harfleri çıkacak), ötekisinden de sevgi harfleri çıkacak.

Efendim bu saygı, şimdi hani toplumda adet olduğu gibi: saygı sunmak saygısı değildir. Bir gönül saygısıdır. Gönül saygısı, sevgi çiçeğinin yetişeceği gönle su serpmek gibidir ve saygının kaybolduğu yerde sevginin kuruması, bitmesi bir nevi zaruret halindedir; onun için biz “Saygıyı hanımefendilere bırakıp; sevginin mecburiyetini, daha zor olanını erkeklere bıraktık.” Saygı Fevkalade Esrarengiz Bir Hikmettir Saygıdan […]

 Dr. Haluk Nurbaki

EFENDİMİZİN TALİM ETTİĞİ NİKÂH

EFENDİMİZİN TALİM ETTİĞİ NİKÂH

Çağımızda (özellikle yüzelli – ikiyüz senedir) manevi değerler törpülene törpülene, kırpıla kırpıla öyle bir hale gelmiştir ki; manevi değerler değil yaşamak, hayal bile edilmiyor! Bu çok önemli bir şeydir… Yani; evvela biz manevi değerleri tanıtmak zorundayız, sevgili dinleyicilerimize. Çünkü kaybettiğimiz bu malların ne kadar önemli olduğu, Ahlak-ı Muhammedi’nin özünde gizli olan bu insanlık sıfatlarının ne derece kıymetli olduğunu bilirsek o zaman evvela şahısların düzelmesi, sonra da ailenin düzelmesine imkân meydana gelir.

Bir İslâm ailesinde sevginin, nikâhın önemini dile getirmiştiniz; peki bu ailede erkek ve kadına düşen davranışlar neler olmalıdır biraz da bu konuyla ilgili açıklama lütfeder misiniz, dinleyicilerimize? Şimdi efendim, bütün çağlar boyunca evlilikleri yıpratan, sağlıksız kılan pek çok hadiseler vardır. Özellikle batı toplumlarında evliliğin adeta böyle, bir mukavva ev gibi ufacık bir rüzgârla çarçabuk dağıldığını […]

 Dr. Haluk Nurbaki

RÜYA 2

RÜYA 2

Bazıları hiç rüya görmüyor, deniyor… Nedenleri nelerdir, insan hiç rüya görmez mi ya da görmemesi mümkün mü? Şimdi rüya konusunun önemini ben bir daha özetlemek istiyorum; Rüya, biliyorsunuz, bir anlamda ruhumuzu tanımamız için bir vesiledir. Hem bir taraftan Cenab-ı Hakk’ın lütfedeceği bazı ilahi mesajları rüya kanalıyla alabiliyoruz, bir taraftan da ruhumuzu tanıyoruz… Ölmezliği tanıyoruz, zamanın […]

 Dr. Haluk Nurbaki

GÖNÜL 3

GÖNÜL 3

Nefsde hırçın bir duygu vahşettir ama gönülde cesarettir… Ölümü göze alma cesareti, Allah için ölme cesareti… Bakınız, vahşetle cesaret birbirinden ne kadar uzak şeylerdir. Hâlbuki gönül, işte o nefsin vahşi yanını alıp, cesarete çevirecektir.

Uğur İlyas Canbolat: Haluk Nurbaki ile çıktığımız gönüllerde gezinti programı devam ediyor… Ben hocamıza: hoş geldiniz, diyorum Haluk Nurbaki: Hoş bulduk efendim. Uğur İlyas Canbolat: Sevgili hocam, geçen haftaki programımızda gönül konusundaki Kuran mesajlarını anlatmıştınız, dinleyicilerimize. Bugün, gönülle ilgili neler anlatmak istersiniz? Onkolog Dr. Haluk Nurbaki: Efendim, biliyorsunuz, gönül bitmeyen bir konu ve ezelden ebede […]

 Dr. Haluk Nurbaki

ÖLÜM ve VELİLER

ÖLÜM ve VELİLER

Ölürlülük bu dünyaya aittir. Eğer mümin ölmez, şehid ölmez yasaları geçerli ise bu ölmezlik bildiğimiz tarzda bir ölmezliktir. Yani taa, ahirete gidip de ondan sonra ölmezlik değildir o! Toprağa intikâl ettikten itibaren de ölmezliği devam etmektedir.

Uğur İlyas Canbolat: Evet sevgili dostlar, gönüllerde gezinti programı ile yine huzurlarındayız, yine sizlerle beraber olmanın hazzını yaşıyoruz. Hocam Dr. Haluk Nurbaki ve ben Uğur İlyas Canbolat hepinizi selamlıyor, gönül kapınızın manadan gelen esintilere hep açık kalmasını, açık olmasını diliyoruz. Hocamla beraberliğimizde yine mana katlarından sırlar yakalayacak, gönlümüzün anahtar mahiyetindeki şifrelerini deşifre etmeye gayret göstereceğiz. […]

 Dr. Haluk Nurbaki

İNFÂK

İNFÂK

Haluk Nurbaki Hocamızın İnfak hususundaki eşsiz sohbeti..

 Dr. Haluk Nurbaki

CENNET & CEHENNEM

Şu halde bir insan gerek elest meclisindeki imtihande gerekse dünyada bunun teyidi ve yenilenmesi bilemeyenlerin bir daha fırsat tanınıp dünyada çaresini bulup Allah’ın yakînine gidebilme sırrı bu adn cennetlerinin bize verdiği iyilikte yarışma, ahlak sırrını anlatmak içindir.

Bismillahirrahmanirrahim Bugünkü sohbet konumuz cennet ve cehennem. Ahiretin en önemli unsuru şüphesiz ki cennettir. Cennetin varlığını gerek Yüce Kitabımızda gerekse Efendimizin hadislerinde anlamaya çalıştığımız zaman genelde büyük bir müşkülle karşılaşırız. Bunun sebebi de bizim, bu dünyadaki görüntülere göre bilgimizin ve anlayışımızın daralmış olmasıdır. Cennet ayrı bir boyut sistemi içerisinde yaratılmış âlemlerin bir parçasıdır. Yani cennet […]

 Dr. Haluk Nurbaki

KIYAMET

Maddesel evrenden başka evren yoktur, insan maddeden ibarettir, ölümle her şey biter, diyen zihniyete rağmen; ilim bugünkü geldiği noktada ölümle her şeyin bitmeyeceğine dair pek çok ipuçları elde etmiştir. Bunları parça parça anlatmak istiyorum size…

Bismillahirrahmanirrahim Kıyamet, tıpkı kader gibi insanların çok merak ettikleri bir konudur. En önemli özelliklerinden bir tanesi de: inanan – inanmayan; hangi dinden olursa olsun bütün insanların ölümden sonra bir hayatın olacağını varsaymaları ve arzın da bir sonunun olduğuna inanmalarıdır. Sanki bu kıyamet duygusu insanların yaratılışında, hafızalarına kompüterize edilmiştir. Yani bütün insanların hafızaları yeryüzüne gelirken sanki […]

 Dr. Haluk Nurbaki

VEYSEL KARANİ SIRRI

VEYSEL KARANİ SIRRI

Veysel Karani Hazretlerinin bu sırrıdır ki; Efendimizden sonra yeryüzüne ışınlanan insanların imanına bir nevi şefaatçidir. Hatta hatta, bir tasavvuf sultanı der ki: “eğer Veysel Karani Hazretleri Resulullah’ı görseydi ne olurdu, biliyor musunuz?” der…

…Elli iki yaşındaki bir insanın, ne oldu? Gönül pınarı açıldı! Gönül pınarı açıldığı zaman; gönlün bilmediği bir mana formülü yok, gönlün bilmediği bir mana sırrı yok, gönlün bilmediği bir hikmet yok! Onun üzerine Yunus bir gönül temsilcisi olarak Veysel Karani Hazretlerinin santralinden geçmiş… Ne olmuş da peki, bu ara devirde, otuz sene (yahut yirmibeş sene, […]

 Dr. Haluk Nurbaki

GÖNÜL 2

GÖNÜL 2

Toplumumuz içerisinde yavaş yavaş hakiki barış gizli bir şekilde gelişiyor. Bunu fark etmeyenler olsa da, ehli fark ediyor. İnşallah önümüzdeki kuşaklar birbirlerine daha sıcak bakacaklar. İnananlar birbirleriyle daha çok, kolay gönül cereyanı geçirecekler.

Biliyorsunuz iki haftadır gönülle ilgili sorunları size nakletmeye, anlatmaya çalışıyorum. Daha evvel vaat ettiğim gibi bu konuşmamda da gönlün, gönül gülünün açılmasını, gönlün vücudumuza hâkim olmasını sağlayacak tedbirlerimizi, çalışmalarımızı anlatmaya başlayacağım. Şimdi, bugün insanlara deseniz ki; atomu öğretmek isteseniz, singılları öğretmek isteseniz bunun bir metodu vardır. Matematiği öğretmek isteseniz bunun bir metodu vardır ama gönle […]

 Dr. Haluk Nurbaki

HAC

HAC

İslam aleminin en önemli ibadetlerinden HAC’ın usülleri, hac vazifesinin sebepleri, mânevi hikmetleri hususunda Onk. Dr. Haluk Nurbaki’nin mâna sohbeti.

 Dr. Haluk Nurbaki

KADİR GECESİ

KADİR GECESİ

Sevgili Haluk Nurbaki’nin Uğur İlyas Canbolat ile Üsküdar FM’de yapmış olduğu “Kadir Gecesi Sohbeti”. Kadir Gecesinin hikmetleri… Hz. Fatıma’nın KadirSursini yorumu ve Hz. Ali’nin şehadeti ile İslam Alemi’nin Ramazan ayındaki Kadir Gecesini kesin olarak tayin etmesi.

 Dr. Haluk Nurbaki

MİRAÇ GECESİ

MİRAÇ GECESİ

Miracı anlayabilmek, miraç hakkında birazcık olsun sezgi sahibi olabilmek için, GÖNÜL penceresinden bakmak zaruridir. Aklın bazı sevimsiz kalıpları içersinde bir takım matematik çizgilerle bakarsanız, miraç hadisesini anlamaya, kendine has bir yorum getirmeye imkan yoktur.

 Dr. Haluk Nurbaki

BERAT GECESİ

BERAT GECESİ

Mübârek Beraat Gecesinin mânevi sırları ve hikmetlerinin anlatıldığı gönül sohbeti…