Konferans Programları

Dr. Haluk Nurbaki’nin 1995 sonrası İstanbul’da verdiği konferans kayıtlarına bu kategoriden ulaşabilirsiniz.

 Dr. Haluk Nurbaki

ALPERENLER DEVRİ / 3

Keşke bütün İslamlar kendi bulundukları cemaatleri ıslah edebilseler de bir federatif kavram kurabilsek.

KEŞKE BİR FEDERATİF KAVRAM KURABİLSEK Ayrıca bugünkü ümmet şeyi, toplamı bir federatif kavramdır, federatif kavramdır. Keşke bütün İslamlar kendi bulundukları cemaatleri ıslah edebilseler de bir federatif kavram kurabilsek. Birbirimizi desteklemekten aciziz. Cezayir’ in bağımsızlığına oy vermedik ya! Afganistan’a ne kadar yardım ettik? Hangi ümmet fikrinden bahsediyoruz? Afganistan’da… Hadi peki, diyelim ki siyasi sebeplerden dolayı kitleler, […]

 Dr. Haluk Nurbaki

ALPERENLER DEVRİ / 2

Bugün, daha henüz bir İslam Ekonomisi kitabı yazılmamıştır, bir İslam sosyolojisi kitabı yazılmamıştır, bir İslam hukuku kitabı yazılmamıştır. Biz kalkıp ta bunların hiçbirisi yokken; İslam Ümmetçiliği etrafında bir hayale kapılırsak gideceğimiz yer İslam’a vahim bir düşman kitlesi oluşturmaktan başka bir şey değildir.

Konu başlıkları 1. BİZİM TÜRK KÖYLÜSÜ ACAYİPTİR! 2. EFENDİMİZE DİL UZATANLARIN HEPSİ HOMOSEKSÜELDİR 3. TESLİM OLUNACAK VELİ KİM, ACABA? 4. Hepiniz Alperenlerin Devamısınız, Horasan Programı Devam Ediyor! 4.1. Bu Devirde “Alperen” Aramak Zorundayız 4.2. Birbirinize Sarılın, En İyi “Velilik Oyunu” Odur 5. “TÜRK – İSLAM” SENTEZİ 6. İSLAM ÜMMETÇİLİĞİ 6.1. İslam En İyi Politika, Ekonomi, Hukuk, Sosyoloji Bilen İnsandır 6.2. Evvela İslamiyet’in Ne Demek Olduğunu […]

 Dr. Haluk Nurbaki

HAZRETİ AİŞE

HAZRETİ AİŞE

Hz. Aişe’nin, inşaallah sırrını sizlerin gönlünüzde yaşatsın, canlandırsın ki; Aişe kimmiş, İslam kadını neymiş, Allah’ın Rasûlüllah’ın etrafında yaktığı ışıkların sırrı neymiş bütün âlem öğrensin. Yalnız Âlem-i İslam değil, insanlar da öğrensin, inşallah. Gençler Hz. Aişe annemizin kurduğu hukuk sistemini ciddi olarak ele alıp bütün dünyaya tanıtsınlar.

İslam annelerinin, özellikle her çağda İslam hanımlarının ışık noktası olan, Fahr-i Kainat Efendimizin “HÜMEYRA” diye çok özel bir iltifatına mazhar olan yüce annemiz Hz. Aişe’yi anmanın mutluluğu içindeyiz. Bizim, bu programda çok önemli bir diğer programlara nazaran vurgulayacağımız nokta var. İnsanların pek çoğu hayattayken anlaşılması güç gizlilikler, esrarlar taşır. Çoğu zaman da anlaşılmaz ama Hz. […]

 Dr. Haluk Nurbaki

HASANEYN EFENDİLERİMİZ

Güvenmeyin imanınız kalmaz! Rüzgâr gibidir, gelir geçer imanınız yüreğinizden! Sizi mânâya taşıyacak, ahrete taşıyacak ancak onların sevgisidir.

Ehl-i beyt’in gülleri Hasaneyn efendilerimiz, onların varlığı kâinatın ekseninin titreşimini dengede tutan bir yüceliktir. Ne çare ki insanoğlu hala bu güzelliği, kendisine can veren canların bu hikmetlerini anlayamamıştır. Allah onların gönül selamını üzerimizden eksik etmesin! Bu gün size çok önemli bir şey söyleyeceğim; “Ben, hasaneyn efendilerimiz hakkında konuşma hazırlarken çok tereddüt ettim. Çünkü mânâ ilminin […]

 Dr. Haluk Nurbaki

HAZRETİ SÜMEYYE

Cenab-ı Hak, Kainatı ehl-i beyt ve habibinin (s.a.v.) yüzü suyu hürmetine yarattı. Sonra bir gün insan oğluna ışık tutması için O’nu Mekke’ye ışınladı… Bütün evrenleri yok olmaktan, solmaktan, insanları sona ermekten kurtaran Fahr-i Kainat Efendimiz teşrif etti. Ve bütün mânâ alemi, bütün evrenler bir şey bekliyordu; Allah, sevgilisi Fahr-i Kainat’ın uğrunda ilk kanı kim dökecek! […]

 Dr. Haluk Nurbaki

HAZRETİ NESİBE

Hz. Nesibe ilk imtihanını Uhud’da verdi. Uhud savaşına yaralıları tedavi etmek amacıyla gitmişti. Ama içerisindeki çok özel bir duygu, savaşa gireceğini de söylüyordu. Bu yüzden kılıcını alarak gitti Uhud’a.

Yüceler yücesi, kâinatın yaratılış gayesi, Allah’ın sevgilisi Fahri Kâinat sevdalısı Hz. Nesibe ve O’nu seven muhterem mana ehilleri… Hepinize selamunaleyküm. Sevgili kardeşlerim! Siz de geldiğiniz için hepinize selamunaleyküm… Bugün, nur çağının Fahri Kâinat etrafında billurlaşan sevdaların bir tanesini anmak cüretini göstererek bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hz. Nesibe (hissedilirken) inşallah hepinizin gönlüne kendi vereceği sevgi mesajları […]

 Dr. Haluk Nurbaki

İSLAM’DA NİKÂH ve AİLE DÜZENİ

Erkeklik ve kadınlık bir manevi potansiyel güçtür, fizik bir belirti değildir! Fizik belirtiyle erkek, erkek; kadın, kadın olmaz!

…maalesef toplumumuzda da çok yanlış tatbik edilen bir husus: hem erkeğin, hem kadının bakire olması lazımdır. «Eğer bakire bir kız evlenecekse, kocasının da bakire olması lazımdır!» diyor Canab-ı Hakk. Binaenaleyh, erkekte bekaret kavramı getirerek, insanların (kadın ve erkek) haysiyet bakımından eşitliğini ortaya koyuyor… …bugün gerçekten ne yaptığını bilmeyen toplumlar, seks eğitiminden seks özgürlüğüne kadar hayvani […]

 Dr. Haluk Nurbaki

İSLAM’DA EKONOMİK DÜZEN ve FAİZ

İslam’ı silahla yenme[nin], İslam’ı korkutmanın mümkün olmadığını kısa bir sürede kavradılar. Bundan sonra yapabilecekleri iş, bundan sonra İslam’la mücadele edebilecekleri noktaları bir, iki uçta toparladılar. Bunlardan bir tanesi İslam gibi yaşamayı prensip itibariyle önceden kabul etmektir. Kendi gelenekleri, kendi kültürlerini baştan sona kadar değiştirmek… Bunun adı tarihte biliyorsunuz; rönesanstır.

 Dr. Haluk Nurbaki

KURAN ve İLİM

«ALLAH, MUHAMMED’E ÂŞIK OLMASAYDI, BÖYLE KİTAP FALAN GÖNDERİLMEZDİ.» Çünkü bu kitap Levh-i Mahfuz’un kendi tabiri ile (Sure-i Yusuf’daki tabiri ile) «kâinatın temel kompüter sisteminin Arapçaya tercüme edilerek şifrelenmiş bir halidir.»

…Yüce Kitabımızı, biliyorum diyenlerin dahi anlamadan, bir kitap gibi seyretmeleri… Onun mânâsını eleştirmek şöyle dursun, her bir saniye içine sindirip Allah diye sokaklarda raks edecekken, onun karşısında şaşkın şakın «şu şöyle mi oldu, bu böyle mi oldu» gibi evhamlara düşmeleri… …Yüce kitabımız, sevgilisi Fahr-i Kâinat Efendimize lütfettiği çok özel bir nimettir. Yani, söylemesi çok tuhaf […]

 Dr. Haluk Nurbaki

HAZRETİ ALİ

Mânâ ilimlerinde ihlâsın tanımına Hz. Ali Efendimizin gönlü misal verilir.

…Onun elestden gelen hârika sırrı Kâbe’de doğmasıyla ilk mesajını veriyordu. Kâinatın İncisi Efendimizin onu ilk kez yıkaması ise şereflerin en büyük sırrıdır… …Hz. Hatice’den sonra ikinci müslüman oluşu: Ezelde takdir olunan gönül mevkiinin yüceliğini simgeliyordu. İlâhi sırrın gönlüne doğuş ânından itibaren aralıksız yansıması Hz. Ali Efendimizin gönüllerde sema sırrında bambaşka bir hikmet vermektedir… … Mânâ […]

 Dr. Haluk Nurbaki

HAZRETİ ÖMER

Niçin Allah Ömer’i tercih etti. Tasavvuf da kader bahsinde bu çok tartışılır, nasıl oldu da Ömer bu şerefe ulaştı?

…Fevkalade önemli bir mana tartışması yahut da içinden çıkılmayan bir hikmet biliyorsunuz ki; Hz. Ömer’in Müslüman oluş sırrıdır. Çünkü Fahri Kâinat Efendimiz ilk Müslümanların büyük eziyet gördüğü, İslamiyet’in bir türlü halk kitlelerine yayılamadığı günlerde fevkalade üzülüyordu. Daha evvelde anlatmaya çalıştım. Halk kitleleri daima baskı gruplarının etkisi altındadır. Zenginlerin, siyasi otoritelerin, güçlülerin hareketlerini izlemek hevesindedir. Onun […]

 Dr. Haluk Nurbaki

HAZRETİ EBUBEKİR

Hz Ebubekir, zekatını ve infakını borçlanarak tamamlamıştır. Ömrünü tamamladığı zaman da borçlu gitmiştir. Hatta dostlarına: “Sakın ola, benim borçlarımı hazineden ödemeyin; eğer çok samimi dostlarım çıkar, bir kısmını öderse, kalanını ben Cehennemde yanarak öderim, bu bana ait bir olaydır” demiş.

…İnfakta çok üstün örnekler sergileyen insan da Hz Ebubekir’di. Hz Ebubekir Efendimiz, bütün servetini köleleri ve cariyeleri satın almak için harcadı. Bu harcaması infakın sınırsızlığını göstermektedir. Öylesine harcadı ki, nihayet parası bitti. İki gündür yemek yemiyorlardı. Hz Ebubekir Efendimiz, “Ya Esma, farkında mısın? İnsanı zengin bilmeleri ne tuhaf… Bizi herkes tok sanıyor. Hadi bize kimse […]

 Dr. Haluk Nurbaki

HAZRETİ ABDULLAH

Fahr-i Kâinat Efendimiz'in genetik şifresini taşıdığı için Abdulmuttaliple birlikte ortâk o genetik şifreyi birleştirerek Abdullah'ın sırrını intikal ettirdiler. Zaten Cenab-ı Hakk'ın Fahr-i Kâinat şifresini böyle ikiye parçalayıp tekrar birleştirme hususundaki mucizesini anlayabilmek mümkün değildir. Bu ilmin doruğundaki sırdır.

…Hz. Abdullah’ın künyesi: Ebu Muhammed, Ebu Ahmed veya Ebu Kusem’dir. Efendimiz’in babası Abdullah, soy bakımından Hz. İsmail’e ve Hz. İbrahim’e dayanır… …Efendimiz’ in babası Abdullah, yetişip de 16 yaşına geldiği zaman müthiş bir güzelliğin temsilcisi oldu. Herkes: “Bu çocuk sıradan bir güzellik taşımıyor. Bunun güzelliği aynı Hz. Yusuf’un güzelliğine benziyor” diyordu… … Cenab-ı Hak Fâtıma […]

 Dr. Haluk Nurbaki

HAZRETİ CAFER-İ TAYYAR

...galaksilerden bir tanesi Hz. Caferi Tayyâr'dır. "Niçin galaksi? Niçin Sevdayı Muhammedi etrafında çıldırarak dönen büyük bir ateş."

Bütün mânâ âlemi onun etrafında döner, işte bu yüzden mânâ âleminin Arş’ına baktığımız zaman bir takım galaksiler görürsünüz. Bu galaksiler: size geçen sene anlatmaya çalıştığım annelerimiz ile bu yıl anlatmaya çalışacağım Yücelerimizdir. İşte bu büyük galaksilerden bir tanesi Hz. Caferi Tayyâr’dır. “Niçin galaksi? Niçin Sevdayı Muhammedi etrafında çıldırarak dönen büyük bir ateş.” Onun için anlaşılması, […]

 Dr. Haluk Nurbaki

HAZRETİ DIHYE

Hediyeler getirirdi. Bu görüntü Elest'den gelen bir gönül sevdasıdır. Hz. Dıhye'nin gönlü Efendimizi bu dünyada tanımış, hemen sevmiştir.

Hz. Dıhye’nin gönül sırrı sevdayı başka pencerelerden seyrettirmektedir. Mânâ ilimlerinde sevginin içtenliğine verilen örneklerden en önemlilerden biri Dıhye sırrı’dır. Hz. Dıhye sahneye Medine’de yansımaktadır. Ve henüz îmân etmediği yıllarda Efendimize karşı büyük bir muhabbet beslemekte; Hz. Fâtıma Annemizin yükünü hafifletmek için küçük yavrular Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Efendilerimize hizmet vermektedir. Onları gezdirir, onlarla oynar, […]

 Dr. Haluk Nurbaki

HAZRETİ AMMAR

Nurlar üst üste geliyor asr-ı sadette… Asrı Saadet, Allah san'atının zirvesine varmıştır. En güzel kulların zevkini yaşadığı müthiş bir haldir.

Hz.Selman’ ın yolu Mekke’ye düşer bir gün. Hz. Sümeyye ile evlendirilir. İkisi de fakir bir hayatın tahammülü güç dünya koşulları içerisinde, hiçbir dünya menfaati beklemeden, mütevazi bir hayatın içerisinde ışık ışık gönüllerinde gizlenmiş büyük aşkın zevki ve raksını seyrederlerdi. Yaşadıkları çadırda, Cenab-ı Hak bu dünyaya yeni bir nur gönderdi: Hz. Ammar… Asr-ı Saadette insanlar sıradan, […]

 Dr. Haluk Nurbaki

HAZRETİ ZEYD

Onlar çok özel şahıslardır ve onları kendi insanlığımızla kıyas etmek mümkün değildir. Onların âdeta nefis platformları yanmış, yalnız gönülleriyle yaşayan insanlardır ki; bunların bir tanesi de: Hz. Zeyd'dir.

Aşk, sevgi bir teori iken, Fahr-i Kâinat Efendimiz’in nurunu yaratınca fiilî olmuştur, yaşanır olmuştur, duyulur olmuştur. İşte kâinatın temel hâdisâtı budur! İnsanlar akılları ermez zibidilik içerisinde İslâm’ı, Kuran’ı, Efendimiz’i nasıl görmek isterlerse canı cehenneme… Allah’ın görmek istediği ise, Fahr-i Kâinat Efendimiz’e karşı olan sevgi bağımız, İlâhî aşkın sıcaklığını hissetmemizdir. İşte! insanlara değer verilirken, bir insanın […]

 Dr. Haluk Nurbaki

HAZRETİ HAMZA

Hilkatin sırrını, Allah’ın ne olduğunu, Resullullah’ın ne olduğunu o anda hatırlayıverdi. Ve Resulullah’ın (sav.) huzuruna gelip baş koyduğu zaman hiçbir şey söylemeden dudaklarından bir şiir döküldü, fevkalade mühim bir şiir bu…

Resulullah’ın (sav.) huzuruna gelene kadar Hz. Hamza’da bu sırrı gizledi. Resulullah’ın (sav.) huzuruna geldiği zaman da durum değişti. Bakınız, okadar önemli bir hadisedir ki bu, bir an “eletsin” o müthiş cereyanı geçti vücudundan… Hilkatin sırrını, Allah’ın ne olduğunu, Resullullah’ın ne olduğunu o anda hatırlayıverdi. Ve Resulullah’ın (sav.) huzuruna gelip baş koyduğu zaman hiçbir şey söylemeden […]

 Dr. Haluk Nurbaki

HAZRETİ ESMA

Kendi sonsuz güzelliğini Fahr-i Kainat Efendimiz’in billur merceğinde sonsuz bitmezliklere ve ihtişamlara nakş eden Yüce Allah’a hamdü senalar olsun. Allah’ın benzersiz sevgilisi, hem afakındaki hem özündeki sır Muhammed Mustafa -sav.- Efendimiz’e Allah’a karşı olan aşkının sayısınca selatü selam olsun. Ve esselamunaleyküm Ya Hazreti Esma! Esselamunaleyküm mânâdan bu günü seyretmek için gelen yüce ruhlar! Bizi muvaffak […]

 Dr. Haluk Nurbaki

HAZRETİ HATİCE

HAZRETİ HATİCE

Gönlünde tecelli eden güzelliklerin akıl almaz ihtişamlarla çektiği Yüce Resulümüzün yeryüzündeki ilk aksi ve ilk sedası olan, Hz. Hatice Annemiz. Selamun aleyküm. “İslamiyet’in dışında kadın olmaz! Dişi olmaz… Maddesi de olmaz, mânâsı da olmaz. Çünkü, sevgi olmaz! Sevilmek şerefine yalnız İslam kadını nail olmuştur.” Bu, Fahr-i Kainat Efendimizin: “bana dünyada kadın sevdirildi” sözleri içerisinde gizli, […]