Toplumsal Düzen

 Dr. Haluk Nurbaki

KADER

Allah’ın verdiği nimetleri paylaşan ve de Allah güzelliklerini gören, hiçbir hadiseyi çirkin görmeyen, hiçbir şeyi abes görmeyen bir gönle sahip olduğunuz takdirde Allah ne diyor: ben size güzel olan kaderi müyesser kılarım. Demek ki, eğer kader sabit olsaydı bu ayet-i kerime gelmeyecekti.

Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili Kardeşlerim bu gün sizinle kader konusunu konuşacağız. Bilindiği gibi bütün insanlar arasında hatta inanmayan arasında bile kader düşüncenin en önemli konularından bir tanesidir. Çoğu kez bir türlü bütün ayrıntılarıyla bilinemeyen, zaman zaman yanlış telakki edilen, zaman zaman insanın hayattaki ümitlerini alt üst eden hatta hatta imanından eden çok önemli bir konudur. 1. KADER BAŞLI BAŞINA […]

 Dr. Haluk Nurbaki

ALPERENLER DEVRİ / 3

Keşke bütün İslamlar kendi bulundukları cemaatleri ıslah edebilseler de bir federatif kavram kurabilsek.

KEŞKE BİR FEDERATİF KAVRAM KURABİLSEK Ayrıca bugünkü ümmet şeyi, toplamı bir federatif kavramdır, federatif kavramdır. Keşke bütün İslamlar kendi bulundukları cemaatleri ıslah edebilseler de bir federatif kavram kurabilsek. Birbirimizi desteklemekten aciziz. Cezayir’ in bağımsızlığına oy vermedik ya! Afganistan’a ne kadar yardım ettik? Hangi ümmet fikrinden bahsediyoruz? Afganistan’da… Hadi peki, diyelim ki siyasi sebeplerden dolayı kitleler, […]

 Dr. Haluk Nurbaki

ALPERENLER DEVRİ / 2

Bugün, daha henüz bir İslam Ekonomisi kitabı yazılmamıştır, bir İslam sosyolojisi kitabı yazılmamıştır, bir İslam hukuku kitabı yazılmamıştır. Biz kalkıp ta bunların hiçbirisi yokken; İslam Ümmetçiliği etrafında bir hayale kapılırsak gideceğimiz yer İslam’a vahim bir düşman kitlesi oluşturmaktan başka bir şey değildir.

Konu başlıkları 1. BİZİM TÜRK KÖYLÜSÜ ACAYİPTİR! 2. EFENDİMİZE DİL UZATANLARIN HEPSİ HOMOSEKSÜELDİR 3. TESLİM OLUNACAK VELİ KİM, ACABA? 4. Hepiniz Alperenlerin Devamısınız, Horasan Programı Devam Ediyor! 4.1. Bu Devirde “Alperen” Aramak Zorundayız 4.2. Birbirinize Sarılın, En İyi “Velilik Oyunu” Odur 5. “TÜRK – İSLAM” SENTEZİ 6. İSLAM ÜMMETÇİLİĞİ 6.1. İslam En İyi Politika, Ekonomi, Hukuk, Sosyoloji Bilen İnsandır 6.2. Evvela İslamiyet’in Ne Demek Olduğunu […]

 Dr. Haluk Nurbaki

ŞEYTAN – 2

ŞEYTAN – 2

Şeytanın yaptığı: nefsin isyanının kibritini yakmaktır. Nefs zaten isyan halindedir de şeytan kibritini yakar.

Uğur Canbolat: Her toplumda her cemiyete konuşulduğu halde mânâsının anlaşılmadığı, tanımının bilinmediği şeytanı bize anlatmıştı ama bu konuya devam edeceğimizi de taahhüt etmişti. Hocamızdan biz bu programımızda yine Sevgili Hocamızdan istirham edeceğiz. Hocam hoş geldiniz! Hoş bulduk… Tabii, şeytan bahsi ne kadar uzarsa o kadar yararlı. Uğur Canbolat: Şeytanın insana düşmanlığı nereden kaynaklanıyor? Bunun kökü, […]

 Dr. Haluk Nurbaki

ŞEYTAN – 1

ŞEYTAN – 1

...şeytanın bütün tuzağı, kendisi gibi menfi olan nefsi kendi tarafına çekmektir. Çünkü nefs de kendisinde bir takım özellikler vehmetmektedir. Zanna düşmektedir; ben akıllıyım, ben zekiyim, ben güzelim… diye düştüğü bu zanların tümü menfi bir baskıdır. Çünkü Allah’tan başka ne güzel vardır ne akıl vardır ne de zenginlik vardır.

Uğur Canbolat: Gönül sohbetlerinin ortaya koyacağı mana meyvelerini nasıl toplarız? Efendim, mânâ meyvelerini toplayabilmek için iki fazda olayı mütalaa etmek lazım. Bir tanesi; büyük bir iştiyakla bu sohbetleri dinlemek ve bunları gönlüne nakşetmek isteyen kardeşlerimiz için bu nakış nasıl olsa olur… Gönle bu nakış mutlaka imzasını atar. Daha doğrusu nasıl ki beynin bir hafıza sistemi […]

 Dr. Haluk Nurbaki

CENNET & CEHENNEM

Şu halde bir insan gerek elest meclisindeki imtihande gerekse dünyada bunun teyidi ve yenilenmesi bilemeyenlerin bir daha fırsat tanınıp dünyada çaresini bulup Allah’ın yakînine gidebilme sırrı bu adn cennetlerinin bize verdiği iyilikte yarışma, ahlak sırrını anlatmak içindir.

Bismillahirrahmanirrahim Bugünkü sohbet konumuz cennet ve cehennem. Ahiretin en önemli unsuru şüphesiz ki cennettir. Cennetin varlığını gerek Yüce Kitabımızda gerekse Efendimizin hadislerinde anlamaya çalıştığımız zaman genelde büyük bir müşkülle karşılaşırız. Bunun sebebi de bizim, bu dünyadaki görüntülere göre bilgimizin ve anlayışımızın daralmış olmasıdır. Cennet ayrı bir boyut sistemi içerisinde yaratılmış âlemlerin bir parçasıdır. Yani cennet […]

 Dr. Haluk Nurbaki

KIYAMET

Maddesel evrenden başka evren yoktur, insan maddeden ibarettir, ölümle her şey biter, diyen zihniyete rağmen; ilim bugünkü geldiği noktada ölümle her şeyin bitmeyeceğine dair pek çok ipuçları elde etmiştir. Bunları parça parça anlatmak istiyorum size…

Bismillahirrahmanirrahim Kıyamet, tıpkı kader gibi insanların çok merak ettikleri bir konudur. En önemli özelliklerinden bir tanesi de: inanan – inanmayan; hangi dinden olursa olsun bütün insanların ölümden sonra bir hayatın olacağını varsaymaları ve arzın da bir sonunun olduğuna inanmalarıdır. Sanki bu kıyamet duygusu insanların yaratılışında, hafızalarına kompüterize edilmiştir. Yani bütün insanların hafızaları yeryüzüne gelirken sanki […]

 Dr. Haluk Nurbaki

İSLAM’DA EKONOMİK DÜZEN ve FAİZ

İslam’ı silahla yenme[nin], İslam’ı korkutmanın mümkün olmadığını kısa bir sürede kavradılar. Bundan sonra yapabilecekleri iş, bundan sonra İslam’la mücadele edebilecekleri noktaları bir, iki uçta toparladılar. Bunlardan bir tanesi İslam gibi yaşamayı prensip itibariyle önceden kabul etmektir. Kendi gelenekleri, kendi kültürlerini baştan sona kadar değiştirmek… Bunun adı tarihte biliyorsunuz; rönesanstır.

 Dr. Haluk Nurbaki

HAC

HAC

İslam aleminin en önemli ibadetlerinden HAC’ın usülleri, hac vazifesinin sebepleri, mânevi hikmetleri hususunda Onk. Dr. Haluk Nurbaki’nin mâna sohbeti.

 Dr. Haluk Nurbaki

ALKOL

Alkolün çok enteresan bir yanı vardır; herkes bunun hoş olmayan bir şey olduğunu bilir fakat hiç kimse bundan gereğince kaçamaz, kaçmak istemez. Özellikle türk toplumuna hiç yakışmayan bir biçimde her geçen gün de alkol iptilası, alkol tutkunluğu, alkole karşı hoşgörü gittikçe artmaktadır… Alkol yalnız kişisel sağlık için bir sorun olmaktan çok öteye çıkarak toplumsal sağlık […]

 Dr. Haluk Nurbaki

TABİİ AFETLER İLAHİ CEZA MI?

TABİİ AFETLER İLAHİ CEZA MI?

Bir zelzelede Mevlana’nın hayatında vardır. Biliyorsunuz Mevlana’nın son günlerine doğru Konya’da arkası kesilmeyen, bir haftadan fazla deprem oldu… Konya fay hattının üzerinde değildir, depremin en az olduğu bölgelerden bir tanesidir. Kendisini ziyarete giden Konya bir eşrafı veyahut esnafı «sultanım bir dua et, biz evlerimize giremez olduk, her gün bir deprem korkusuyla titreyip duruyoruz,» dedikleri zaman; […]

 Dr. Haluk Nurbaki

İSTANBUL’DA DEPREM…

İSTANBUL’DA DEPREM…

İnsanlar hastalık halinde yanlış yaşamaktadırlar veya insanlar ölümden korkmaktadır… Bir defa, insanlar bütün hayatı bu dünya sanmaktadır. Bu dünyadaki, işte otuz sene, kırk sene ne ömrü zıkkımı varsa, bundan ibaret saydıkları için; bunun bir tek gününü, bir anını kaybetmemek için ellerinden gelen her şeyi yapmak isterler, ellerinden gelen her türlü tedbiri kendi kafalarına göre almak […]