İslâm’da Erkek

HASANEYN EFENDİLERİMİZ

Ehl-i beyt’in gülleri Hasaneyn efendilerimiz, onların varlığı kâinatın ekseninin titreşimini dengede tutan…

HAZRETİ ALİ

…Onun elestden gelen hârika sırrı Kâbe’de doğmasıyla ilk mesajını veriyordu. Kâinatın İncisi…

HAZRETİ ÖMER

…Fevkalade önemli bir mana tartışması yahut da içinden çıkılmayan bir hikmet biliyorsunuz…

HAZRETİ EBUBEKİR

…İnfakta çok üstün örnekler sergileyen insan da Hz Ebubekir’di. Hz Ebubekir Efendimiz,…

HAZRETİ ABDULLAH

…Hz. Abdullah’ın künyesi: Ebu Muhammed, Ebu Ahmed veya Ebu Kusem’dir. Efendimiz’in babası…

HAZRETİ CAFER-İ TAYYAR

Bütün mânâ âlemi onun etrafında döner, işte bu yüzden mânâ âleminin Arş’ına…

HAZRETİ DIHYE

Hz. Dıhye’nin gönül sırrı sevdayı başka pencerelerden seyrettirmektedir. Mânâ ilimlerinde sevginin içtenliğine…

HAZRETİ AMMAR

Hz.Selman’ ın yolu Mekke’ye düşer bir gün. Hz. Sümeyye ile evlendirilir. İkisi…

HAZRETİ ZEYD

Aşk, sevgi bir teori iken, Fahr-i Kâinat Efendimiz’in nurunu yaratınca fiilî olmuştur,…

HAZRETİ HAMZA

Resulullah’ın (sav.) huzuruna gelene kadar Hz. Hamza’da bu sırrı gizledi. Resulullah’ın (sav.)…