İlmî Sohbetler

 Dr. Haluk Nurbaki

RÜYA 1

...her sabah namazından sonra Efendimiz, “kim rüya gördüyse söylesin” derdi ve onları yorumlardı. Hatta bir gün “rüya göreniniz yok mu?” dedi. Görmemişler... Efendimiz dedi ki: “ben rüyamı size anlatayım; bugün bir rüya gördüm” dedi. Kendisi gördüğü rüyayı anlattı ve kendisi yorumladı gördüğü rüyayı.

RÜYANIN GENEL TANIMI Uğur Canbolat: İlk soruyu şöyle yöneltmek istiyorum, müsaadenizle Hocam: bize, rüyanın genel bir tanımını lütfeder misiniz? Haluk Nurbaki: Efendim, rüya bilindiği gibi, uyku halinde yaşanan bir hayat demektir aslında. Çok insan uyku ile rüya arasındaki dengeleri iyi bilmediği için birçok tereddütlere sahiptir. Mesela; sık rüya görenler olduğu gibi hiç rüya görmediğinden yakınan […]

 Dr. Haluk Nurbaki

MUTTAKİLERİ HİDAYETE ÇIKARAN KİTAP

Kuran-ı Kerim, Levh-i mahfuzun Arapça’ya çevrilmiş bir özetidir. Yani “Levh-i Mahfuz” dediğimiz zaman bütün Kâinatın, âlemlerin ne kadar bilgisi, yazgısı varsa bunları ihtiva eden dev bir kompüter merkezi, demektir “Levh-i mahfuz” aslında. Yine Yüce kitabımız biliyorsunuz başlangıç kısmında, yani Sure-i Bakara’nın hemen ikinci, üçüncü ayetinde: “bu kitap insanları hidayete çıkaran kitaptır” demiyor; ancak muttakileri hidayete çıkaran kitaptır, diyor.

Kuran-ı Kerim, Levh-i mahfuzun Arapça’ya çevrilmiş bir özetidir. Yani “Levh-i Mahfuz” dediğimiz zaman bütün Kâinatın, âlemlerin ne kadar bilgisi, yazgısı varsa bunları ihtiva eden dev bir kompüter merkezi, demektir “Levh-i mahfuz” aslında. *** Konu Başlıkları 1. LEVH-İ MAHFUZ MERKEZİ 1.1. Allah’a Karşı Bir Sorumluluk Duygusu 1.2. Kuran İle İnsan İkiz Kardeştir 1.3. Kuran Okumayan, Namaz Kılmayan Bir İnsan […]

 Dr. Haluk Nurbaki

KALBİN MADDESİ ve MÂNÂSI

İnsanın gönlüne Allah tecelli eder. Âlemler ise, Cenâb-ı Hakkın tecellisi ile meydana gelmiştir. Allah’ın zât-ı sıfatlarından büyük olduğu için, insan büyük âlemdir.

Sevgili dinleyicilerim, size bugün kalbi, onun hem maddesini hem mânâsını anlatacağım. Bu sayede de gönlü, gönlün derinliklerini sevgiyi imanı öğreneceğiz. İnsanların yeryüzüne geldiklerinden beri merak ettikleri fakat bir türlü gerçeğini öğrenemedikleri konu: “Kalp” konusudur. Çünkü kalp ilk bakışta insanın maddesel yapısının devamını sağlayan sıradan bir organ, bir pompa, bir motor gibi sanılır. Hâlbuki insan vücudunun […]

 Dr. Haluk Nurbaki

RÜYA 2

RÜYA 2

Bazıları hiç rüya görmüyor, deniyor… Nedenleri nelerdir, insan hiç rüya görmez mi ya da görmemesi mümkün mü? Şimdi rüya konusunun önemini ben bir daha özetlemek istiyorum; Rüya, biliyorsunuz, bir anlamda ruhumuzu tanımamız için bir vesiledir. Hem bir taraftan Cenab-ı Hakk’ın lütfedeceği bazı ilahi mesajları rüya kanalıyla alabiliyoruz, bir taraftan da ruhumuzu tanıyoruz… Ölmezliği tanıyoruz, zamanın […]

 Dr. Haluk Nurbaki

EVREN ve DÜNYAMIZ

İnsanoğlunun bütün varlıklara nazaran en değişik yanı, etrafını merak etmek özellikle evreni merak etmek, yaratılışı merak etmek, nasıl yaratıldığını merak etmek ve bu evrende bulunduğu bu sonsuz mekânda kendinin yerini düşünmek insanın vazgeçilmez bir tutkusu. İnsanın yapısında bir evren tutkusu var. Biz evrenleri genelde hep uzayda, gökyüzünde aradığımız için evren deyince sonsuz mesafeleri kastettiğimiz için […]

 Dr. Haluk Nurbaki

MEME KANSERİ

Efendim kadınların, sırf kadın olduğu için yani rahim ve memeleri dolayısıyla kansere yakalanma şansları çokmuş gibi görünür. Aslında erkekle kadına arasındaki kanser oranı aynıdır, aşağı – yukarı. Ancak erkeklerde mesela akciğer kanseri çoktur, işte prostat kanseri vardır. Birde, ayrıca, yani erkeklerdeki kanser oranlarının çoğu kadınlarda yüzde bire (%1) kadar düşer. Yani yüz erkekte görülen bir […]

 Dr. Haluk Nurbaki

KURAN ve İLİM

«ALLAH, MUHAMMED’E ÂŞIK OLMASAYDI, BÖYLE KİTAP FALAN GÖNDERİLMEZDİ.» Çünkü bu kitap Levh-i Mahfuz’un kendi tabiri ile (Sure-i Yusuf’daki tabiri ile) «kâinatın temel kompüter sisteminin Arapçaya tercüme edilerek şifrelenmiş bir halidir.»

…Yüce Kitabımızı, biliyorum diyenlerin dahi anlamadan, bir kitap gibi seyretmeleri… Onun mânâsını eleştirmek şöyle dursun, her bir saniye içine sindirip Allah diye sokaklarda raks edecekken, onun karşısında şaşkın şakın «şu şöyle mi oldu, bu böyle mi oldu» gibi evhamlara düşmeleri… …Yüce kitabımız, sevgilisi Fahr-i Kâinat Efendimize lütfettiği çok özel bir nimettir. Yani, söylemesi çok tuhaf […]

 Dr. Haluk Nurbaki

ALKOL

Alkolün çok enteresan bir yanı vardır; herkes bunun hoş olmayan bir şey olduğunu bilir fakat hiç kimse bundan gereğince kaçamaz, kaçmak istemez. Özellikle türk toplumuna hiç yakışmayan bir biçimde her geçen gün de alkol iptilası, alkol tutkunluğu, alkole karşı hoşgörü gittikçe artmaktadır… Alkol yalnız kişisel sağlık için bir sorun olmaktan çok öteye çıkarak toplumsal sağlık […]

 Dr. Haluk Nurbaki

HAYATIMIZDAKİ KANSEROJEN MADDELER

Eğer bir madde yabancı madde ise tabiatın kendinde bulunmayıp da laboratuarda ürettiğimiz madde ise bunun mutlaka bir risk tarafı vardır. Bir insanın savunma sistemini dört dörtlük çalıştırırsanız kanseri yenmesi lazım. Teknolojik gelişmeler bize iki önemli branşta çok büyük bilgi aktardı. Birisi, vücudun bağışıklık sistemi, birisi de genetik kartların esrarı. Genetik şifreler içerisinde kansere karşı koyabilecek […]

 Dr. Haluk Nurbaki

KURAN MUCİZELERİ

KURAN MUCİZELERİ

Mânevi ve ilmi yorumları ile (en büyük yanlışımız olan) Kuran-ı Kerim’i mezarlık kitabı anlayışından çıkarıp, Sırrı Muhammedi cereyanından sunarak Kuran’ı seziş ufkumuzu genişleten, Yüce Aşknâmeyi gönüllerimizin hakikat mekânına sunan Onk. Dr. Haluk Nurbaki; bu sohbeti ile Yüce Kitabımızın ilmi gerçeklerini zihin idrakimize açıyor.

 Dr. Haluk Nurbaki

ŞİFRELER DEMETİ FATİHA

Fatiha’nın yedi ayeti hem birbirini yorumlar, hem de tektek Kur’an’ın surelerini yorumlar. Levh-i Mahfuz’u Kuran’a çeviren, Kuran’ı tekrar levh-i Mahfuz kayıtlarına çevirebilen hadise; Fatiha’da gizlidir. Cenab-ı Hakk’ın huzurunda eğiliyorsunuz… Niye eğiliyorsunuz acaba? Fatiha okumak sıradan bir olay, sıradan bir kelam olayı değildir! Fatiha bizzat bir insanı maddesel dünyadan alıp onu beşinci boyutlara, altıncı boyutlara yansıtan […]

 Dr. Haluk Nurbaki

EVRENDEKİ BİLİMSEL HİKMETLER

Haluk Nurbaki ve Semih Sergen ile Trt sohbetlerinde bu defa evren deki bilimsel hikmetler keşfediliyor.

 Dr. Haluk Nurbaki

ÇEVRE KİRLİLİĞİ ve RADYASYON

Semih Sergen’in Sevgili Haluk Nurbaki Hocamızla yaptığı TV Sohbetleri…

 Dr. Haluk Nurbaki

KANSEROJEN FAKTÖRLER

Onk. Dr. Haluk Nurbaki Hocamızın Kanser ve kanserojen maddeler hakkında Mete Aklyol’la yaptığı TV. sohbeti.

 Dr. Haluk Nurbaki

TEKNOLOJİ ÇAĞI ve KANSER

Sevgili Kanser Uzmanı Onk. Dr. Haluk Nurbaki’nin, teknoloji çağında kanser hücrelerinin detaylarına inmemizi sağlayan bu TRT ekranlarında yayınlanan sohbeti, kaçırılmayacak güzellikte…