Yüce Peygamberin Temel Mesajları

 Dr. Haluk Nurbaki

Mutlu Olmak

Mutlu Olmak

Yüce Peygamberimizin insanlara getirdiği en önemli nimetlerden bir tanesi mutluluk reçetesidir. Yüce Peygamberimiz hem toplumları Allah inancıyla düzlüğe çıkarmak, bunu uygarlık bilim gibi iki güçlü kuvvetle meydana getirmek isterken bir yandan da insanlığa tek “Mutlu olma reçetesi“ni akıl almaz bir biçimde vermiştir. Bir insan, bunu iyice anlayarak kavrayarak yaşamını sürdürürse mutlu olmaması için hiç bir […]

 Dr. Haluk Nurbaki

İlim Özgürlüğü

İlim Özgürlüğü

Yüce Peygamberimizin yeryüzüne getirdiği nimetlerin en önemlilerinden bir tanesi de, ilme kazandırdığı hürriyettir. Efendimizin yeryüzüne teşrif ettiği anda, ilim hemen hemen bütün toplumlarda milletlerde büyücülükten farklı bir olay değildi. Bu yüzden de ilim adamları devamlı surette eleştirilip, ilimlerini saklamak zorunda bırakılırdı. Bazı siyasi otoritelerdin adamlarının bilgilerinden yararlanır sonradan da icabında ortadan kaldırırlardı. Böylece ilim, hem […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Hizmet Ama… Nasıl?

Hizmet Ama… Nasıl?

Olayın teferruatlarına girdiğimiz zaman, bakınız insan haklarına Efendimizin verdiği önemde ne gibi yücelikler çıkacak… Hiç kimsenin kimse için çalışamayacağı, yani bütün hizmetlerini insanların kendisi görmesi gerektiği. Eğer kendisinin göremediği hizmeti başkasına yaptırıyorsa, mutlaka rızasının tam olarak sağlanmasını, ücreti mukabilinde sağlanmasını emretti. Bu o kadar ileri bir ilkeydi ki; bir defa efendimiz, herhangi bir şey taşırken, […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Yüce Peygamberimizin İnsanlığa Getirdiği Nimetler

Yüce Peygamberimizin İnsanlığa Getirdiği Nimetler

Bir yandan İslam dünyasının bugünkü soluk ve puslu manzarası, bir yandan da, İslam düşmanlarının hadiselere çarpık bakmaları, yüce dinimizin ve onun kurucusu; kâinatın en yücesi, Yüce Peygamberimizin bir türlü anlaşılamamasına neden olmuştur. Hâlbuki Yüce Peygamberimiz, bütün insanları ondört buçuk asır evvel, büyük bir kaostan, tam manası ile bir çıkmaz sokaktan kurtararak, bugünkü uygarlığın meydana gelebilmesine, […]