Kanser

 Dr. Haluk Nurbaki

Kanserden Korunma

Kanserden Korunma

Kanserden korunmanın mümkün olup olmadığı tıpta münakaşa konusudur. Bize göre, kanserden mutlak korunma diye bir şey söz konusu olmasa bile, ondan uzak durmak mümkündür. Bunun için ilk kaide zinde ve sıhhatli olmaktır. İkinci kaide, olabildiğince tabiata yakın olmaktır. Tabiata yakın olmayı ben dört madde halinde özetliyorum. a. Tabiata yakın beslenmek: Bilhassa mutfağa girerek işlem görmeyen […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Kanser Hücresinin Öldürülmesi ve Kanser Tedavisi

Kanser Hücresinin Öldürülmesi ve Kanser Tedavisi

Kanser tedavisi, çok geniş muhtevalı bir tariftir. Kanserli hücrenin öldürülmesi, kanserli dokunun kontrolü ve üremenin durdurulması, yeni kanser ihtimalinin kaldırılması gibi biyolojik problemler, topluca kanser tedavisini temsil etmektedir. Kanserde tatbik edilen dört çeşit tedavi vardır. Umumiyetle bu tedaviler birlikte tatbik edilir. Zaten kanser tedavisinin diğer hastalık tedavilerinden farkı budur. Bu dört çeşit tedavinin nasıl tatbik […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Kanser Hücresinin ve Kanserin Tanınması

Kanser Hücresinin ve Kanserin Tanınması

Kanser hücresi doğduğu zaman, lenfosit onu tanır ve hemen ölçtürür, demiştik. Ne yazık ki, lenfositlerin bu üstün biyolojik şuuru henüz ilme aksetmedi. Açıkçası, biz lenfositin bildiğini bilemiyoruz. Kanser hücresinin varlığı ile beraber ortaya çıkan biyofizik ve biyoşimik hadiseleri tesbit edemiyoruz. Onu ancak mikroskop altında tanıyabiliyoruz. Bu yüzden, kanseri teşhis, biyopsi dediğimiz metodla, hücrenin mikroskop altında […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Kanserde Risk Faktörü

Kanserde Risk Faktörü

Bir insanda kanser ihtimali nedir? Hangi iç ve dış faktörler, tesirler birleşince kanser doğurur? İşte bu soruların en ilmi cevabı, risk faktörü dediğimiz tarif altında toplanır. Ne var ki, kanserde risk faktörleri her insan için değişmeyen, kararlı bilgiler değildir. Üstelik bu faktörler her kanser cinsi için değişiktir. Önce konunun kolay tanınması, kavranması açısından birkaç örnek […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Kansere Neden Yakalanıyoruz?

Kansere Neden Yakalanıyoruz?

Bir önceki bölümde sıraladığımız sebeplerle doğan kanser hücresi, normalde lenfositler tarafından imha edilir. Peki, buna rağmen neden kanser oluyoruz? 1. Kanser hücresini doğuran tesirler sürekli kanser hücresi doğurmakta ve lenfositlerin gayretine rağmen bu hücreler hızla çoğalarak kanserli dokuyu meydana getirmektedir. 2. Lenfositler kemik iliğinde kafi sayıda yapılamamakta veya güçsüz lenfositler imal edilmektedir. Bugüne kadar kansızlık […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Kanser Hücresi Nasıl Doğar?

Kanser Hücresi Nasıl Doğar?

Kanser hücresinin meydana gelişine dair birbirinden farklı görüşler vardır. Bu görüşler kanserin meydana gelişini tam açıklamamakla beraber hepsinde de hakikat payı mevcuttur. Bunları sıra ile inceleyeceğiz. A. Hücre içi ve doku içi sebepler Bir çok ilim adamı kanserin meydana gelişini hücrenin bir iç hadisesi saymaktadır. Yani, hücrenin düzeninin bozulması, doku ilgisini kaybetmesi, vücudun kimyasıyla ilgili […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Savunma Sistemimizin Kanserle Savaşı

Savunma Sistemimizin Kanserle Savaşı

Kanser hücresi ileride açıklayacağımız yollardan ve sebeplerden zuhur ettiğinde, vücudun, bu ası evladına karşı tedbiri, lenfosit dediğimiz hücrelerle onu imha etmektir. Gerçekten bir yaratılış harikası olan hadise şöyle cereyan eder: Kemik iliğinde, stem cell dediğimiz hücrelerden arına arına, çok büyük nüveli, lenfosit adlı hücreler meydana gelir. Bu hücreler, çeşitli vazifelerle mükellef olduklarından, her vazife için […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Kanser Hücresi Nedir?

Kanser Hücresi Nedir?

Biyoloji, kanser konusunu yüz yıldan fazla zamandır tartışmaktadır. Ve netice, hala ünlü patoloji’ uzmanı Virchow’un tarifinden öteye geçememiştir. Bu tarif ise yüzyıldan daha eskidir: “Kanser hücresi, doku kanunlarına baş kaldırmış hücrelerin anarşik halidir.” Bugün bu tarifi daha süslü sözlerle ifade edebiliriz: Kanser hücresi doku ahengine isyan etmiş, ona ayak uyduramamış, kendi bağımsız prensiplerine dönmüş bir […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Hücredeki Alemler

Hücredeki Alemler

Normal hücrenin dört ana unsurunun fonksiyonlarını şöyle özetleyebiliriz: 1. Hücre zarı: Eskiden hücre zan, soğan zarı gibi, dağılmayı önleyici bir torbadan ibaret sanılırdı. Sonradan anlaşıldı ki, insanın derisi insan için ne kadar önemli ise ve ne kadar karmaşık bir yapıya sahipse, hücre zarı da hücre için o kadar önemlidir ve o kadar karmaşık bir yapıya […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Kanser Hücresi ve Biyoloji

Kanser Hücresi ve Biyoloji

Biyoloji sınırsız sırlarını açtıkça, yaratılış harika sanatını sergiliyor. Bu sırların açılmasında kanser hücresinin büyük payı oldu. Tanındığı günden beri insanlara dehşet veren kanser hücresi, bize biyolojiyi adeta zorla öğretti. Kanseri yenmek için harcadığımız her emeğe karşılık yeni bir biyoloji sırrını öğrendik. İlim bugün hücre, doku ve insan yapısı hakkında bildiği birçok şeyi kanser hücresine borçludur. […]