Kalb ve Ötesi

 Dr. Haluk Nurbaki

Kalbe Atılan İmza

Kalbe Atılan İmza

Allah, yaratılıştaki, ifâde etmeye çalıştığımız bu büyük sırrı bildirmek için, insan kalbine, sol orikül üzerine imza­sını atmıştır. Kalbde, sol orikül üzerindeki İlâhî imzanın şekli şöyledir: Ayrı atlaslardan aldığım resimlerde de gör­düğünüz gibi, sol orikül üzerinde, avuç içindeki derin çiz­giler gibi bir takım çizgiler vardır. Bu çizgiler Kur’an yazı­sı ile “Allah” yazmaktadır. Size örnek verdiğim atlaslar, […]

 Dr. Haluk Nurbaki

İçimizdeki Bir Başka Ben: Gönül

İçimizdeki Bir Başka Ben: Gönül

Gönül sırrının en mühim vasfı zaman ve mekân ötesin­de yaşamasıdır. Bu yüzden, gönül sırrı bir kez açıldı mı, çok uzaklardaki nağmeleri dinler, asırlar öncesinde ya­şamış bir güzelliği seyreder.

Bundan önceki bölümlerde gördük ki, kalb, bir yandan vücudumuzun her noktasına kanla canlılık veriyor, bir yandan da o noktaların her birinde manyetik bir tesir vü­cuda getiriyor. Kalbin bu iki özelliği, aslında, mânâsındaki sırrın dışa aksetmesidir. Yeryüzünde yaşayan bütün in­sanlar, kalblerinde akıl almaz birtakım sırların saklandığını bilir, fakat yorumuna bir türlü ulaşamazlar. İlâhî sana­tın bu muhteşem […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Kalbin Hissi İlgileri

Kalbin Hissi İlgileri

Karnımız acıktığı zaman bu duygunun mide nahiyesin­den geldiğini, uzun bir düşünme faaliyetinden sonra bey­nimizin yorulduğunu fark ederiz. Üzüldüğümüz zaman, sevdiğimiz zaman kalb nahiyesinde bir hissin belirdiğini inkâr edecek kimse var mı? Ne zaman ağlamışsanız, bu duygunun kalbde başladığını hissedersiniz. İnsanoğlu on binlerce yıldır, hangi inançta olursa olsun, duyguların kalbden geldiğini bilmektedir. On dokuzuncu yüzyıl maddecileri, […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Kalp ve Damar Hastalıkları

Kalp ve Damar Hastalıkları

Kitabımızın gayesi kalb hastalıklarını teferruatıyla dile ge­tirmek değildir. Ancak, kalb hastalıklarının iç yüzü ve alınması lâzım gelen tedbirler konusunda kamuoyuna çok yanlış bilgiler aktarılmıştır. Sırf bu yüzden, kalb hastalık­ları ve onlardan korunma konusunda temel bir özet yap­mak istiyorum. Kalb gerek doku, gerekse elektrik sistemi bakımından bildiğiniz gibi, ayrıntılı bir yapıya sahiptir. Bu itibarla pek çok […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Kalb ve Dolaşım Sistemi

Kalb ve Dolaşım Sistemi

Kalb vücudumuzdaki milyarlarca hücreye hiç eksiksiz ha­yat dağıtan bir sistemdir. Kalbi hep göğüs boşluğu için­de yumruk kadar bir organ sandığımız için, onun madde­sini bile anlayamamışızdır. Hâlbuki kalb damarlarıyla be­raber bir organdır; yani damarlar kalbden çıkışlarından itibaren kalbin bir uzantısıdır. Gerek anatomik yapı bakı­mından, gerekse elektrokimya bakımından bu yapı tama­men bir bütündür. Kalb, vücudun en uzak […]