İslâm’da Paylaşma

 Dr. Haluk Nurbaki

İnfâk Bir Bütündür

İnfâk Bir Bütündür

İslâm ekonomisi, İslâm’ın toplumlarda kurmayı arzu ettiği ekonomik denge tamamen infak esasına dayanmaktadır. Ancak bunu zekâtın belli ölçüdeki malî potansiyeline veya fakirlere yapılan yardıma indirgememek gerekir. Çünkü infak bir bütündür. Yani güleryüzden, ilim öğretmekten, hastaya yardım etmekten, çocukların eğitiminde rol oynamaktan, yaşlılara saygı göstermeye kadar bütün toplum gereklerini çatısı altında barındırır. Bundan dolayıdır ki, “İnfak […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Neler Yapılabilir?

Neler Yapılabilir?

Şimdiye kadarki satırlarımızda İNFAK‘ın yani İslâmiyet’te paylaşma ve yardımlaşmanın genel bir tanımını yaptık. İslâm dininin namaz kadar önemli olan bu en ciddi konusu yıllar boyu ihmal gördüğü ve iyi işlenmediği için özellikle çağımızın insanı yardımlaşma ve paylaşmaya dinimizin istediği şekilde pratik çözümler bulamamaktadır. Onun için konuyu hem derleyip toparlamak hem de biraz daha pratik hâle […]

 Dr. Haluk Nurbaki

İlmin Yayılması

İlmin Yayılması

İnfakın İslâmiyete ve insanlığa getirdiği çok önemli bir başka hadise de ilmin yayılmasıdır. Bir kimse bildiklerini diğer insanlara öğretmezse Kur’an’a ve dine ihanet et­miş olur. İslâmiyetin geldiği yıllarda ilim kimseye öğretilmeyip bir sır gibi saklanabilirdi. İlim adamları bu sırlar sayesinde hayatlarını devam ettirebilirlerdi. Özellikle eski çağlarda Eski Mısır‘da, Hind‘de, Çin‘de hep böyle olmuştur. Çünkü ilim […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Sınırsız Paylaşmak

Sınırsız Paylaşmak

İslâmiyette üçüncü tarz bir yardımlaşma daha vardır. Bunu en iyi şekilde “Kim ki elinde var olanı başkalarına verirse ben ona güzel kader veririm” ayet-i kerimesi ifade etmektedir. Bu ayet gereğince bir insan bütün infaklarını yaptıktan sonra yani fakiri, üşümüşü, açı, akrabasını, soydaşını hatta tüm insanları düşünerek Allah’ın verdiği nimetleri paylaştıktan sonra elindekini dağıtmaya devam edecektir. […]

 Dr. Haluk Nurbaki

İslâm’da Paylaşma

İslâm’da Paylaşma

İNFAK Allahın nimetleri yalnız para ve mal değildir. Allah’ın verdiği, ilim, bilgi bir nimettir. Güzel konuşma bir nimettir. Konuları izah ederek kavgaları söndürmek, dostlar arasındaki kırgınlıkları gidermek kabiliyeti de bir nimettir. İşte bütün bu nimetleri paylaşacaksınız… İslâmda Paylaşma İslâm dini namaz, oruç, kelime-i şehadet, hac ve zekât şeklinde 5 şart olarak bilinmekte ve bu küçük […]