İnsan ve Hayat

 Dr. Haluk Nurbaki

İnanç Faktörü

İnanç Faktörü

Son olarak, insan vücudu için oldukça ehemmiyetli ve Son bir maddeye geçiyoruz. İnsanın morali dediğimiz hadise nedir? Biliyoruz ki, sağlık açısından birçok hastalıkların psikosomatik (sinir menşeli) olduğu kesinleşmiştir. Bir dahiliye kitabını açsanız görürsünüz ki, yüz hastalığın 50 tanesini psikosomatik, hissi menşeli hastalıklar teşkil eder. İnsan yapısının en alâka çekici yönlerinden birisi de sinir sisteminin organlara […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Nasıl Korunuyoruz?

Nasıl Korunuyoruz?

Bu bölümde de, insanın savunma sistemindeki harikuladeliklere temas etmek istiyorum. Savunma sisteminin temeli kemik iliğinde teşekkül eder. Bunun hikmeti şudur: savunma için ortaya çıkacak hücreler çok karışık bölünme hadiselerinden geçerler. Böyle bir bölünme hadisesi yaşayan hücrelerin dışarıdan gelecek ışınlardan zarar görmemesi için, Yaratıcı, onların hassasiyetlerine en uygun yer olarak, vücudumuzda ışınların dış tesirlerini en az […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Sinir Sistemi

Sinir Sistemi

Retinaya kadar gelip de, retinada bir kimyevi hadiseye -fotoğrafçılıkta olduğu gibi bir banyo hadisesine-tabi imiş gibi görünen film ne oldu? Bunu izah etmek için ister istemez sinir sistemini anlamamız gerekir. Sinir sisteminin ne olduğunu bilebilirsek, bu bölümün ne olduğunu anlayabileceğiz. Çünkü göz bütün bilgilerini aldıktan sonra arkasında çok kalın bir sinir demetiyle beyne bağlanmaktadır. Demek […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Göz Mucizesi

Göz Mucizesi

Normal olarak gözün dış yüzeyinden, yani yüzün bulunduğu yerden itibaren kemikle sınırlı yuvasının arkasındaki sinire kadar olan kısmı, bir şekli alıp fotoğraf haline getirme vazifesini görür-tıpkı bir kamera gibi. Bu sistemin nasıl çalıştığını ancak son on yılda doğru dürüst öğrenebildik. Bundan evvelki yıllarda, gözün alelade bir mercekle işleyen bir kapalı kutu gibi olduğu görüşü hakimdi. […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Doku Hayatı

Doku Hayatı

İnsanın yetişkin haldeki harika vücut yapısını gördüğümüzde, bu defa, bu canlının çok müstesna bir mevki için çok özenilerek düzenlenmiş birtakım kompüter sistemleri taşıdığına şahit oluruz. Yaratılıştaki, birbirinden güzel matematik programları. Fizik gerçekleri ve bunların hepsinin ötesinde, Büyük Yaratıcının büyük sanatını seyredebilmek için, onun en değerli eseri olan insanın maddesinde kısa bir seyahate çıkacağız; Ancak, insanın […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Bir İnsan Doğuyor

Bir İnsan Doğuyor

Bir insanın meydana gelmesi için, onaya konacak hammaddeleri Büyük Yaratıcı iki ayrı eşe hazırlattırmaktadır. Bunun hikmetlerinden birisi de, bu iki farklı sistemdeki en iyi tarafları bir araya getirmektir. Annenin kalbi daha güçlüyse anneden alacağı yapıtaşlarını, babanın adalesi güçlüyse babadan alacağı yapıtaşlarını bir araya getirerek daha sağlıklı bir beden onaya çıkarmak için bir çift sistem kurulmuştur. […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Hayatın Mükemmelliği

Hayatın Mükemmelliği

Hücrenin program sırrını, dolayısıyla insanda sembolleşen yaratılış hikmetini iyi sezmek için çanlıları mutlaka bir bütün halinde görmek gerekiyor. Bitkileri ele alalım. Bitkiler yapraklarıyla oksijen veriyorlar. Böylece arz atmosferini sabitleştiriyorlar. Bitkiye bu oksijenin doğrudan bir faydası yoktur. Bir bitki bir günde imal ettiği oksijenin ancak 2-3 yüzde birini tüketir. Bu ürettiği oksijen aslında atmosferi sabit tutma […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Canlılarda Program

Canlılarda Program

Canlının matematik sistemi dediğimiz zaman, canlığın temsilcisi hücreyi tanımamız lazımdır. Hücre hakkında bilmemiz gereken temel bilgi şudur: canlının birim yapı­taşı oluşu. Hangi tarz canlı olursa olsun, mutlaka hücre sistemi içerisinde mütalaa edilir. En son gelişmeler dünkü bilgilerin tersinedir. Bütün hücrelerin temel yapıtaşı bakı­mından birbirlerine fevkalade yakın hususiyetler taşıdığı gösterilmiştir. Bir ot hücresiyle bir böcek hücresi, […]

 Dr. Haluk Nurbaki

İlim ve Program

İlim ve Program

Bazı şeyler vardır ki, kavranması ve târifi fevkalade güçtür, ama herkes bunu tanıdığını, bildiğini sanır. Bunlardan bir tanesi, belki de en mühimi, ilimdir.

Bir eserin ve bir sanatın kıymeti onun programından doğan bir ruhtur. Onun için takdir edilen plan ve programın inceliği, ona bütün diğer varlıklar içerisinde bir farklılık kazandırır. Bir şeyin plan ve programı ne kadar güzel tanzim edilmişse, o programın maddi alemde bir tezahürü olan eser dahi o derece harika olacaktır. Kâinata baktığımızda her ne tarzda […]

 Dr. Haluk Nurbaki

İnsan ve Hayat

İnsan ve Hayat

Canlılar arasında basit-mükemmel, iptidaî-gelişmiş ayırımı yoktur. En basit gibi görünen canlıda bile, mükemmel bir matematik program hâkimdir. Matematik programın ise evrimi olmaz; programda kesinlik vardır. Dr. Halûk Nurbaki, elinizdeki eserinde, okuyucuyu hücreden insan vücuduna uzanan esrarengiz bir seyahate davet ediyor. Bu seyahatte sizi hayretten hayrete düşürecek yüzerce ilmî gerçekle karşılaşacak, bu arada birtakım safsataların içyüzünü […]