Dr. Haluk Nurbaki

RÜYA 1

...her sabah namazından sonra Efendimiz, “kim rüya gördüyse söylesin” derdi ve onları yorumlardı. Hatta bir gün “rüya göreniniz yok mu?” dedi. Görmemişler... Efendimiz dedi ki: “ben rüyamı size anlatayım; bugün bir rüya gördüm” dedi. Kendisi gördüğü rüyayı anlattı ve kendisi yorumladı gördüğü rüyayı.

RÜYANIN GENEL TANIMI Uğur Canbolat: İlk soruyu şöyle yöneltmek istiyorum, müsaadenizle Hocam: bize, rüyanın genel bir tanımını lütfeder misiniz? Haluk Nurbaki: Efendim, rüya bilindiği gibi, uyku halinde yaşanan bir hayat demektir aslında. Çok insan uyku ile rüya arasındaki dengeleri iyi bilmediği için birçok tereddütlere sahiptir. Mesela; sık rüya görenler olduğu gibi hiç rüya görmediğinden yakınan […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Sure-i İhlâs’ın Efüsi Yorumu / 01

Allah, hiçbir şeyi doğurmamış ve hiçbir şeyden meydana gelmemiştir. “Efendim Allah enerjidir!” Hayır! Çünkü enerji bir şeyden meydana gelir.

Euzübillahimineşşeytanirraciym Bilmillahirrahmanirrahim Bugün Cenab-ı Hakk’ı tanımlayan bir sureyi, Sure-i İhlâs’ı konuşacağız. Konu Başlıkları 1. ALLAH NASIL TANIMLANIR? 2. NEDEN “İHLÂS” DENMİŞ? 2.1. Kur’an Dışında Allah Tanımı Net Olarak Getirilememiştir 2.2. Bilinmeyen Gerçeğin Tanımı 3. ALLAH KAVRAMINDA İKİ UNSUR ÇIKAR KARŞIMIZA 3.1. Cenab-ı Hakk’ı Hep “Zahirden” Tanırız 3.2. Allah Birdir Demekle Kurtulamazsınız 3.3. Cenab-ı Hakk’ın Sıfatları Zatıyla İlgili Mi? 3.4. Beni Kavrayamazsınız; İdrak Edemezsiniz… 3.5. Allah’ın […]

 Dr. Haluk Nurbaki

KADER

Allah’ın verdiği nimetleri paylaşan ve de Allah güzelliklerini gören, hiçbir hadiseyi çirkin görmeyen, hiçbir şeyi abes görmeyen bir gönle sahip olduğunuz takdirde Allah ne diyor: ben size güzel olan kaderi müyesser kılarım. Demek ki, eğer kader sabit olsaydı bu ayet-i kerime gelmeyecekti.

Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili Kardeşlerim bu gün sizinle kader konusunu konuşacağız. Bilindiği gibi bütün insanlar arasında hatta inanmayan arasında bile kader düşüncenin en önemli konularından bir tanesidir. Çoğu kez bir türlü bütün ayrıntılarıyla bilinemeyen, zaman zaman yanlış telakki edilen, zaman zaman insanın hayattaki ümitlerini alt üst eden hatta hatta imanından eden çok önemli bir konudur. 1. KADER BAŞLI BAŞINA […]

 Dr. Haluk Nurbaki

GÖNÜL 1

GÖNÜL 1

Gönül, ruhun insan bedeninde, insan varlığında açıldığı noktadır.

İyi günler sevgili dinleyiciler… Biliyorsunuz gönül sohbetine devam ediyoruz. Gönlün tanıtımına devam ediyoruz. Ve bugün gönlün ilahi yansıma sırlarını anlatmaya çalışacağız. Konu Başlıkları 1. MÜMİNİN GÖNLÜNE SIĞARIM 1.1. Nedir Bu Gönül Hikmeti? 2. AŞK DEDİĞİMİZ GÜCÜN VARLIĞI 2.1. Aşkın Varlığını Tanıtabilmek: Aşk-ı Mecazi 2.2. Aşk, Akıl Almaz Bir Gücü Temsil Eder 2.3. Aşkın Maverası: Rabbınız Değil Miyim? 2.4. Aşkın Boyutu […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Marksistleri İncitmek mi?

Marksistleri İncitmek mi?

Laikliği korumak için madde koymaya özenenler, önce laikliğe, din ve dince kutsal sayılan konuları koruyacak bir ciddiyet getirsinler.

Nüfusunun % 99.99’u Müslüman bir ülkede her vesile ile dine sataşacaksınız, başını açmıyor diye üniversiteden kızları kovalayacaksınız sonra da çıkıp bu ülkede demokrasi var diyeceksiniz! Buna karşılık yine bu ülkede sayıları binde biri bile zor bulan Marksistler incinir diye PKK’ya Marksist bile demekten kaçınacaksınız. Terör yasasına laikliği korumak için madde koymaya özenenler, önce laikliğe, din ve […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Silinmeyen Mühür

Silinmeyen Mühür

Yüce Padişah hisar inşaatında çalışan 5000 usta ve yaklaşık 10000 işçiyle birlikte, paşaları da dahil olmak üzere gerektiğinde taş taşımış ve hisarın Fahr-i Kâinat Efendimizin (S.A.V.) Regaip Kandili gününde bitirilmesi sağlanmıştır.

II. Murad Han devri. 17 yaşındayken tahta geçen ve 25 yaşına kadar at sırtından inmeyen Murad Han. Onun zamanında mânâ âleminin anahtarı, Ehl-i Beyt’ten Horasan’a yansıyıp, oradan birer mânevî füze olarak Anadolu’ya atılan Aksaraylı Hamid Hazretlerinin Ankaralı mûridi Hacı Bayram’dı. Hacı Bayram’da, biri İstanbul’un kalelerinin, diğeri ise kendisinden 500 sene sonraki Ankara’nın manevi anahtarları gizliydi. […]

 Dr. Haluk Nurbaki

MUTTAKİLERİ HİDAYETE ÇIKARAN KİTAP

Kuran-ı Kerim, Levh-i mahfuzun Arapça’ya çevrilmiş bir özetidir. Yani “Levh-i Mahfuz” dediğimiz zaman bütün Kâinatın, âlemlerin ne kadar bilgisi, yazgısı varsa bunları ihtiva eden dev bir kompüter merkezi, demektir “Levh-i mahfuz” aslında. Yine Yüce kitabımız biliyorsunuz başlangıç kısmında, yani Sure-i Bakara’nın hemen ikinci, üçüncü ayetinde: “bu kitap insanları hidayete çıkaran kitaptır” demiyor; ancak muttakileri hidayete çıkaran kitaptır, diyor.

Kuran-ı Kerim, Levh-i mahfuzun Arapça’ya çevrilmiş bir özetidir. Yani “Levh-i Mahfuz” dediğimiz zaman bütün Kâinatın, âlemlerin ne kadar bilgisi, yazgısı varsa bunları ihtiva eden dev bir kompüter merkezi, demektir “Levh-i mahfuz” aslında. *** Konu Başlıkları 1. LEVH-İ MAHFUZ MERKEZİ 1.1. Allah’a Karşı Bir Sorumluluk Duygusu 1.2. Kuran İle İnsan İkiz Kardeştir 1.3. Kuran Okumayan, Namaz Kılmayan Bir İnsan […]

 Dr. Haluk Nurbaki

ALPERENLER DEVRİ / 3

Keşke bütün İslamlar kendi bulundukları cemaatleri ıslah edebilseler de bir federatif kavram kurabilsek.

KEŞKE BİR FEDERATİF KAVRAM KURABİLSEK Ayrıca bugünkü ümmet şeyi, toplamı bir federatif kavramdır, federatif kavramdır. Keşke bütün İslamlar kendi bulundukları cemaatleri ıslah edebilseler de bir federatif kavram kurabilsek. Birbirimizi desteklemekten aciziz. Cezayir’ in bağımsızlığına oy vermedik ya! Afganistan’a ne kadar yardım ettik? Hangi ümmet fikrinden bahsediyoruz? Afganistan’da… Hadi peki, diyelim ki siyasi sebeplerden dolayı kitleler, […]

 Dr. Haluk Nurbaki

KALBİN MADDESİ ve MÂNÂSI

İnsanın gönlüne Allah tecelli eder. Âlemler ise, Cenâb-ı Hakkın tecellisi ile meydana gelmiştir. Allah’ın zât-ı sıfatlarından büyük olduğu için, insan büyük âlemdir.

Sevgili dinleyicilerim, size bugün kalbi, onun hem maddesini hem mânâsını anlatacağım. Bu sayede de gönlü, gönlün derinliklerini sevgiyi imanı öğreneceğiz. İnsanların yeryüzüne geldiklerinden beri merak ettikleri fakat bir türlü gerçeğini öğrenemedikleri konu: “Kalp” konusudur. Çünkü kalp ilk bakışta insanın maddesel yapısının devamını sağlayan sıradan bir organ, bir pompa, bir motor gibi sanılır. Hâlbuki insan vücudunun […]

 Dr. Haluk Nurbaki

ALPERENLER DEVRİ / 2

Bugün, daha henüz bir İslam Ekonomisi kitabı yazılmamıştır, bir İslam sosyolojisi kitabı yazılmamıştır, bir İslam hukuku kitabı yazılmamıştır. Biz kalkıp ta bunların hiçbirisi yokken; İslam Ümmetçiliği etrafında bir hayale kapılırsak gideceğimiz yer İslam’a vahim bir düşman kitlesi oluşturmaktan başka bir şey değildir.

Konu başlıkları 1. BİZİM TÜRK KÖYLÜSÜ ACAYİPTİR! 2. EFENDİMİZE DİL UZATANLARIN HEPSİ HOMOSEKSÜELDİR 3. TESLİM OLUNACAK VELİ KİM, ACABA? 4. Hepiniz Alperenlerin Devamısınız, Horasan Programı Devam Ediyor! 4.1. Bu Devirde “Alperen” Aramak Zorundayız 4.2. Birbirinize Sarılın, En İyi “Velilik Oyunu” Odur 5. “TÜRK – İSLAM” SENTEZİ 6. İSLAM ÜMMETÇİLİĞİ 6.1. İslam En İyi Politika, Ekonomi, Hukuk, Sosyoloji Bilen İnsandır 6.2. Evvela İslamiyet’in Ne Demek Olduğunu […]

 Dr. Haluk Nurbaki

KUTLU DOĞUM HAFTASI

Sevgili Haluk Nurbaki Hocamızın gönül dilinden, Fahr-i Kâinat Efendimiz’in Milâdi takvime göre Kutlanan Doğum Haftası sohbeti.

 Dr. Haluk Nurbaki

Reenkarnasyon Saçmalıktır

Reenkarnasyon Saçmalıktır

...ruh hakkında açıklama vardır ve çok sarih açıklamalar bunlar. Mesela âyet-i kerimede, “Siz ölüydünüz, diriltildiniz. Sonra tekrar öldürülüp diriltileceksiniz…"

— Hiçbir âyetle, Kuran’la, hiç ilgisi yok reenkarnasyonun. Reenkarnasyon: ruhun bir ölen kimseden çıktıktan sonra tekrar başka bir bedene girmesi, yani tekrar bir hayat bulması, yeniden kabuk değiştirme anlamına geliyor. Şimdi bu hâdiseyi anlatmak, misal vermek, bunların hepsi biraz önce söylediğim gibi, ruhu tanımamaktan ileri gelir. Hâlâ ruhu İslâmiyet’ten önceki kavimlerin, hatta dinî çevrelerin yorumlarından […]

 Dr. Haluk Nurbaki

İstanbul’un Gönlündeki Çifte Sultanlar

İstanbul’un Gönlündeki Çifte Sultanlar

İstanbul’daki Sümbül Efendi Dergâhının bahçesinde İstanbul’un mânâ nabzı atar durur. Çifte Sultanlar’ın sonsuz mânâ ışınları İstanbul’a nasıl yansıyacak?

Yıllar önceydi, Mürşidim Faik Saraç, beni Sümbül Efendi dergâhının bahçesindeki bağrı yanık çınar ağacının yanına götürmüş ve İstanbul’un gönül sırrıyla tanıştırmıştı. 14 asır öncesinde bir manastır olan bu bahçede, Fahri Kâinat Efendimiz (s.a.v.) gönül incileri ve Hz. Hüseyin Efendimizin sevgili kızları yatıyordu. Hain Yezid’in oyunları ile Bizans’a cariye olarak gönderilen bu çifte sultanlara, İslâm’dan dönmeleri […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı

Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı

Dr. Haluk Nurbaki’nin, Ankara Numune Hastanesi Camii’inde vermiş olduğu vaazlarından…

 Dr. Haluk Nurbaki

Asr Sûresi

Asr Sûresi

...insanoğlu bu gerçeği bilseydi, uzaya bile Asr Süresi’ni yazar asardı.

Âyet 1: Çağlara kasem olsun ki, Âyet 2: İnsanlar hüsrandadır (çöküntü ve yıkıntı içinde perişandır). Âyet 3: Ancak îman edenler ve güzel davranışta yaşayanlar, bir de hak ve sabır tavsiye edenler başka. Bu sûre, Kur’an’da en kısa üç süreden biridir ve insanı tarif etmektedir. İnsana ait tüm gerçekler bu üç âyet içinde eksiksiz ifadesini bulmaktadır. […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Şeytan Gönle Giremez, Amma…

Şeytan Gönle Giremez, Amma…

Yusuf Sure’sinde,  ‘Yusuf gönlü temsil eder’, ‘Yakup ruhu temsil eder’, ‘Kardeşler de nefsin on şiddetli özelliğini temsil eder’. Sure-i Yusuf’ta, Hz. Yusuf’un gördüğü rüyayı yoran babası Hz. Yakup’tur. Ayette, “daha önce İshak ve İbrahim’in ceddin olan İshak ve İbrahim’in soyuna nasıl bilgilerin tümünü ilham etmiş, öğretmişse sana da hadisatın te’vilini öğretecek” diyor. “Ve böylece sana […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Sure-i Yusuf’un “Sevgi ve Fitne” Dersi…

Sure-i Yusuf’un “Sevgi ve Fitne” Dersi…

Siz durup dururken Cenâb-ı Hak tarafından sevilmezseniz, bir de ayrıca sevilen bir kimseye zarar verdikten sonra nasıl sevileceksiniz?

Sure-i Yusuf’taki 51. ya da 52. Âyet-i Kerime’nin anlattığı öyle bir hikmet vardır ki; “Gönüldeki esrar, gönüldeki arzu şeytan tarafından nasıl alınıyorsa, karşı taraftaki insan da o gönülden arzuyu alabilir” diyor. Çünkü gönülden gönüle devamlı surette elektronik mesaj gidiyor. Herkesin bu hadisesi mevcuttur… Biz hayat boyunca gönlümüzde ve niyetimizde olan hadiseleri düşman olarak da, dost […]

 Dr. Haluk Nurbaki

HAZRETİ AİŞE

HAZRETİ AİŞE

Hz. Aişe’nin, inşaallah sırrını sizlerin gönlünüzde yaşatsın, canlandırsın ki; Aişe kimmiş, İslam kadını neymiş, Allah’ın Rasûlüllah’ın etrafında yaktığı ışıkların sırrı neymiş bütün âlem öğrensin. Yalnız Âlem-i İslam değil, insanlar da öğrensin, inşallah. Gençler Hz. Aişe annemizin kurduğu hukuk sistemini ciddi olarak ele alıp bütün dünyaya tanıtsınlar.

İslam annelerinin, özellikle her çağda İslam hanımlarının ışık noktası olan, Fahr-i Kainat Efendimizin “HÜMEYRA” diye çok özel bir iltifatına mazhar olan yüce annemiz Hz. Aişe’yi anmanın mutluluğu içindeyiz. Bizim, bu programda çok önemli bir diğer programlara nazaran vurgulayacağımız nokta var. İnsanların pek çoğu hayattayken anlaşılması güç gizlilikler, esrarlar taşır. Çoğu zaman da anlaşılmaz ama Hz. […]

 Dr. Haluk Nurbaki

ŞEYTAN – 2

ŞEYTAN – 2

Şeytanın yaptığı: nefsin isyanının kibritini yakmaktır. Nefs zaten isyan halindedir de şeytan kibritini yakar.

Uğur Canbolat: Her toplumda her cemiyete konuşulduğu halde mânâsının anlaşılmadığı, tanımının bilinmediği şeytanı bize anlatmıştı ama bu konuya devam edeceğimizi de taahhüt etmişti. Hocamızdan biz bu programımızda yine Sevgili Hocamızdan istirham edeceğiz. Hocam hoş geldiniz! Hoş bulduk… Tabii, şeytan bahsi ne kadar uzarsa o kadar yararlı. Uğur Canbolat: Şeytanın insana düşmanlığı nereden kaynaklanıyor? Bunun kökü, […]

 Dr. Haluk Nurbaki

ŞEYTAN – 1

ŞEYTAN – 1

...şeytanın bütün tuzağı, kendisi gibi menfi olan nefsi kendi tarafına çekmektir. Çünkü nefs de kendisinde bir takım özellikler vehmetmektedir. Zanna düşmektedir; ben akıllıyım, ben zekiyim, ben güzelim… diye düştüğü bu zanların tümü menfi bir baskıdır. Çünkü Allah’tan başka ne güzel vardır ne akıl vardır ne de zenginlik vardır.

Uğur Canbolat: Gönül sohbetlerinin ortaya koyacağı mana meyvelerini nasıl toplarız? Efendim, mânâ meyvelerini toplayabilmek için iki fazda olayı mütalaa etmek lazım. Bir tanesi; büyük bir iştiyakla bu sohbetleri dinlemek ve bunları gönlüne nakşetmek isteyen kardeşlerimiz için bu nakış nasıl olsa olur… Gönle bu nakış mutlaka imzasını atar. Daha doğrusu nasıl ki beynin bir hafıza sistemi […]

1 2 3 15